Tamássy István
Tamássy István

2024. július 16. Kedd

Tamássy István

mezőgazdasági mérnök

Születési adatok

1924. július 21.

Kula, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság

Halálozási adatok

1995. június 25.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.; r.: 1979. máj. 11.).

Életút

A M. Agrártud. Egyetem Kert- és Szőlőgazdaság-tud. Karán mg.-i mérnöki okl. szerzett (1947), áll. ösztöndíjjal Bulgáriában tanult (1947-1948), a biológiai tudományok kandidátusa (Micsurinsz, 1953; honosítva: Bp., 1953), a mg.-i (biológiai) tudományok doktora (1960), az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.; r.: 1979. máj. 11.). - A Földművelésügyi Min. (FM) Szövetkezetpolitikai Főoszt. munkatársa (1948-1949), az FM ceglédi ún. káderképző iskolájának előadója (1949-1950). Az FM Szakoktatási és Kísérletügyi Főigazg. vezetője (1957-1961). Az Agrártud. Egyetem Kert- és Szőlőgazdaság-tud. Kar, ill. a Kertészeti és Élelmiszerip. Egyetem (KÉE) Növénynemesítési és Örökléstani Tanszék, ill. Növénynemesítési Tanszék adjunktusa (1950-1953), egy. docense (1954-1958), főisk. tanára (1958-1960), egy. tanára (1960. febr. 28.-1995) és a tanszék vezetője (1954-1990); közben a Kertészeti és Szőlészeti Főisk. igh.-e (1954-1957), majd a KÉE rektora (1986-1991). Micsurinszkban aspiráns (1950-1953).Kertészeti növények és gyümölcsök genetikájával, nemesítési módszereinek továbfejlesztésével fogl. Jelentős eredményeket ért el a hetrózisnemesítés, a mutációs nemesítés, ill. az ún. hervadásos betegségekkel szembeni rezisztencianemesítés területén. A szilva és a kökény keresztezésével új fagy- és szárazságtűrő hibrideket, különböző vadalmafajták felhasználásával új, jó minőségű Jonatán- és Golden-hibrideket állított elő, továbbá új fagy- és télálló mandulafajtákat, fagy- és peronoszpóra-rezisztens szőlőhibrideket nemesített. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el a kertészeti növények indukált mutációs jelenségeinek vizsgálata terén.

Főbb művei

F. m.: A kertészeti kutatás és termelés jelenlegi helyzete és jövõ feladatai. MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei 1957
Egyes növények ellenállóképességének fokozása irányított neveléssel. Budapest,1960
Új gyümölcs- és szõlõfajták megtartásának - fenntartásának - néhány elvi kérdése. Növénytermelés 1960
A két genetikai irányzat világnézeti tartalmáról. Társadalmi Szemle 1961
Fagy- és peronoszpóra-ellenálló szõlõfajták elõállítása. - A paradicsom hidegtűrõ képességének növelése irányított neveléssel. Kísérletügyi Közlemények 1962
A burgonya nyári ültetésébõl eredõ utóhatás vizsgálata. Kertészeti és Szõlészeti Fõiskola Évkönyve 1963
Kertészeti növények ellenállóságra való nemesítése irányított neveléssel. Budapest,1963
Nagyfeszültségű elektrosztatikus tér kukorica-, hagyma-, valamint borsómagvakra gyakorolt hatásának citológiai vizsgálata. MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei h.n.,1968

Irodalom

Irod.: Láng István:T. I. Magyar Tudomány h.n.,1996

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője