Szőkefalvi-Nagy Béla
Szőkefalvi-Nagy Béla

2024. július 20. Szombat

Szőkefalvi-Nagy Béla

matematikus

Születési adatok

1913. július 29.

Kolozsvár, Kolozs vármegye

Halálozási adatok

1998. december 21.

Szeged, Csongrád megye


Család

Apja Szőkefalvi-Nagy Gyula (1887-1953) matematikus, az MTA tagja. Testvére Szőkefalvi-Nagy Zoltán (1916-1980) kémikus, tudománytörténész.

Iskola

Az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.; r.: 1956. máj. 30.).

Életút

A szegedi Ferenc József Tudományegyetemen matematika-fizika szakos tanári okl. (1936), bölcsészdoktori okl. (1937), az algebra és analízis tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1940), az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.; r.: 1956. máj. 30.). - A szegedi Ferenc József Tudományegyetem Ábrázoló Geometriai Int. gyakornoka, tanársegéde (1933-1938), a szegedi Eötvös Collegium (1938-1939), a szegedi Tanárképző Főisk. r. tanára (1939-1948). A szegedi Ferenc József Tudományegyetemen az algebra és analízis magántanára (1940-1946), c. ny. rk. tanára (1946-1948), a Szegedi Tudományegyetem, ill. a JATE TTK Bolyai Int. Ábrázoló Geometriai Tanszék ny. r. tanára (1948-1952), egy. tanára (1952-1967) és a tanszék vezetője (1948-1967), a Geometriai Tanszék (1967-1975) és az Analízis Tanszék tanszékvezető egy. tanára (1967-1983), egyúttal uo. az MTA Analízis Tanszéki Kutatócsoport vezetője (1967-1975), a Bolyai Int. nyugdíjas tud. tanácsadója (1984-től); közben a TTK dékánja (1952-1953, 1963-1966). A forr. idején a Szegedi Forradalmi Biz. elnöke (1956. okt.-nov.). A New York-i Columbia Egyetem (1964), a bloomingtoni Indiana Egyetem vendégprofesszora (1970, 1982).Funkcionálanalízissel, operátorelmélettel, valós és komplex függvénytannal fogl.

Főbb művei

F. m.: Spektraldarstellung linearer Transformationen des Hilbertschen Raumes (1942)
Függvénymegközelítések nagyságrendjérõl. - Sur une classe générale de procédés de sommation pour les séries de Fourier francia nyelven: Hungaria Acta Mathematica(1948)

Irodalom

Irod.: Sulyok Erzsébet:”A matematikai gondolkodás nem kötõdik életkorhoz.”. In: Aranymosás. Beszélgetések szegedi akadémikusokkal Szeged,1995
Chikán Ágnes:”Életutatomon sikerült egy egyenes vonalat megtartanom.” BEszélgetés Sz.-N.-B. akadémikussal. MagyarTudomány 1996
Kérchy László:Sz.-N. B. Magyar Tudomány h.n.,1999

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője