Tálasi István
Tálasi István

2022. szeptember 27. Kedd

Tálasi István

etnográfus

Születési adatok

1910. július 12.

Laskó, Baranya vármegye

Halálozási adatok

1984. április 17.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1976. máj. 7.).

Életút

A Pázmány Péter Tudományegyetemen - az Eötvös Collegium tagjaként - m.-német szakos tanári okl. (1933) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1938), a Collegium Hungaricum ösztöndíjasaként történeti és összehasonlító néprajzi kutatásokat folytatott (1938-1939), az Alföld tárgyi néprajza és m. történeti néprajz tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1942), a történelem (néprajz) tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (munkásságáért, 1972), az MTA tagja (l.: 1976. máj. 7.). - A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimn. (1935-1939), a bp.-i Fáy András Gimn. r. tanára (1940-1942), a bp.-i Államtud. Int. int.-i tanára (1942-1944), a II. vh.-ban frontszolgálatot teljesített (1944-1945), szovjet hadifogságban volt (1945-1946). A szegedi Ferenc József Tudományegyetem, ill. a Szegedi Tudományegyetem magántanára (1942-1951). A K-Európai Tud. Int. Néptud. Int.-e tud. munkatársa (1944-1949), a Pázmány Péter Tudományegyetem, ill. az ELTE BTK Néprajzi Int.-e int.-i tanára (1949-1950), uo. önálló kutató és mb. előadó (1950-1951), a Tárgyi Néprajzi Tanszék tanszékvezető egy. tanára (1951. szept. 7.-1980); közben a BTK dékánja (1959-1963).Történeti és összehasonlító történeti néprajzzal fogl., elsősorban a m. nép anyagi műveltségének alakulását és fejlődését vizsgálta. Alapvetően új eredményeket ért el a népi állattartás és földművelés kutatása terén.

Főbb művei

F. m.: A kiskunsági pásztorkodás. Budapest,1936
A kiskunság népi állattartása. Budapest,1936
A bakonyi pásztorkodás. Ethnographia 1939
Változásvizsgálatok a népi állattenyésztés körébõl. Néprajzi Értesítõ 1942
Az Alföld néprajzi kutatásának kérdései és problémái. Szeged,1946
Néprajzi életünk kibontakozása. Budapest,1948
Az anyagi kultúra néprajzi vizsgálatának tíz éve. 1945-1955. Budapest,1955
A termelés és nyelv kapcsolata aratóműveleteinkben. Ethnographia 1957
A magyar nép anyagi kultúrája Európában. MTA I. Osztálya Közleményei 1964
Kiskunság. Budapest,1977
Az európai aratóműveletek néprajzi vizsgálatának fõbb eredményei. MTA I. Osztálya Közleményei h.n.,1978
Vásárhely helyzete a magyar népi. h.n.,é.n.
Vásárhelyhelyzete a magyar népi kultúra fejlõdésében. In: Kiss Lajos-emlékkönyv Hódmezõvásárhely,1983

Irodalom

Irod.: Filep Antal:T. I. köszöntése. Néprajzi Hírek 1980
Andrásfalvy Bertalan:Köszöntjük T. I.-t. Ethnographia 1980
Szabolcsi Miklós:T. I. Magyar Tudomány 1984
Kríza Ildikó:István Tálasi. Demos,1984
Balassa Iván:T. I. születésének 75. évfordulója. Néprajzi Hírek 1985
Molnár Ambrus:T. I. Confessio 1985
Voigt Vilmos:Emlékezünk T. I.-ra. Artes Populares 1985
Selmeczi László:T. I. Arany János Múzeum Közleményei Nagykõrös h.n.,1986

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője