Szily Kálmán
Szily Kálmán

2021. október 25. Hétfő

Szily Kálmán, id.

nyelvész, mérnök

Névváltozatok

nagyszigethi

Születési adatok

1838. június 29.

Izsák, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1924. július 24.

Budapest


Család

Fia Szily Kálmán, ifj. (1875-1958) mérnök.

Iskola

Az MTA tagja (l.: 1865. dec. 10.; r.: 1873. máj. 21.; ig.: 1883. máj. 17.; t.: 1920. máj. 6.).

Életút

A budai József Ipartanodában (1855-1857), a bécsi műsz. egyetemen tanult (1857-1860), Bécsben mérnöki okl. szerzett (1860), majd a zürichi műsz. egyetemen (1863-1864) és a berlini és a heidelbergi tudományegyetemen folytatott tanulmányokat (1864-1865). Az MTA tagja (l.: 1865. dec. 10.; r.: 1873. máj. 21.; ig.: 1883. máj. 17.; t.: 1920. máj. 6.). - A budai, ill. a bp.-i József Műegyetem Ált. és Technikai Fizikai Tanszék tanársegéde (1860-1862), ideiglenes tanára (1862-1869), a kísérleti természettan (1869-1870), a matematikai természettan és analitikai mechanika ny. r. tanára (1870-1889); közben az Egyetemes és Vegyészmérnöki Oszt. dékánja (1871-1873), az egyetem rektora (1879-1884). Az MTA főkönyvtárnoka (1905-1924). - A Főrendiház örökös tb. tagja (1915-1918).Tud. pályafutásának kezdetén elsősorban a mechanika egyes problémáival fogl., majd érdeklődése a m. természettud. kutatások múltja és a természettud. szaknyelv története felé fordult. Rektorsága idején épült fel a mai BME új épülete, s vezetésével hajtották végre az intézmény korszerű átszervezését. Szervező munkája eredményeként a M. Természettud. Társulat az ország legnagyobb és legjelentősebb szaktársulatává fejlődött, megalapította a társulat könyvkiadó váll.-át is. Megszervezte az MTA Széchenyi-múz.-át és elkészítette katalógusát is (Viszota Gyulával, 1905). Nyelvészként alapvetően új eredményeket ért el a szótörténeti kutatások terén, összeállította A magyar nyelvújítás szótárát (I-II. Bp., 1902-1908). Nyelvművelői tevékenysége is értékes, tiszteletére Szily Kálmán-jutalmat (1947), ill. Szily Kálmán-emlékérmet alapítottak (1991-ben).

Főbb művei

F. m.: A binomináális együtthatók néhány elemi tulajdonságai. Mathematikai és Physikai Lapok 1895
Fémdrótok elektromos ellenállásának csavarás-okozta változása. Budapest,1898
Síkmozgású érdes testek ütközése. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ1901
Húzó kísérletek belsõ nyomásra igénybe vett csövekkel. Magyar Mérnök- és Építész Egylet Közlönye 1902
Adalékok a statika elemeihez. Mathematikai és Physikai Lapok 1907
A feszültségi állapot alapegyenleteirõl. Mathematikai és Physikai Lapok1908
A folytonos erõtér statikája. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ 1910
Mechanika. Budapest,
Földnyomás és kohézió. Mathematikai és Természettudományi Közlemények h.n.,1928
Műszaki mechanika. Budapest,1933
Gr. Klebelsberg Kunoo ig. és t. tag emlékezete. Budapest,1943

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013