Sztrokay Antal
Sztrokay Antal

2024. június 19. Szerda

Sztrokay Antal, nemescsói

jogász, költő

Névváltozatok

Sztrókai

Születési adatok

1780. december 20.

Salfa, Vas vármegye

Halálozási adatok

1850. július 9.

Pest


Család

Sz: Sztrokay Pál nagybirtokos, az 1796. évi Vas vármegyei nemesi felkelés résztvevője, Horváth Magdolna. F: Kéler Kata. Fia: Sztrokay Elek (1818–1847) hadtudományi író.

Iskola

A soproni evangélikus líceumban tanult, majd a pesti egyetemen jogot végzett, ügyvédi okl. szerzett (1804). Az MTA tagja (l.: 1832. márc. 9.; r.: 1835. szept. 11.).

Életút

Egyetemi tanulmányai előtt gr. Festetich György írnoka, tanulmányai befejezése után Kőszegen ügyvéd (1804–1807), Baján uradalmi ügyész (1807–1810), Pesten telepedett le, ahol ismert ügyvédként tevékenykedett (1810-től). Jogi értekezések mellett magyar és latin nyelvű alkalmi verseket is írt. ő fejezte be Perger János Törvénytudományi műszótárát. Lefordította M. A. Lucanus Pharsalia c. művének nagy részét (I–V. Pest, 1833).

Emlékezet

Örököse, Sztrokay Lujza 1000 arany értékű alapítványt létesített az MTA-n jog- és államtudományi pályaművek jutalmazására (Sztrokay-díj, 1864-ben).

Főbb művei

F. m.: Az ügyészekről. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1835. szept. 14.
megjelent: Magyar Tudós Társaság Évkönyvei. 1834– 1836. Pest, 1837)
A hitbizományokról. (Tudománytár, 1843)
A magyar álladalmi szabadság jogi szemléje. (Magyar Tudós Társaság Évkönyvei, 1846)
A magyar egyházi magánjogról. (Akadémiai Értesítő, 1847).

Irodalom

Irod.: Toldy Ferenc: Sz. A. (Akadémiai Értesítő, 1850
T. F. összegyűjtött munkái. V. Pest, 1872)
Gálos Rezső: Egy elfelejtett dunántúli költő. (Győri Szemle, 1940)
Baksa Péter: Sz. A. (Irodalomismeret, 2004).

Megjegyzések

Lexikonokban tévesen Sztrókay családnév alatt!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője