Tamás Lajos
Tamás Lajos

2021. november 30. Kedd

Tamás Lajos

nyelvész, romanista

Névváltozatok

1933-ig Treml

Születési adatok

1904. március 23.

Temesvár, Temes vármegye

Halálozási adatok

1984. szeptember 19.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1940. ápr. 26.; r.: 1964. ápr. 24.).

Életút

A Pázmány Péter Tudományegyetemen - az Eötvös Collegium tagjaként - matematika-fizika (1922-1924), német-francia-román szakon tanult (1924-1926); a bécsi tudományegyetem (1924-1925), a berlini tudományegyetem (1926-1927), áll. ösztöndíjjal a párizsi egyetem hallgatója (1927-1928). Bp.-en középisk. tanári okl. (1926), a párizsi École des Langues Orientales Vivantes-on román és albán nyelvből bölcsészdoktori okl. szerzett (1928), az MTA tagja (l.: 1940. ápr. 26.; r.: 1964. ápr. 24.). - A hatvani reálgimn. h. tanára (1929-1930), a M. Nemzeti Múz. Könyvtára (OSZK) könyvtári segédtisztje, könyvtári segédőre, ill. alkönyvtárnoka (1930-1936). A Pázmány Péter Tudományegyetemen, ill. az ELTE BTK-n a román nyelv és irodalom, ill. a romanisztika ny. rk. (1936-1940), ny. r. tanára (1940-1952), egy. tanára (1952-1973) és az Ált. Romanisztikai és Román Filológiai Tanszék vezetője (1949-1973); közben a BTK dékánja (1949-1951), az ELTE rektora (1953-1955). A kolozsvári Erdélyi Tud. Int. ig.-ja (1940-1944). A bp.-i Idegen Nyelvek Főiskolája ig.-ja (1951-1953). Az MTA Nyelvtud. Int. ig.-ja (1966-1973). Rómában folytatott kutatásokat (1934), ill. Albániában járt hosszabb tanulmányúton (1951).M.-román történeti, művelődéstörténeti és nyelvi kapcsolatok történetével, összehasonlító újlatin nyelvészettel, román nyelvtörténettel fogl.

Főbb művei

F. m.: Die ungarischen Lehnwörter im Rumänischen. Ungarische Jahrbücher
Rómaiak, románok és oláhok Dacia Trajanában. Budapest,1935
Rómaiak, románok és oláhok Dacia Trajanában. Budapest,1936
Magyar-rumén közigazgatási szótár. Budapest-Kolozsvár,1941
Fogarasi István kátéja. Fejezetek a bánsági és hunyadmegyei ruménség művelõdéstörténetébõl. Kolozsvár,1942
A magyar eredetű rumén kölcsönszavak művelõdéstörténeti értékelése. Kolozsvár,1943
Ugocsai magyar-rumén kapcsolatok. Kolozsvár,1944
Albán-magyar szótár. Budapest,1953
Etymologisch-historisches Wörterbuch der ungarischen Elemente im Rumänischen. Budapest,1966
A magánhangzók mennyiségének és a hangsúlynak összefüggése a román nyelv magyar elemeiben. MTA Nyelv- és Irodalomtudomományok Osztálya Közleményei h.n.,1966
Bevezetés az összehasonlító neolatin nyelvtudományba. Budapest,1969
Einführung in die historisch-vergleichende romanische Sprachwissenschaft. Gebrunn bei Würzburg,1983

Irodalom

Irod.: T. L. műveinek bibliográfiája. Nyelvtudományi Közlemények. 1975
Domokos Sámuel:T. L. halálára. Filológiai Közlöny 1984
Herman József:T. L. nyolcvanéves. Magyar Nyelv 1985
Balázs János:T. L. emlékezete. Magyar Nyelv 1985
Herman József:T. L.Magyar Tudomány 1985
Bakos Ferenc:T. L. Nyelvtudományi Közlemények 1985
Kese Katalin:T. L., a romanista. Budapest,1989

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013