Takáts Sándor
Takáts Sándor

2021. október 25. Hétfő

Takáts Sándor

történész, levéltáros, piarista szerzetes, római katolikus pap

Születési adatok

1860. december 27.

Komárom, Komárom vármegye

Halálozási adatok

1932. december 21.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1906. márc. 23.; r.: 1925. máj. 7.).

Életút

A bp.-i tudományegyetemen m.-latin-történelem szakon tanult (1880-1882, 1884-1886); közben belépet a piarista szerzetesrendbe (1881), Nyitrán teológiát hallgatott, pappá szentelték (1886). A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1887), történelem-latin szakos tanári okl. szerzett (1888), az MTA tagja (l.: 1906. márc. 23.; r.: 1925. máj. 7.). - A nyitrai piarista gimn. (1886-1889), a bp.-i piarista gimn. r. tanára (1889-1903); közben kormánymegbízottként a bécsi udvari kamarai levéltárban a m. vonatkozású iratanyag kiválasztását végezte (1898-1903). A Képviselőház levéltárnoka (1903-1920), főlevéltárnoka (1920-1932).Nagy levéltári forrásanyagra épülő, élvezetes stílusban megírt műveiben elsősorban a középkor és a kora újkor társadalom- és művelődéstörténetével, majd a reformkor politika- és művelődéstörténetével fogl. Számos műve (Régi magyar asszonyok, 1907; A régi Magyarország jókedve, 1921; Kémvilág Magyarországon, 1932) a m. történelem-népszerűsítő irodalom klasszikusa.

Főbb művei

F. m.: Lapok egy kisváros múltjából. Komárom,1886
A paedagogiai büntetések philosophiája. Nyitra,
Bernyák Bernát és a magyar oktatásügy. Budapest,1891
A budapesti piarista kollégium története. Budapest,1895
A külkereskedelmi mozgalmak hazánkbanI. Lipót alatt. Budapest,1899
Régi magyar asszonyok. Budapest,1901
Műveltségtörténeti közlemények. Századok Budapest,
A magyar gyalogság megalakulása. Budapest,1908
Hajdú, haramia és martalóc. Akadémiai Értesítõ h.n.,1908
Szalai Barkóczzy Krisztina. Budapest,1910
A török-magyar bajviadalok. Budapest,1913
Zrínyi Miklós nevelõanyja. Budapest,1917
Rajzok a török világból. Budapest,
A régi Magyarország jókedve. Budapest,1921
Régi idõk, régi emberek. Budapest,1922
Régi magyar kapitányok és generálisok. Budapest,1922
Régi magyar kapitányok és generálisok. Budapest,1928
Magyar nagyasszonyok. Budapest,1926
A magyar múlt tarlójáról. Budapest,1926
Szegény magyarok. Budapest,1927
Emlékezzünk régiekrõl.Budapest,1929
Magyar küzdelmek. Budapest,1929
Hangok a múltból. Budapest,1930
Gr. Széchenyi István reuniója és az Akadémia alapítása. Budapesti Szemle h.n.,1930
Kémvilág Magyarországon. Budapest,1932
Végvári vitézek - szegény legények. Budapest,1951
Bajvívó magyarok. Képek a török világból. Budapest,1956
Művelõdéstörténeti tanulmányok a XVI-XVII. századból. Budapest,1961
Buda két árulója. Budapest,1979
Régi magyar nagyasszonyok. Budapest,1982
Fejezetek Komárom művelõdés- és gazdaságtörténetébõl. Tatabánya,1996

Irodalom

Irod.: Nagy Miklós :T. S. emlékének. Budapest,1937
Papp László:T. S. In: Magyar piaristák a XIX. és a XX. században Budapest,1942

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013