Szilasy János
Szilasy János

2021. október 25. Hétfő

Szilasy János

pedagógus, filozófus, római katolikus pap

Születési adatok

1795. január 7.

Bögöte, Vas vármegye

Halálozási adatok

1859. november 4.

Nagyvárad, Bihar vármegye


Iskola

Szombathelyen bölcseletet, Pesten teológiát tanult (1811–1817), a pesti egyetemen hittudori okl. szerzett (1817), pappá szentelték (1818). Az MTA tagja (r.: 1830. nov. 17.; t.: 1858. dec. 15.).

Életút

A szombathelyi püspöki szeminárium tanulmányi felügyelője (1818–1835) és keresztény erkölcs-, lelkipásztorkodás és neveléstudományok tanára (1819–1835). A pesti egyetem hittudományi karán a lelkipásztorkodás ny. r. tanára (1835–1852); közben a hittudományi kar dékánja (1837–1838, 1842–1843, 1846–1848). Nagyváradi kanonok (1852–1859). Beutazta Nyugat-Európa több országát (1833, 1838, 1842–1845). – Nevelésfilozófiával fogl., az első magyar neveléselméleti munka szerzője. Tevékenyen részt vett a Magyar Tudós Társaság filozófiai műszótárának munkálataiban. 1859-ben 9250 koronát adott a Magyar Tudós Társaságnak.

Főbb művei

F. m.: A nevelés tudománya. I–II. köt. (Buda, 1827
hasonmás kiad. Bp., 1998)
Lelkipásztorság. (Buda, 1840)
Filozófiai tanulmányok. Sz. J. életrajzát Toldy Ferenc írta. (Pest, 1856)
Nemzeti és egyéni fejlődés. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1859. ápr. 4.
Akadémiai Értesítő, 1859).

Irodalom

Irod.: Saly László: Sz. J. és lelkipásztorságtana. (Kalocsa, 1930)
Dobri Mária: Sz. J. (Pedagógiai írások. Szombathely, 1996)
Pukánszky Béla: Sz: J. neveléstana. (Sz. J.: A nevelés tudománya. Hasonmás kiad. Bp., 1998).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013