Szőnyi Pál
Szőnyi Pál

2021. október 17. Vasárnap

Szőnyi Pál

pedagógus

Születési adatok

1808. április 22.

Debrecen, Bihar vármegye

Halálozási adatok

1878. június 17.

Budapest


Iskola

A debreceni református kollégiumban (1824-től), a berlini egyetemen tanult (1837–1839). Az MTA tagja (l.: 1846. dec. 18.).

Életút

A Tisza-család nevelője (1839–1848), a forradalom idején a Vallás- és Nevelésügyi Minisztérium miniszteri tanácsosa (1848). A Magyar Természettudományi Társulat alelnöke (1848–1850), elnöke (1851–1858). A Bach-korszak idején Pesten, elsősorban főrangú gyermekek számára fiú-nevelőintézetet tartott fenn (Pestalozzi nevelési elképzelései szerint). A szabadságharc bukása után, a lipótvárosi Két Sas utcában (ma: Budapest, V. kerület, Sas utca) 1850-ben megnyílt magántanoda a magyar főrangú családok gyülekezőhelye volt. Intézetében nemzeti szellemben tanították a közélettől visszavonult nemesi családok gyermekeit. Híres ásványgyűjtő volt; az 1840-es években sokat utazott, s utazásairól több ezer ásványt hozott haza. Több mint 30 000 ásványból álló, speciális rend szerint katalogizált kollekciójának leghíresebb darabja az 1857-ben, Kaba község határában lehullott meteorit volt. Végrendeletében ásványait a debreceni református kollégiumra hagyta (ma a gyűjtemény az ő nevét viseli), 23 000 koronát pedig a Magyar Tudós Társaságnak adott.

Elismerés

Az MTA Marczibányi Jutalma (1847).

Főbb művei

F. m.: A Pesten felállítandó praeparandia terve. (Buda, 1846)
Alaktan magyar szülék, nevelők és tanítók számára. I–II. köt. (Pest– Buda, 1846–1847)
A gyermeki ész alaki képzéséről. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1847. máj. 31.
megjelent: Akadémiai Értesítő, 1847).

Irodalom

Irod.: Szász Károly: Sz. P. (Vasárnapi Ujság, 1878)
Sz. P. (MTA Almanach, 1880)
Nagy Mihály: Sz. P. reformpedagógus, az 1848-as vallás- és nevelésügyi minisztérium tanácsosa. (Debreceni Szemle, 1998)
Nagy Mihály: Sz. P., a tudós-tanár. (Élet és Tudomány, 1999)
Nagy Mihály: Színek, fények és formák az ásványok világában. (Debrecen, 2000)
Sz. P. Írta, a szövegeket vál. Nagy Mihály. (Tudós tanárok – tanár tudósok. Bp., 2001).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013