Tangl Károly
Tangl Károly

2021. október 27. Szerda

Tangl Károly

fizikus

Születési adatok

1869. október 14.

Pest

Halálozási adatok

1940. január 10.

Budapest


Család

Testvére Tangl Ferenc (1866-1917) orvos, fiziológus.

Iskola

Az MTA tagja (l.: 1908. ápr. 30.; r.: 1920. máj. 5.; ig.: 1935. máj. 16.).

Életút

Testvére Tangl Ferenc (1866-1917) orvos, fiziológus. - A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1895), a mechanika tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1901), az MTA tagja (l.: 1908. ápr. 30.; r.: 1920. máj. 5.; ig.: 1935. máj. 16.). - A bp.-i tudományegyetem Kísérleti Fizikai Int. tanársegéde (1895-1903) és magántanára (1901-1903), egyúttal a Mértékhitelesítő Biz. ig.-ja (1900-1903). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen a kísérleti természettan ny. r. tanára és a Kísérleti Fizikai Int. ig.-ja (1903-1916); közben a Matematikai és Természettud. Kar dékánja (1908-1909, 1913-1914), az egyetem rektora (1915-1916). A József Műegyetemen a kísérleti természettan ny. r. tanára (1917-1921) és az Egyetemes és Vegyészmérnöki Oszt. dékánja (1919-1921). A Pázmány Péter Tudományegyetemen a kísérleti természettan ny. r. tanára és a Kísérleti Fizikai Int. ig.-ja (1921-1940).A mágnesesség és a rugalmasság, ill. a kapillaritás jelenségével, gázok és folyadékok ún. dielektromos állandójának kutatásával fogl. A kozmikus sugárzással kapcsolatos kutatások mo.-i úttörője.

Főbb művei

F. m.: Néhány egyszerű homogén forgási test potentiálja. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ 1893
A mágnesezés hatása a rugalmassági modulusra. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ 1900
Folyadékok dielektromos állandójának változása a hõmérséklettel. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ 1902
A gázok dielektromos állandójáról magas nyomásoknál. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ 1908
A szilárd és cseppfolyós test közös határán fellépõ feszültségrõl. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ h.n.,1910
A platina-víz felületi feszültségérõl. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ 1913
Kísérleti physika. Budapest,1919
Termodinamika. Budapest,1920
Új módszer a szilárd anyag határán fellépõ felületi feszültség vizsgálatára. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ 1920
Bevezetés a fizikába. Budapest,1921
Vizsgálatok a gravitációról folyadékba merülõ csavarási ingával. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ h.n.,1926

Irodalom

Irod.: Rybár István beszéde T. K. ravatalánál. Akadémiai Értesítõ 1940
Ortvay Rudolf:T. K. Matematikai és Fizikai Lapok 1940
Gyulay Zoltán:T. K. Fizikai Szemle h.n.,1968

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013