Szivák Imre
Szivák Imre

2024. február 24. Szombat

Szivák Imre

politikus, jogász

Születési adatok

1849. szeptember 8.

Kunfélegyháza, Jász-Kun kerület

Halálozási adatok

1912. március 20.

Budapest


Iskola

A pesti egyetemen jogtudori okl. szerzett (1872).

Életút

A Jász-Kun kerületek törvényhatóságának aljegyzője (1872–1875), a Szabadelvű Párt programjával a kiskunfélegyházi választókerület országgyűlési képviselője (1875–1878; a boszniai okkupáció miatt kilépett a pártból: 1878), az 1878. évi országgyűlési választásokon az Egyesült Ellenzék színeiben indult, de nem szerzett mandátumot. Budapesten ügyvédként működött: a Felső-tiszai Társulat, a váci püspöki uradalom és egyházmegye ügyvéde, ill. jogtanácsosa (1878–1885). Ismét a Szabadelvű Párt országgyűlési képviselője (Csongrádi, ill. fehértemplomi választókerület, 1885–1905; 1905-ben kilépett a pártból és az ún. disszidensekhez csatlakozott). Gr. Andrássy Gyulával megalapította az Alkotmány Pártot (1905), amelynek programjával országgyűlési képviselő (Orczyfalvai választókerület, 1906–1910; Nemzeti Munkapárti programmal uo., 1910–1912). Politikusként ő terjesztette be az utóbb heves közéleti küzdelmeket elindító határozati javalatot az állami anyakönyvezésről (amiért az egyház hevesen támadta, sajtóhadjáratot is indítottak ellene). Később szintén ő volt a kúriai bíráskodásról szóló törvény előadója, ill. az összeférhetetlenségi törvény első változatának kidolgozója. Sokat foglalkozott a jászkunok ún. redemptionális birtokviszonyai, majd a határőrvidéki házközösségek jogi kérdéseivel. Törvényt dolgozott ki a magyarországi gyógyfürdőket szolgáló kisajátítási jogról, tanulmányt tett közzé a műemlékek védelmét szolgáló Lex Paccáról. Mozgalmat szervezett az ügyvédi nyugdíj elfogadtatásáért és az új perrendtartás ügyvédellenes rendelkezéseinek eltörléséért. Öngyilkos lett.

Főbb művei

F. m.: Az országgyűlési képviselőválasztás és a curiai bíráskodás codexe … Közjogi anyaggyűjtemény. Összeáll. (Bp., 1901)
Az alkotmányi biztosítékokról. (Bp., 1906).

Irodalom

Irod.: Sz. I. (Vasárnapi Ujság, 1912)
Sz. I. halála. (A Gyűjtő, 1912
Numizmatikai Közlöny, 1912).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője