Szilágyi István
Szilágyi István

2023. szeptember 22. Péntek

Szilágyi István

pedagógus, költő, író

Születési adatok

1819. január 7.

Nagykálló, Szabolcs vármegye

Halálozási adatok

1897. április 12.

Máramarossziget, Máramaros vármegye


Család

Sz: Szilágyi János, Forró Sára.

Iskola

A debreceni református kollégiumban tanult (1834–1840), majd hosszabb tanulmányutat tett külföldön (1844–1845). Az MTA tagja (l.: 1846. dec. 18.).

Életút

A debreceni református kollégium (1840–1842), a nagyszalontai gimnázium tanára (1842–1845), a máramarosszigeti református gimnázium tanára (1845–1850), igazgatója (1850–1896). Pályája elején az Árpád (1840), majd a Csák és a királyleány (1841) c. költeményével elnyerte a Kisfaludy Társaság pályadíját, ill. egyik szókötéstani dolgozata (1843) az MTA jutalmát. Arany János és Petőfi Sándor közeli barátja; Arany az ő buzdítására fogott hozzá a Toldi megírásához. Történészként elsősorban a magyarországi református iskolaügy kialakulásával, ill. a magyar szótárirodalom kezdeteivel foglalkozott. 1862-ben 4000 koronát adott a Magyar Tudós Társaságnak.

Emlékezet

Mellszobrát Máramarosszigeten leplezték le (1899. máj. 7-én).

Szerkesztés

A Máramaros c. politikai hetilap szerkesztője (1865–1883).

Főbb művei

F. m.: Magyar szókötés. Sz. I. koszorúzott és Fábián István díjazott művei. (Nyelvtudományi pályamunkák. III. Pest, 1846)
A magyar szótárirodalom történeti szemléje. Első korszak: Nyír-Kállaitól Molnár Albertig. 1484–1604. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1847. nov. 15. és nov. 22.
Akadémiai Értesítő, 1847)
Keresztyén egyháztörténet. (Máramarossziget, 1860
3. kiad. Debrecen, 1869)
A gymnasiumi oktatásügy története a magyarországi helvét hitvallásúaknál. (Sárospatak, 1861)
A római irodalomtörténet rövid vázlata. (Máramarossziget, 1891
2. kiad. 1895).

Irodalom

Irod.: Szilágyi-album. Kiadta Várady Gábor. (Bp., 1885)
Hajdú Nagy Sándor: Sz. I. művei bibliográfiájával. (Bp., 1885)
D[ézsi]. L[ajos].: Sz. I. (Századok, 1897)
Derano István: Arany János „Iza-parti hű barátja”. Sz. I. élete és kora. (Nagykőrös, 1941)
Sipos István: Sz. I. (Erdélyi Feniks, 1990).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője