Szidarovszky János
Szidarovszky János

2021. október 25. Hétfő

Szidarovszky János

nyelvész

Születési adatok

1881. október 21.

Budapest

Halálozási adatok

1947. december 30.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1935. máj. 16.).

Életút

Fia Szidarovszky János (1913-2002) mérnök. Unokája Szidarovszky Ferenc (1945) matematikus. - A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1904), m.-latin szakos tanári okl. szerzett (1905), az MTA tagja (l.: 1935. máj. 16.). - Óbudán (1905-1906), Temesvárott, Szolnokon, majd Lugoson főgimn. r. tanára (1906-1929), a bp.-i áll. középisk. tanárképző int.-hez beosztott gyakorló tanár, a latin és a görög nyelvtan előadója (1929-1944). A Pázmány Péter Tudományegyetemen az indogermán összehasonlító nyelvészet előadó tanára, h. tanára (1925-1944). C. középisk. ig., c. tanügyi főtanácsos.

Főbb művei

F. m.: Hazafias líránk. 1819-1849. Budapest,1904
Az indogermán nyelvtudomány újabb irodalma. Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny
Dárajavaus feliratai. Történelmi Szemle 1926
Nyelvtani apróságok. Egyetemes Philologiai Közlöny 1927
A görög -r/-nt-tövek. A latin aes genitivus eredetéhez. Egyetemes Philologiai Közlöny 1931
A görög és latin nyelv hang- és alaktana. Budapest,
Budenz József indogermán összehasonlító nyelvtudományi munkássága. Nyelvtudományi Közlemények 1936
Újabb elméletek az indogermán ínyhangokról. In: Értekezések a Nyelv- és Széptudományok Osztálya körébõl Budapest,1937
A latin nyelvrokonság kérdése. Egyetemes Philologiai Közlöny 1939
Az indogermán összehasonlító nyelvtudomány hazánkban. In: Melich Emlékkönyv Budapest,1942

Irodalom

Irod.: Sz. J. emlékezete. Szemerényi Oszvald beszéde a ravatalnál. - Zsirai Miklós megemlékezése. Magyar Nyelv 1948
Harmatta János:Sz. J. Antik Tanulmányok h.n.,1954
Adamik Béla:Sz. J. emlékezete. Antik Tanulmányok 1954

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013