Tábori Pál
Tábori Pál

2021. november 30. Kedd

Tábori Pál

író, forgatókönyvíró

Névváltozatok

Tabori, Paul 

Születési adatok

1908. május 8.

Budapest

Halálozási adatok

1974. november 9.

London


Család

Dédszülei: Tauber Ármin, Grosz Nina és dr. Ziffer Dávid, Fischer Janka.

Nagyszülei: Tauber Móric Miklós (†1915. okt. 10. Bp. Temetés: 1910. okt. 12. Rákoskeresztúri Izraelita Temető) távirdatiszt, a budapesti központi távíróhivatal főfelügyelője, Adler Janka (= Adler Jeanette, †1910. ápr. 14. Bp. Temetés: 1910. ápr. 15. Rákoskeresztúri Izraelita Temető); Ziffer Emil (1847–1910. szept. 28. Bp. Temetés: 1910. szept. 30. Rákoskeresztúri Izraelita Temető) gleichenbergi fürdőorvos, a Budapester Hygienische Zeitung szerkesztője, Krausz Franciska (= Krausz Fanny, 1857–1943. dec. 22. Bp.).

Tauber Móric testvére: Tábori Róbert (= Tauber Róbert, 1855. nov. 10. Bácsalmás–1906. máj. 25. Bp. Temetés: 1906. máj. 27. Rákoskeresztúri Izraelita Temető) újságíró, szerkesztő.

Tábori Róbert felesége: Tutsek Anna (1865. márc. 12. Kolozsvár–1944. dec. 17. Bp.) írónő. Tábori Róbert leánya: Závodszky Zoltánné Tábori Piroska (= Z. Tábori Piroska, 1892. nov. 20. Bp.–1947. máj. 2. Bp.) írónő. Krausz Franciska testvére, Krausz Olga, Bálint András színész, rendező dédanyja.

 

Szülei: Tábori Kornél (= 1902-ig Tauber Kornél, 1879. júl. 25. Szolnok–1944. júl. 15. Auschwitz) író, újságíró, szerkesztő, műfordító, Ziffer Erzsébet (Ziffer, Elsa).

Testvére: Tábori György (= Tabori, George 1914. máj. 24. Bp.–2007. júl. 23. Bp.) író, forgatókönyvíró, rendező.

Féltestvére: Tábori Jenő (†1970. febr. 21. Bp. Temetés, hamvasztás utáni búcsúztatás: 1971. márc. 4. Rákoskeresztúr) nyomdász, gépszedő.

Felesége: 1933. febr. 16.– Barlai Kató (= Barlai Katalin 1908. jan. 22. Bp.–2003. jún. 23. Saint-Alban-de-Montbel, Franciaország) írónő, Barlai Richárd (= Schlanger Richárd, 1880. okt. 13. Újvidék) és Hajnal Ilona (1882. jan. 26. Bp.) leánya.

Iskola

A budapesti VIII. kerületi Zrínyi Miklós Reálgimnáziumban éretts. (1926), egyetemi tanulmányait Berlinben (1926–1927) és Budapesten végezte (1927–1932); a berlini tudományegyetemen angol és német filológiát tanult, a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen állam- és jogtudományi doktori okl. szerzett (1932).

Életút

Tanulmányai befejezése után Budapesten írásaiból élt, verseit több lap is közölte, de elsősorban ifjúsági regényei és műfordításai révén vált országosan ismertté. A Singer és Wolfner Irodalmi Intézet megbízásából számos lektűrt fordított a Milliók Könyve c. sorozat számára (1932–1938), egyúttal a Nova Irodalmi Intézet munkatársaként A Nova kalandos regényei c. kalandregény-sorozat szerkesztője (1935–1937).

Angliában telepedett le (1937-től), a BBC munkatársa (1938-tól), a magyar adás belső munkatársa, riportere és bemondója (1943–1944), a World Review c. folyóirat (1941) és a Britannia hírügynökség szerkesztője (1943–1944), a Daily Mail filmkritikusa (1944–1948). Korda Sándor London Film vállalatának munkatársa (1939–1944), forgatókönyvírója, lektora (1944–1956). Amerikai meghívásra Hollywoodban járt, a Kalifornia Egyetemen (UCLA) a film-, a színház- és a televíziós művészet előadó tanára (1944–1945). Hazatérése után a londoni Reuters hírügynökség megbízásából közel-keleti és balkáni útra indult (1945–1946), hosszabb időt töltött Palesztinában és Egyiptomban. Tapasztalatairól népszerű úti levelekben, rádiós tudósításokban és egy magyar nyelven megjelent riportkönyvben (Palesztina, 1947) is beszámolt. Később, egy-egy Korda-film bemutatója alkalmából, több ízben is megfordult Izraelben, látogatásai az izraeli magyarság fontos eseményeivé váltak. Az 1940-es évektől a BBC televíziós szakértője, filmek televíziós adaptációjának producere, majd a BBC és az ITV támogatásával Belgiumban és más nyugat-európai országokban televíziós filmsorozatok gyártásával és népszerűsítésével foglalkozott. Tell Writers néven befektetői csoportot is szervezett, amelyhez több angliai magyar író (pl. Mikes György) is csatlakozott, amely elsősorban televíziós filmforgatókönyveket és storyboardokat támogatott.

A rutherfordi Fairleigh Dickinson University (1966) és a chicagói University of Illinois egyetemeken (1969–1970) a regény- és forgatókönyvírás előadó tanára.

Népszerű regényeket, ifjúsági műveket, cserkész elbeszéléseket, történelmi, kultúrtörténeti és ízlésszociológiai tanulmányokat írt. A fasizmus elől Londonban telepedett le, 1938-tól a BBC munkatársaként tevékenykedett. Angliai működésének kezdetén a BBC magyar adásának hírolvasója, szerkesztője és bemondója volt, illetve 1939-es megismerkedésük után Korda Sándor (1893–1956) filmjeinél lektorként közreműködött. A II. világháború kitörése után repülőgéppel végigjárta a németek által meg nem szállt Európát, számos előadást tartott a filmről, propagandaszerepének jelentőségéről. Érdemeiért a BBC 1943-tól belső munkatársként alkalmazta. Korda Sándor 1944-ben megvette a Csak a meztelen föld c. regényének megfilmesítési jogát, jóllehet a film nem készült el, ettől kezdve (Korda Sándor haláláig) együtt dolgoztak. Különböző álneveken több forgatókönyvet, filmszüzsét írt Kordának. Korda közeli munkatársaként Tábori Pált kérte fel életrajza megírására, munkássága dokumentumainak összegyűjtésére.

Az 1940-es évek végétől érdekelte egy új művészeti ág, a televízió. Elsők között ismerte fel a televízió propaganda, népművelő és ismeretterjesztő jelentőségét, elsők között foglalkozott szépirodalmi művek televíziós adaptációs jelentőségével, elsőként kezdeményezte televíziós filmsorozatok gyártását, és ezek előkészítésére befektetői csoportot is szervezett. Javaslatára a befektetői csoport (Tell Writers) kezdetben egy „próbafilm” (= pilot), vagyis próbaepizód elkészülte után dönthetett a televíziós sorozat támogatásáról. Különösen értékes műfordítói tevékenysége: Theodore Dreiser, John Boynton Priestley és Hugh Walpole nagyregényeit, valamint az angol és amerikai kortárs és klasszikus irodalom ismert költeményeit ültette át magyar nyelvre, ill. angolra fordította Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula és Passuth László több munkáját. A magyar költészet legjelentősebb alkotásait bemutató angol nyelvű antológiát is szerkesztett. Rendkívül termékeny szerző volt, száznál is több (részben angol nyelvű) művet és ötszáznál is több, önálló kötetben megjelent műfordítást jegyzett.

Angol nyelvű írásai Tabori, Paul néven jelentek meg. Írói álnevei: Barlay Péter, Tamás Pál, ill. Stevens, Christopher és Stafford, Peter.

Elismertség

Párizs városának emlékérme (1961).

Elismerés

A Filmírók Nemzetközi Szövetsége főtitkára (1958-tól).

A Nemzetközi PEN Club választmányi tagja (1946-tól).

A Száműzött Írók PEN Clubjának (= PEN in Exile) elnöke (1952–1957).

Szerkesztés

A World Review, a Nemzetközi PEN Club folyóiratának szerkesztője.

Főbb művei

F. m.: magyar nyelvű művei: A prémvadász titka. Kalandos amerikai regény. (Tolnai Ifjúsági Könyvtára. Bp., 1927)
Új-Buda. Regény. (Berlin, 1927)
Cserkész sziget. Ifjúsági regény. (Az Én Újságom Könyvei. Bp., 1928)
Ági cserkész lesz. Vidám kisregény leányoknak. és fiúknak. Biczó András rajzaival. (Bp., Dante, 1929
2. kiad. 1931)
A nemzetközi örs. Kilenc cserkész kalandjai. Baden-Powell előszavával. Escher Károly 20 fényképillusztrációjával. (Bp., Singer és Wolfner, 1930)
No, de Cinke! Ifjúsági regény. Mühlbeck Károly rajzaival. (Az Én Újságom Könyvei. Bp., 1931)
Öt kis pipacs. Ifjúsági regény. (Az Én Újságom Könyvei. Bp., 1932)
Romantika rt. Regény. (Milliók Könyve 239. Bp., 1932)
A „Csiga”. Egy magyar cserkész csodálatos élete. Ifjúsági elbeszélés. (Milliók könyve – az ifjúságnak. 11. Bp., 1933)
A mafekingi fiúk. Ifjúsági regény. Székely-Kovács Olga 16 rajzával. (Bp., Pantheon, 1933)
Fehér toll mesél. Ifjúsági elbeszélés. Szűcs Pál rajzaival. (Bp., Singer és Wolfner, 1933)
Titokzatos sziget. Ifjúsági regény. Tamás Pál néven. (Gong 20. Bp., 1933)
A sánta dervis. Egy csodálatos élete regénye. [Vámbéry Ármin.] (A magyar ifjúság könyvei 18. Bp., 1934)
Az amazon-klub. Regény. (Szivárvány. Bp., 1934)
Utazunk Budapestre. Tányértalpú koma újabb kalandjai. Ifjúsági regény. Írta Öreg Medve néven. (Bp., Singer és Wolfner, 1934)
Szülike. Regény. (Magyar írás – magyar lélek. 1–2. kiad. Bp., Dante, 1935
3. kiad. 1936 és utánnyomások)
Cserkészek a vándorúton. Nyári történet. Mühlbeck Károly rajzaival. (Bp., Singer és Wolfner, 1936)
Mufurc és Mirkó. Tányértalpú komáék újabb kalandjai. Ifjúsági regény. Írta Öreg Medve néven. Mühlbeck Károly rajzaival. (Bp., Singer és Wolfner, 1936)
Mátyáshegyi Iliász. Ifjúsági regény. Márton Lajos rajzaival. (Bp., Singer és Wolfner, 1937)
Londoni napló. (London, 1945)
Palesztina. Útirajz. (Bp., Gutenberg, 1947)
Szökésben. Regény. A borító Byssz Róbert munkája. (Bp., Gutenberg, 1947)
Csak a meztelen föld. Regény. (Bp., Nova, 1947
2. kiad. München, 1960 és London, 1960).

F. m.: angol nyelvű művei: The Real Hungary. (Bp., 1939)
Sneeze on a Monday. A Tale of 1940. (London, 1941)
A Wreath for Europe. 18 táblával és térképmelléklettel. (New York, 1942)
Epitaph for Europe. (London, 1942)
The Ragged Guard. A Tale of 1941. (London, 1942)
They Came to London. (London, 1943)
The Lion and the Vulture. Ill. Avrach, Joseph. (London, 1944)
Two Forests. (London, 1944
franciául: Bruxelles, 1946
spanyolul: Barcelona, 1947)
Pierre of Normandy. (London, 1945)
Private Gallery. A Collection of Stories. Ill. Biro, Val. (London, 1945)
Bricks upon Dust. (London, 1945
franciául: Bruxelles, 1946)
The Leaf of a Lime Tree. (London, 1945
dán nyelven: Köbenhavn, 1946)
Restless Summer. A Personal Record. (London, 1946)
Peace Correspondent. A Journey of Discovery. (London, 1946
spanyolul: Barcelona, 1948)
International Patrol. (World Favourite Library for Boys and Girls. London, 1947)
Heritage of Mercy. (London, 1949)
Taken in Adultery, Being a Short History of Woman’s Infidelity throughout the Ages, Its Rewards and Its Punishment. Ill. Page, Betty. (London, 1949)
Solo. (Nürnberg, 1950)
The Frontier. (London, 1950)
Harry Price. The Biography of a Ghost-Hunter. (London, 1950
2. kiad. 1974). Another David. The Story of Jean Cavalier. (London, 1951)
Salvatore. A Novel. (London, 1951
franciául: Paris, 1955)
Perdita’s End. A Story of Crime. (London, 1952)
The Natural Science of Stupidity. (Philadelphia–New York, 1952
portugálul: Lisboa, 1963)
Lighter Than Vanity. A Novel of Hollywood. (London, 1953
portugálul: Lisboa, 1961)
Alexander Korda. (London, 1959 és New York, 1966)
Murder in Majorca. (London, 1961)
Twenty Tremendous Years. The World War 2. and after. (London, 1961)
The Green Rain. A Fantastic Tale of a World Gone Mad. (New York, 1961 és London, 1962
spanyolul: Santiago de Chile, 1965)
The Art of Folly. Az előszót írta Mikes, George. (London, 1961 és Philadelphia–New York, 1961
spanyolul: Barcelona, 1964
svédül: Stockholm, 1964)
Kerek a világ. Útinapló. (München, 1962)
The Big Appetite. A Novel. (London, 1962)
The Book of the Hand. A Compendium of Fact and Legend Since the Dawn of History. (Philadelphia–New York, 1962)
The Survivors. (London, 1965)
A Pictoral History of Love. (London, 1966)
Sexual Behaviour in the Communist World. An Eyewitness Report of Life, Love and the Human Condition behind the Iron Curtain. Stafford, Peter néven. (New York, 1967)
Companions of the Unseen. (London, 1968)
The Doomsday Brain. (London, 1968)
The Invisible Eye. (London, 1968)
Dress and Undress. The Sexology of Fashion. (London, 1969)
Secret and Forbidden. (London, 1969)
Maria Theresia. (London, 1969)
The Cleft. Novel. (New York, 1969)
The Humor and and Technology of Sex. (New York, 1969)
The Demons of Sandorra. A Science-Fiction Book. (New York–London, 1970)
Beyond the Senses. A Report on Physical Research in the Sixties. Raphael, Phyllis-szel. (New York, 1971)
Psychedelic Baby Reaches Puberty. An Assemblage by Peter Stafford [Tábori Pál]. (London, 1972)
Song of the Scorpions. A Novel. (Londfon, 1972)
Stand Up and Fight! The Story of Emil Brigg. (London [etc.], 1972)
Lily Dale. Was a Mavel, Was a Cheat. (London, 1972
spanyolul: Barcelona, 1977)
Pioneers of the Unseen. (London, 1972
2. kiad. 1974)
The Anatomy of Exile. A Semantic and Historical Story. (London, 1972)
The Wild Witch. (London, 1973)
Crime and the Occult. A Forensic Study. (London–Vancouver, 1974)
The Man Who Loved to Blow Up Trains. (London, 1974
szlovén nyelven: Ljubljana, 1974)
The Pleasure House. A Novel. (London, 1974).

F. m.: ford.: Ead. Anton Wildgans szonettei. Ford. Tábory Pál. Karinthy Frigyes előszavával. (Bp., 1928)
Hopkins, William: Mi a címe? Regény. Ford. (Milliók Könyve 217. Bp., 1932)
Lundborg, Axel: Az álomdetektív. Regény. Ford. (Milliók Könyve 219. Bp., 1932)
Chance, Peter: Tom Winslow bűne. Regény. Ford. (Milliók Könyve 221. Bp., 1932)
Ransom, John Edward: A zsongó falak titka. Regény. Ford. (Milliók Könyve 228. Bp., 1932)
Corini, Mario: Lia nyomoz. Regény. Ford. (Milliók Könyve 232. Bp., 1932)
Heck, Kurt: Minden sikerült! Regény. Ford. (Milliók Könyve 244. Bp., 1932)
Rider Earl: Hátha hercegnő. Regény. Ford. (Milliók Könyve 258. Bp., 1932)
Schücking, Levin Ludwig: Regény. Ford. (Milliók Könyve 267. Bp., 1932)
Berndt, Otto: Leila. Regény. Ford. (Milliók Könyve 272. Bp., 1933)
Trollope, Anthony: Alice Dugdale házassága. Regény. Ford. (Milliók Könyve 278. Bp., 1933)
Gaskell, Elizabeth Cleghorn: Szívem szíved kereste. Regény. Ford. (Milliók Könyve 282. Bp., 1933)
Rider Earl: Árvák a viharban. Regény. Ford. (Milliók Könyve 287. Bp., 1933)
Charlesworth, M.: Párcsere. Regény. Ford. (Milliók Könyve 288. Bp., 1933)
Götzendorf: Minden út a szerelemhez vezet. Regény. Ford. (Milliók Könyve 293. Bp., 1933)
Huxley, Aldous: A végzet bábjátéka. Regény. Ford. (1-2. kiad. Bp., 1933)
Price, Evadne: Éva 1933. Regény. (1–3. kiad. Bp., 1933)
Zarek, Otto: Vágyak vására. Ford. (Bp., Nova, 1933)
Rider Earl: Szőke méreg. Regény. Ford. (Milliók Könyve 299. Bp., 1934)
Gaskell, Elizabeth Cleghorn: Szerelmes tavasz. Regény. Ford. (Milliók Könyve 310. Bp., 1934)
Borstendörfer, Adolf: Krisztina királynő. Történelmi regény. Regény. Ford. (Milliók Könyve 326. Bp., 1934)
Gerstäcker, Friedrich: Perzselő szerelem. Regény. Ford. (Milliók Könyve 327. Bp., 1934
új kiad. 1990)
Trollope, Anthony: Éva szépet álmodik. Regény. Ford. (Milliók Könyve 330. Bp., 1934)
Birkner, Friede: Két világ szerelem. I–II. köt. Ford. Regény. Ford. (Milliók Könyve 332–333. Bp., 1934)
Trollope, Anthony: Sir Clarke szerelme. Regény. Ford. (Milliók Könyve 339. Bp., 1934)
Applin, Arthur: A boldogság kikötője. Regény. Ford. (Milliók Könyve 342. Bp., 1934)
Aldington, Richard: Minden ember ellenség. Regény. Ford. (Bp., Nova, 1934)
Nichols, Beverly: Visszavonhatatlanul utoljára. Regény. Ford. (Bp., Dante, 1934)
Price, Evadne: Luxusleányok. Regény. Ford. (Hellas Könyvek. Bp., 1934)
Rider Earl: A vörös táncosnő. Mata Hari életének regénye. (Szivárvány. Bp., 1934)
Walpole, Hugh: Dráma a Piccadillyn. Regény. Ford. (Hellas Könyvek. Bp., 1934)
Walpole, Hugh: Judith Paris. I–II. köt. A Herries család c. tetralógia második része. Ford. (Bp., Singer és Wolfner, 1934)
Zarek Otto: Színház Maria Thul körül Regény. Ford. (Bp., Nova, 1934)
Dreiser, Theodore: Jennie Gerhardt. Regény. Ford. (Bp., Nova, 1934
2. kiad. 1937 és utánnyomások)
  Williamson, Alice Muriel: Hollywoodi történet. Regény. Ford. (Milliók Könyve 357. Bp., 1935)
Graham, Dorothy: A szerelem tánca. Regény. Ford. (Milliók Könyve 360. Bp., 1935)
Ruble, Avery: Vadnyugati szerelem. Regény. Ford. (Milliók Könyve 364. Bp., 1935)
Applin, Arthur: Mindent a szerelemért. Regény. Ford. (Milliók Könyve 368. Bp., 1935)
Courths-Mahler, Hedwig: Mondd, mi a szerelem? Regény. Ford. (Milliók Könyve 377. Bp., 1935)
Willamson, Charles Norris: Tiéd a lelkem! I–II. köt. Regény. Ford. (Milliók Könyve 386–387. Bp., 1935)
Faust, Frederick Schiller: A sátán cimborája. Kalandos regény. Ford. (A Nova kalandos regényei. 3. Bp., 1935)
Gardner, Erle Stanley: A hamis üvegszem esete. Bűnügyi regény. Ford. (A Nova kalandos regényei. 4. Bp., 1935)
Biggers. Earl Derr: Különös biztosítás. Kalandos regény. Ford. (A Nova kalandos regényei. 7. Bp., 1935)
Eton, Robert: Hajnaltól – alkonyig. Ford. (Bp., Singer és Wolfner, 1935)
Hurst, Fannie: Nem így akartuk. Ford. (Bp., Nova, 1935)
Linklater, Eric: Don Juan Amerikában. Ford. (Bp., Nova, 1935)
Nichols, Beverly: Szeretők iskolája. Ford. (Bp., Nova, 1935)
Wassermann, Jakob: Ulrike Voytich. Ford. (Bp., Nova, 1935)
Stevenson, Robert Louis: Szerelmes kaland. Regény. Ford. (Milliók Könyve 402. Bp., 1936)
Biggers, Earl Derr: Chang See szerelme. Regény. Ford. (Milliók Könyve 409. Bp., 1936)
Miller, Alice Duer: Roberta. Regény. Ford. (Milliók Könyve 415. Bp., 1936)
Biggers, Earl Derr: Szerelmes hazugság. Regény. Ford. (Milliók Könyve 417. Bp., 1936)
Tuckermann, Arthur: A boldogság dala. Regény. Ford. (Milliók Könyve 427. Bp., 1936)
Applin, Arthur: A táncosnő és az orvos. I–II. köt. Regény. Ford. (Milliók Könyve 435–436. Bp., 1936)
Packard, Franck Lucius: A szürke jel. Jimmie Dale újabb kalandjai. Kalandos regény. Ford. (A Nova kalandos regényei. 20. Bp., 1936)
Packard, Franck Lucius: Vészharang kisasszony. Kalandos regény. Ford. (A Nova kalandos regényei. 29. Bp., 1936)
Charteris, Leslie: Hárman az Ördög ellen. Az Angyal újabb kalandjai. Kalandos regény. Ford. (A Nova kalandos regényei. 31. Bp., 1936)
Faust, Frederick Schiller: Arizona, a vakmező. Kalandos regény. Ford. Barlay Péter néven. (A Nova kalandos regényei. 32. Bp., 1936)
Dombrowski, Katharina von: Aranyfésű. Egy elveszett nép története. Regény. Ford. (Bp., Singer és Wolfner, 1936)
Hackett, Francis: VIII. Henrik. Történelmi regény. Ford. (Bp., Rózsavölgyi, 1936)
Walpole, Hugh: Adam Paris. I–II. köt. A Herries család c. tetralógia harmadik része. Ford. (Bp., Singer és Wolfner, 1936)
Walpole, Hugh: Vanessa Herries. I–II. köt. A Herries család c. tetralógia negyedik része. Ford. (Bp., Singer és Wolfner, 1936)
Priestley, John Boynton: Faraway, az álmok szigete. Regény. Ford. (Bp., Singer és Wolfner, 1936
2. kiad. 1937)
Chaucer, Eve: Egy asszony csókra vár. Regény. Ford. (Bp., Nova, 1937)
Charteris, Leslie: Párbaj az Ördöggel. Kalandos regény. (A Nova kalandos regényei. 34. Bp., 1937)
Charteris, Leslie: Halálos hajsza. Az Angyal újabb kalandjai. Kalandos regény. (A Nova kalandos regényei. 43. Bp., 1937)
Faust, Frederick Schiller: King Charley, a csavargó. George Owen Baxter. Kalandos regény. Ford. Barlay Péter néven. (A Nova kalandos regényei. 46. Bp., 1937)
Dombrowski, Katharina von: Asszonyok országa. Regény. (Bp., Singer és Wolfner, 1937)
Dreiser, Theodore: A zseniális ember. I–II. köt. Regény. (Bp., Nova, 1937)
Eton, Robert: Hétköznapi emberek. Regény. Ford. (Bp., Singer és Wolfner, 1937)
Hardy, Jocelyn Lee: Reng a világ. Regény. Ford. (Bp., Nova, 1937)
Priestley, John Boynton: Jóbarátok. Regény. Ford. (Bp., Singer és Wolfner, 1937)
Rider Earl: Messziről jött boldogság. Regény. Ford. (Milliók Könyve 449. Bp., 1937)
Wells, Herbert George: A csodatevő ember. – A modern Faust. Két filmregény. Ford. (Bp., Rózsavölgyi, 1937)
Charteris, Leslie: Kincsek a tengerben. Kalandos regény. Ford. (A Nova kalandos regényei. 54. Bp., 1938)
Croft-Cooke, Rupert: Zárt ajtók mögött. Kalandos regény. Ford. (A Nova kalandos regényei. 63. Bp., 1938)
Latimer, Jonathan: A végzet előszobája. Kalandos regény. Ford. (A Nova kalandos regényei. 66. Bp., 1938)
Bennett, Arnold: Imperial Palace. Regény. Ford. Aradi Péterrel. (Bp., Dante, 1938)
Foster, Michael: Amerika álma. Regény. Ford. (Bp., Singer és Wolfner, 1938)
Packard, Frank Lucius: A rejtekajtó. Regény. Ford. (Pesti Hírlap Könyvek 558. Bp., 1938)
Priestley, John Boynton: Eltévedt emberek. Regény. Ford. (Bp., Nova, 1938)
Smith, Torne: A szőke kísértet. Regény. Ford. (Bp., Nova, 1938)
Mowery, William Byron: Kanadai őrjárat. Kalandos regény. Ford. (A Nova kalandos regényei. 106. Bp., 1940)
Charteris, Leslie: 400 000 font főnyeremény. Kalandos regény. Ford. (A Nova kalandos regényei. 109. Bp., 1940)
Dreiser, Theodore: Jennie Gerhardt. Regény. Ford. (XX. századi amerikai irodalom. Bp., Fortuna Kiadó, 1991)
Dreiser, Theodore: A zseniális ember. Regény. Ford. (Bp., Totem Könyvkiadó, 1992)
Dreiser, Theodore: Jennie Gerhardt. Regény. Ford. (Szélrózsa Könyvek. Bp., Saxum Kiadó, 1997).

F. m.: ford.: angol nyelvre: Harsányi Zsolt: És mégis mozog a föld. (The Star-Gazer. New York, 1939)
Szinyei-Merse Antoinette: Ten Years, Ten Months, Ten Days. (London–Melbourne, 1940)
Harsányi Zsolt: Élni jó. Rubens Péter Pál életének regénye. (Lover of Life. New York, 1942)
Ortutay Gyula: Parasztságunk élete. Müller Miklós fotóival. (Hungarian Peasant Life. Bp., 1948)
Tábori Kornél: My Occult Diary. Ford., szerk. Tabori, Paul néven. (London [etc.], 1950)
Szőke Szakáll [S. Z. Sakall]: The Story of Cuddles. My Life under the Emperor Francis Joseph, Adolf Hitler and the Warner Brothers. (London, 1954)
Karinthy Frigyes: Utazás Faremidóba. (Voyage to Faremido. Bp., Corvina, 1965 és New York, 1966
új kiad. 1978)
Krúdy Gyula: A vörös postakocsi. (The Crimson Coach. Bp., Corvina, 1967)
Láng György: The Cuisine of Hungary. (A magyar konyha. New York, 1971
új kiad. 1985)
Illyés Gyula: Ludas Matyi. Ill. Reich Károly. (Matt the Gooseherd. A Story from Hungary. Harmondsworth, 1976).

 

F. m.: szerk.: Ray, T. B.: Repülők. A levegő hősei. 50 fényképpel. Átd. T. P. 32 táblával és 1 térképmelléklettel. (Bp., Singer és Wolfner, 1930)
Testvértüzek. A magyar cserkészszínpad antológiája. Szerk. T. P. Vál. Bethlen István és Szabó Zoltán. Ill. Szathmáry István és Szűcs Pál. (Bp., Pantheon, 1933)
Amerika új lírája. Antológia a mai amerikai költők verseiből. Vál., ford. T. P. (Bp., Dante, 1935)
Hungarian Anthology. Vál., szerk. Tabori, Paul néven. (Modern Reading Library 5. London, 1943)
The Pen in Exile. Anthology. Vál., szerk. (Az International Pen Club kiadványa. London, 1954)
One Sentence on Tyranny. Hungarian Literary Gazette Anthology. Articles from the Irodalmi Újság. Vál., szerk. Pálóczi-Horváth György. Ford. Sakeford, John-nal. Az előszót írta Rhodes, Anthony. (London, 1957)
Barlay, Stephen: Four Black Cars. Ford. (London, 1958)
A Tribute to Gyula Illyés. Szerk. Kabdebó Tamással. (Washington, 1968)
Illyés Gyula: Selected Poems. Vál., szerk. Kabdebó Tamással. (London, 1971)
Zsoldos Andor: Szürke por. Versek. T. P. bevezetőjével. (Los Angeles, 1974).

Irodalom

Irod.: források: Kiskorú Tauber Kornél szolnoki illetőségű budapesti lakos családi neve „Tábori”-ra kért átváltoztatás megengedtetett. (Budapesti Hírlap, 1902. okt. 26.)
Elhunyt Tauber Mór posta- és távirdai főfelügyelő felesége. (Magyarország–Pesti Napló, 1910. ápr. 15.)
Elhunyt Ziffer Emil gleichenbergi fürdőorvos. (Pesti Hírlap–Budapesti Hírlap, 1910. szept. 29.)
Elhunyt Tauber Mór távirdai főfelügyelő. (Az Est–Budapesti Hírlap, 1915. okt. 12.)
Kopré József: Tábori Pál magyar író látogatása – Magyarországon. (Szivárvány, 1947. szept. 20.)
Fettman Joszéf: Bepillantás a televízió zárt birodalmába. Beszélgetés Tábori Pállal. (Új Kelet, 1958. szept. 10.)
Tábori bűnös Budapestje. Szerk., a bevezető tanulmányt írta,  képeket vál. Búza Péter. A szöveggyűjteményt összeáll. Filep Tamás Gusztáv. (Budapest Könyvek. A Budapesti Városvédő Egyesület és az Országos Széchényi Könyvtár közös kiadványa. Bp., 2013).

Irod.: lexikonok: Ki kicsoda? Kortársak lexikona. (Bp., 1937)
Magyar irodalmi lexikon. I–III. köt. Főszerk. Benedek Marcell. (Bp., 1963–1965)
Hungarians in America. Szerk. Szy Tibor. (New York City, 1966)
Prominent Hungarians Home and Abroad. (München, 1966)
Borbándi Gyula: Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia. (Bp., 1992)
Magyar filmesek a világban. – Hungarians in Film. Szerk. Gelencsér Gábor. (Bp., 1996)
Kortárs magyar írók. 1945–1997. Bibliográfia és fotótár. I–II. köt. Szerk. F. Almási Éva. (Bp., 1997–2000)
Új magyar irodalmi lexikon. I–III. köt. Főszerk. Péter László. (2. jav. és bőv. kiad. Bp., 2000)
Magyar filmlexikon. Szerk. Veress József. (Bp., 2005).

 

neten:

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/507740 (Tábori Róbert gyászjelentése, 1906)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6XC7-VDV?i=97&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3ACV7K-DWW2 (Schlanger Richárd és Hajnal Ilona házassági anyakönyve, 1907)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6MHS-6VD?i=145&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AZW1L-QB3Z (Ziffer Emil halotti anyakönyve, 1910)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6SP9-JS8?i=69&wc=92Q2-3TG%3A40678301%2C54933001%2C1077268405%3Fcc%3D1452460&cc=1452460 (Tábori Pál és Barlai Katalin házassági anyakönyve, 1933)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/507722 (Tábori Jenő gyászjelentése, 1970).

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QVCB-NC6Y (Paul Tabori halotti anyakönyve, 1974)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:CLB4-PZPZ (Barlai Katalin halotti anyakönyve, 2003)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2021