Tangl Ferenc
Tangl Ferenc

2024. július 24. Szerda

Tangl Ferenc

orvos, fiziológus

Születési adatok

1866. január 26.

Pest

Halálozási adatok

1917. december 19.

Budapest


Család

Testvére Tangl Károly (1869-1940) fizikus.

Iskola

Az MTA tagja (l.: 1902. máj. 9.; r.: 1910. ápr. 28.).

Életút

Testvére Tangl Károly (1869-1940) fizikus. Fia Tangl Harald (1900-1971) orvos, állatfiziológus, Kossuth-díjas egy. tanár. - A bp.-i tudományegyetemen orvosdoktori okl. szerzett (1888); közben a kieli egyetemen is tanult (1887), az MTA tagja (l.: 1902. máj. 9.; r.: 1910. ápr. 28.). - A bp.-i tudományegyetem Ált. Kór- és Gyógytani Int. gyakornoka (1887-1888), a Kórbonctani Int. tanársegéde (1888-1892); közben a grazi egyetem Szövet- és Fejlődéstani Int. tanársegéde (1889), majd a tübingeni egyetemen (1890), R. Koch berlini int.-ében (1891), majd a lipcsei állatorvosi főisk.-n folytatott kutatásokat (1892). A bp.-i Állatorvosi Akad.-n, ill. 1899-től az Állatorvosi Főisk.-n az élet- és természettan segédtanára (1892-1893), ny. r. tanára (1893-1903) és az Élettani Int. vezetője (1892-1903). A bp.-i tudományegyetemen az élet- és kórvegytan (1903-1906), a kórbonctan (1906-1917) és az élettan ny. r. tanára (1914-1917); közben az Oorvostud. Kar dékánja (1910-1912). A kezdeményezésére felállított Állatélettani és Takarmányozási Kísérleti Állomás ig.-ja (1896-1917). Emlékére a M. Táplálkozástud. Társaság Tangl Ferenc-emlékérmet alapított.Szövettani, kórtani és élettani kutatásokkal, elsősorban az egyedfejlődés energetikájával, a szervezet és a szervek működésben lévő és nyugalmi állapotban való energiaforgalmi kérdéseivel fogl. Nemzetközileg is kimagasló eredménye az entrópia törvényének megfogalmazása.

Főbb művei

F. m.: A diphteria aetiológiájáról (1891)
Útmutató a bakteriológiában (1894)
Vizsgálatok a máj cukorképzõ szerepérõl Mathematikai és Természettudományi Értesítõ(1894)
Összehasonlító adatok az úgynevezett hõszabályozó agycentrumokról

Irodalom

Irod.: Hári Pál:T. F. Orvosi Hetilap 1918
Preisz Hugó:T. R. r. tag emlékezete. Budapest,1934
Regöly-Mérei Gyula:T. F. Orvosi Hetilap 1966
Kapronczay Károly:T. F. Orvosi Hetilap 1977
Lambrecht Miklós:T. F. Évfordulóink a műszaki és természettudományokban h.n.,1992

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője