Szilády Áron
Szilády Áron

2021. október 17. Vasárnap

Szilády Áron

irodalomtörténész, nyelvész, református lelkész

Születési adatok

1837. november 3.

Ságvár, Somogy vármegye

Halálozási adatok

1922. március 19.

Kiskunhalas, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1861. dec. 20.; r.: 1876. jún. 8.; t.: 1917. máj. 3.).

Életút

A nagykőrösi ref. gimn.-ban Arany János tanítványa (1851-1853), a Debreceni Ref. Teológiai Akad.-n tanult (1853-1858), a Göttingeni Egyetem hallgatója (1858-1859), ref. lelkészi okl. szerzett (1859); közben Isztambulban és Kis-Ázsiában törökül tanult (1857-1858). Az MTA tagja (l.: 1861. dec. 20.; r.: 1876. jún. 8.; t.: 1917. máj. 3.). - A gödöllői, az ómoravicai és nagykőrösi gyülekezet segédlelkésze (1859-1862), a kiskunhalasi gyülekezet h. lelkésze (1862-1863), lelkipásztora (1863-1922) és a dunamelléki ref. egyházker. főjegyzője, majd tanácsbírája (1885-től). A kiskunhalasi választóker. szabadelvű párti ogy.-i képviselője (1865-1878).A pozitivista szemléletű és módszerű m. irodalomtörténetírás kiemelkedő m. képviselője. Alapvető jelentőségűek szövegkiadásai, amelyekkel megvetették a későbbi kutatások alapjait.

Főbb művei

F. m.: Nyelvészkedésünk czélja s eszközei. MTA Nyelv- és Széptudományok Közlönye
A defterekrõl. Pest,1872
Magyar szófejtegetések. Pest,1872
Temesvári Pelbárt élete és munkái. kivonatosan: Akadémiai Értesítõ h.n.,1876
Török-magyarkori államokmánytár. Pest,
Nyelvemléktár. Pest,
Régi magyar költõk tára. Budapest,
Gyarmathi Balassa Bálint költeményei. Budapest,1879
Szent Pál levelei. Budapest,1883
Keresztyénségnek fundamentumai. Budapest,1885
Novum testamentum. Budapest,1895
Szegedi Gergely Énekes könyve. Budapest,1893
Dévai Bíró Mátyás Kézikönyve. Budapest,1897
Tinódi Sebestyén Budai basa históriája. Budapest,1899
SErmones Dominicales. Budapest,1910
Péchi Simon Psalteriuma. Budapest,1913

Irodalom

Irod.: Császár Elemér:Sz. Á. Irodalomtörténeti Közlemények 1922
Dézsi Lajos:Sz. Á. Egyetemes Philologiai Közlöny 1922
Horváth János:Sz. Á. emlékezete. A Kisfaludy Társaság Évlapjai 1924
Horváth János:Sz. Á. emlékezete. In: Tanulmányok Budapest,1956
Horváth Cyrill:Sz. Á. Irodalomtörténeti Közlemények 1940
Boros István:Sz. Á., a tudós. Mezõtúr,1943
Németh G. Béla:A magyar irodalomkritikai gondolkodás a pozitivizmus korában. Budapest,1981
Bognár Zoltán:Sz. Á. Budapest,1987

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013