Tangl Ferenc
Tangl Ferenc

2021. június 23. Szerda

Tangl Ferenc

orvos, fiziológus

Születési adatok

1866. január 26.

Pest

Halálozási adatok

1917. december 19.

Budapest


Család

Testvére Tangl Károly (1869-1940) fizikus.

Iskola

Az MTA tagja (l.: 1902. máj. 9.; r.: 1910. ápr. 28.).

Életút

Testvére Tangl Károly (1869-1940) fizikus. Fia Tangl Harald (1900-1971) orvos, állatfiziológus, Kossuth-díjas egy. tanár. - A bp.-i tudományegyetemen orvosdoktori okl. szerzett (1888); közben a kieli egyetemen is tanult (1887), az MTA tagja (l.: 1902. máj. 9.; r.: 1910. ápr. 28.). - A bp.-i tudományegyetem Ált. Kór- és Gyógytani Int. gyakornoka (1887-1888), a Kórbonctani Int. tanársegéde (1888-1892); közben a grazi egyetem Szövet- és Fejlődéstani Int. tanársegéde (1889), majd a tübingeni egyetemen (1890), R. Koch berlini int.-ében (1891), majd a lipcsei állatorvosi főisk.-n folytatott kutatásokat (1892). A bp.-i Állatorvosi Akad.-n, ill. 1899-től az Állatorvosi Főisk.-n az élet- és természettan segédtanára (1892-1893), ny. r. tanára (1893-1903) és az Élettani Int. vezetője (1892-1903). A bp.-i tudományegyetemen az élet- és kórvegytan (1903-1906), a kórbonctan (1906-1917) és az élettan ny. r. tanára (1914-1917); közben az Oorvostud. Kar dékánja (1910-1912). A kezdeményezésére felállított Állatélettani és Takarmányozási Kísérleti Állomás ig.-ja (1896-1917). Emlékére a M. Táplálkozástud. Társaság Tangl Ferenc-emlékérmet alapított.Szövettani, kórtani és élettani kutatásokkal, elsősorban az egyedfejlődés energetikájával, a szervezet és a szervek működésben lévő és nyugalmi állapotban való energiaforgalmi kérdéseivel fogl. Nemzetközileg is kimagasló eredménye az entrópia törvényének megfogalmazása.

Főbb művei

F. m.: A diphteria aetiológiájáról (1891)
Útmutató a bakteriológiában (1894)
Vizsgálatok a máj cukorképzõ szerepérõl Mathematikai és Természettudományi Értesítõ(1894)
Összehasonlító adatok az úgynevezett hõszabályozó agycentrumokról

Irodalom

Irod.: Hári Pál:T. F. Orvosi Hetilap 1918
Preisz Hugó:T. R. r. tag emlékezete. Budapest,1934
Regöly-Mérei Gyula:T. F. Orvosi Hetilap 1966
Kapronczay Károly:T. F. Orvosi Hetilap 1977
Lambrecht Miklós:T. F. Évfordulóink a műszaki és természettudományokban h.n.,1992

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013