Tarján Imre
Tarján Imre

2022. szeptember 25. Vasárnap

Tarján Imre

biofizikus

Névváltozatok

1935-ig Richter

Születési adatok

1912. július 26.

Szabadka, Bács-Bodrog vármegye

Halálozási adatok

2000. január 19.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1970. febr. 4.; r.: 1976. máj. 7.).

Életút

A Pázmány Péter Tudományegyetemen - az Eötvös Collegium tagjaként - matematika-fizika szakos tanári okl. (1935), a debreceni Tisza István Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1940), a fizikai tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1967), az MTA tagja (l.: 1970. febr. 4.; r.: 1976. máj. 7.). - Az Orsz. Földrengési Obszervatórium közp. gyakornoka (1935-1936), a debreceni Tisza István Tudományegyetem Orvosi Fizikai Int.-ében Gyulay Zoltán tud. gyakornoka (1936-1940), az ipolysági és a pestszentlőrinci áll. gimn. r. tanára (1941-1946). A Bp.-i Középisk. Tanárképző Int. gyakorlógimn.-ának vezető tanára (1946-1949), a Bp.-i Pedagógiai Főisk. Fizika Tanszék tanszékvezető r. tanára (1949-1950), a BOTE, ill. a SOTE Orvosi Fizikai Int., ill. Biofizikai és Sugárbiológiai Int. ny. r. tanára (1950-1952), egy. tanára (1952-1982) és az int. ig.-ja (1950-1982); közben a BOTE Ált. Orvostud. Kar dékánja (1959-1963), a SOTE tud. rektorh.-e (1970-1973). Az MTA Kristályfizikai Tanszéki Kutatócsoport vezetője (1961-1975). A SOTE t. szenátora (1985-től).Kristályfizikával, elsősorban a kristályok atomi rendezettségében előforduló, ill. tudatosan keltett rendezetlenségek vizsgálatával, a kristálynövekedés mechanizmusával, egykristályok növesztésével, nukleáris medicinával fogl. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el a nukleioproteidekben keletkező ultraibolya sugárzás, vmint az ezzel összefüggő, vegyszerek által okozott strukturális és funkcionális sérülések gyakoriságának mérése és kvantitatív leírása terén. Munkatársaival a világon is az elsők között állított elő távközlési célokra alkalmas egykristályokat. Kutatócsoportja másik fontos eredménye az ultraviola ún. fénygenotoxikus hatásának kvantitatív jellemzése.

Főbb művei

F. m.: Alkalikolloidok fényelektromos viselkedése. Debrecen,1939
Fényelektromos jelenségek. Budapest,1952
Vizsgálatok mesterséges kvarckristályok elõállításával kapcsolatban. Fizikai Szemle 1952
Alkalihalogenid krisztályfoszforok elõállítása szcintillációs számlálók részére. Magyar Fizikai Folyóirat 1954
Über die Züchtung künstlicher Quarzkristalle. Acta Physica 1957
Sodium Chloride Whiskers. Nature 1961
Fizikai orvosok és biológusok számára. Budapest,1964
Fizikai orvosok és biológusokszámára. Warszawa,1975
Über die Herstellung besonders reiner Alkalihalogenidkristalle. Kristall und Technik 1966
Egykristályok elõállításának sugársérülésének néhány kérdése. Budapest,1966
Zur Analyse der UV-Dosiswirkungskurven der T7-Phagen.Strahlentherapie 1967
Laboratory Manuel on Crystal Growth. Budapest,1972
Egykristályok elõállítása. Magyar Fizikai Folyóirat
MTA III. Osztálya Közleményei h.n.,1973
A biofizika alapjai. Budapest,1977
A biofizika alapjai. Budapest,1987
A biofizika alapjai. Budapest,1989
Tudomány és gyakorlat kicsiben. Mozaikok a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Biofizikai Intézetének életébõl. Budapest,1983
Emlékezés. Budapest,1995
Ifjúságom T. I. 1912-1950. Budapest,1996
Jegyzetek.Budapest,1996

Irodalom

Irod.: T. I. tudományos munkái. 1939-1981. Budapest,1982
Janszky József Rontó Györgyi:80th Birthday of Professor Imre Tarján. Acta Physica 1992
Voszka Rudolf:T. I. Egy életút. Fizikai Szemle 1992
Csak egy kis emlék? Lapok T. I. életébõl. Természet Világa 1996
Rontó Györgyi:50 éves a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Biofizikai Intézete. Budapest,1997
Bencze Gyula:T. I. Természet Világa h.n.,2000

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője