Tallós Pál
Tallós Pál

2022. szeptember 25. Vasárnap

Tallós Pál

erdőmérnök, botanikus, entomológus

Születési adatok

1931. március 26.

Pozsony

Halálozási adatok

1968. január 25.

Sárvár, Vas megye

Temetési adatok

1968. január 29.

Sárvár


Család

Sz: Tallós István festő- és iparművész, Lauer Mária, a Pápai Háziipari Szövetkezet bedolgozó munkatársa. Apja Mosonmagyaróvárott, a Városkapu tér 5. sz. alatt élt. F: Bányász Terézia. Leánya: Tallós Ágnes.

Iskola

Elemi iskoláit Somorján, polgári iskoláit uo. és Pápán végezte, a Pápai Állami Líceumban éretts. (1949), a soproni Erdőmérnöki Főiskola Erdőgazdasági Szakán végzett (1953).

Életút

A Magasbakonyi Állami Erdőgazdaság Magasbakonybéli Erdészete és Ugodi Kísérleti Erdészete erdészeti szakelőadója (1954–1957), a soproni Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI) bp.-i Erdőművelési és Erdővédelmi Osztályának tud. segédmunkatársa (1957–1959), tud. munkatársa (1959–1968). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1962–1965). Erdészeti botanikai, növénytársulás-tani és erdészeti entomológiai kutatásokkal foglalkozott. Jelentős szerepet játszott a magyarországi fenyvesek és a hazai tájak erdőtípusait feldolgozó tudományos munkálatokban, ill. az erdőművelési állandó kísérleti területek kialakításában. Feldolgozta a két fenyőfői erdeifenyves-állomány lepkefaunáját, elsőként szolgáltatott adatokat egyes erdőtípusok lepkefaunájának tömegviszonyairól, valamint megtalálta azokat a különbségeket, amelyek a növényzeten kívül szintén alkalmasok az őshonos és a mesterséges erdeifenyvesek elkülönítésére. Nevéhez fűződik az erdészeti rovarkárosítók előrejelzésének kidolgozása. További kutatási területei: erdészeti térképezés (= erdőtípustérképek kialakítása és tervezése), fenyőfélék betegségei, az erdei fenyő lepkekárosítói elleni védekezés, természetes és mesterséges erdeifenyő- állományok lepketársulásainak összehasonlító elemzése. Bakonyi lepkegyűjtéseivel jelentősen gyarapította a zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum gyűjteményét.

Emlékezet

Kandidátusi védését korai, tragikus halála akadályozta meg. A sárvár-péntekfalui temetőben nyugszik. Néhány, általa felfedezett lepkefajt később róla neveztek el. A zirci Bakonyi Pantheonban tiszteletére emléktáblát emeltek (1982), a Kitaibelia c. folyóirat emlékszámmal tisztelgett munkássága előtt (1997). Pápán róla nevezték el a Tallós Pál Tanösvényt (a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Rt. Pápai Erdészete alakította ki, 2003).

Főbb művei

F. m.: A pápakovácsi láprét növénytársulásai és fásítása. (Erdészeti Kutatások, 1954)
Érdekes és újabb florisztikai adatok a Bakonyból és Magyarország egyéb tájairól. (Botanikai Közlemények, 1956)
Két fenyőfői erdőtípus lepketársulásának vizsgálata, tekintettel a károsítókra. (Erdészeti Kutatások, 1958)
Adatok néhány nagylepkefaj hazai előfordulásához. (Rovartani Közlemények, 1958)
Erdő- és réttípus-tanulmányok a Széki erdőben. (Erdészeti Kutatások, 1959)
Adatok a Vendvidék és az őrség nagylepkefaunájához. (Rovartani Közlemények, 1959)
Növényföldrajzi és florisztikai adatok a Dunántúlról. (Botanikai Közlemények, 1959)
Az erdőtipológia és a növénytársulástan kapcsolatáról. (Az Erdő, 1960)
Angaben und Bemerkungen zur Flora und zur Pflanzengeographie des Bakonygebirges. Többekkel. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1961)
Hazai nagylepkék hernyóinak természetes tápnövényei. (Rovartani Közlemények, 1961)
Die ökologischen Artengruppen der Wälder Ungarns. Többekkel. (Acta Agronomica, 1963)
Adatok a Bakony és környéke nagylepkefaunájához. (Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 1963)
A felsőnyírádi erdő cseres-tölgyesei. Szodfridt Istvánnal. (Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 1964)
A gönyűi óriásnyár-nyesési kísérlet néhány tapasztalata. – Váltakozó vízgazdálkodású tölgyes erdőtípus. Szodfridt Istvánnal. (Az Erdő, 1964)
Újabb adatok a Dunántúl flórájához. (Szodfridt Istvánnal. (Botanikai Közlemények, 1965)
A gyapjaslepke kártételének előrejelzése. – A fénycsapdák erdővédelmi jelentősége. (Az Erdő, 1966)
Egyes erdészeti kártevők prognóziskészítésének kérdései. Benyújtott kand. értek. (Sopron, 1966)
A felsőnyírádi erdő láp- és ligeterdei. Tallós Pállal. (Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 1968)
Vegetációtanulmányok a felsőnyírádi erdőben. (Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 1973).

Irodalom

Irod.: Csapody István–Szodfridt István: T. P. emlékezete. (Botanikai Közlemények, 1969)
Szontagh Pál: Megemlékezés T. P.-ról. (Állattani Közlemények, 1970)
Gál János: Emlékbeszéd T. P. zirci emléktáblájának avatásán. (Az Erdő, 1982)
Életutak. Sárvár és Sárvár környéki személyek életrajzgyűjteménye. Szerk. Sulyokné Matócza Eleonóra. (Sárvár, 1993)
T. P.-emlékszám. (Kitaibelia, 1997)
Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerk. Varga Béla. (Veszprém, 1998)
T. P. (Tilia, 2000)
Horváth Csaba: T. P. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002)
Csóka György: T. P. (Növényvédelem, 2010).

Megjegyzések

MÉL II. Téves halálozási adat: Pápa! Más adatok szerint viszont Szombathelyen hunyt el!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője