Szőkefalvi-Nagy Béla
Szőkefalvi-Nagy Béla

2021. október 24. Vasárnap

Szőkefalvi-Nagy Béla

matematikus

Születési adatok

1913. július 29.

Kolozsvár, Kolozs vármegye

Halálozási adatok

1998. december 21.

Szeged, Csongrád megye


Család

Apja Szőkefalvi-Nagy Gyula (1887-1953) matematikus, az MTA tagja. Testvére Szőkefalvi-Nagy Zoltán (1916-1980) kémikus, tudománytörténész.

Iskola

Az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.; r.: 1956. máj. 30.).

Életút

A szegedi Ferenc József Tudományegyetemen matematika-fizika szakos tanári okl. (1936), bölcsészdoktori okl. (1937), az algebra és analízis tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1940), az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.; r.: 1956. máj. 30.). - A szegedi Ferenc József Tudományegyetem Ábrázoló Geometriai Int. gyakornoka, tanársegéde (1933-1938), a szegedi Eötvös Collegium (1938-1939), a szegedi Tanárképző Főisk. r. tanára (1939-1948). A szegedi Ferenc József Tudományegyetemen az algebra és analízis magántanára (1940-1946), c. ny. rk. tanára (1946-1948), a Szegedi Tudományegyetem, ill. a JATE TTK Bolyai Int. Ábrázoló Geometriai Tanszék ny. r. tanára (1948-1952), egy. tanára (1952-1967) és a tanszék vezetője (1948-1967), a Geometriai Tanszék (1967-1975) és az Analízis Tanszék tanszékvezető egy. tanára (1967-1983), egyúttal uo. az MTA Analízis Tanszéki Kutatócsoport vezetője (1967-1975), a Bolyai Int. nyugdíjas tud. tanácsadója (1984-től); közben a TTK dékánja (1952-1953, 1963-1966). A forr. idején a Szegedi Forradalmi Biz. elnöke (1956. okt.-nov.). A New York-i Columbia Egyetem (1964), a bloomingtoni Indiana Egyetem vendégprofesszora (1970, 1982).Funkcionálanalízissel, operátorelmélettel, valós és komplex függvénytannal fogl.

Főbb művei

F. m.: Spektraldarstellung linearer Transformationen des Hilbertschen Raumes (1942)
Függvénymegközelítések nagyságrendjérõl. - Sur une classe générale de procédés de sommation pour les séries de Fourier francia nyelven: Hungaria Acta Mathematica(1948)

Irodalom

Irod.: Sulyok Erzsébet:”A matematikai gondolkodás nem kötõdik életkorhoz.”. In: Aranymosás. Beszélgetések szegedi akadémikusokkal Szeged,1995
Chikán Ágnes:”Életutatomon sikerült egy egyenes vonalat megtartanom.” BEszélgetés Sz.-N.-B. akadémikussal. MagyarTudomány 1996
Kérchy László:Sz.-N. B. Magyar Tudomány h.n.,1999

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013