Tangl Károly
Tangl Károly

2024. április 20. Szombat

Tangl Károly

fizikus

Születési adatok

1869. október 14.

Pest

Halálozási adatok

1940. január 10.

Budapest


Család

Testvére Tangl Ferenc (1866-1917) orvos, fiziológus.

Iskola

Az MTA tagja (l.: 1908. ápr. 30.; r.: 1920. máj. 5.; ig.: 1935. máj. 16.).

Életút

Testvére Tangl Ferenc (1866-1917) orvos, fiziológus. - A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1895), a mechanika tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1901), az MTA tagja (l.: 1908. ápr. 30.; r.: 1920. máj. 5.; ig.: 1935. máj. 16.). - A bp.-i tudományegyetem Kísérleti Fizikai Int. tanársegéde (1895-1903) és magántanára (1901-1903), egyúttal a Mértékhitelesítő Biz. ig.-ja (1900-1903). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen a kísérleti természettan ny. r. tanára és a Kísérleti Fizikai Int. ig.-ja (1903-1916); közben a Matematikai és Természettud. Kar dékánja (1908-1909, 1913-1914), az egyetem rektora (1915-1916). A József Műegyetemen a kísérleti természettan ny. r. tanára (1917-1921) és az Egyetemes és Vegyészmérnöki Oszt. dékánja (1919-1921). A Pázmány Péter Tudományegyetemen a kísérleti természettan ny. r. tanára és a Kísérleti Fizikai Int. ig.-ja (1921-1940).A mágnesesség és a rugalmasság, ill. a kapillaritás jelenségével, gázok és folyadékok ún. dielektromos állandójának kutatásával fogl. A kozmikus sugárzással kapcsolatos kutatások mo.-i úttörője.

Főbb művei

F. m.: Néhány egyszerű homogén forgási test potentiálja. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ 1893
A mágnesezés hatása a rugalmassági modulusra. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ 1900
Folyadékok dielektromos állandójának változása a hõmérséklettel. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ 1902
A gázok dielektromos állandójáról magas nyomásoknál. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ 1908
A szilárd és cseppfolyós test közös határán fellépõ feszültségrõl. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ h.n.,1910
A platina-víz felületi feszültségérõl. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ 1913
Kísérleti physika. Budapest,1919
Termodinamika. Budapest,1920
Új módszer a szilárd anyag határán fellépõ felületi feszültség vizsgálatára. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ 1920
Bevezetés a fizikába. Budapest,1921
Vizsgálatok a gravitációról folyadékba merülõ csavarási ingával. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ h.n.,1926

Irodalom

Irod.: Rybár István beszéde T. K. ravatalánál. Akadémiai Értesítõ 1940
Ortvay Rudolf:T. K. Matematikai és Fizikai Lapok 1940
Gyulay Zoltán:T. K. Fizikai Szemle h.n.,1968

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője