Téglás Gábor
Téglás Gábor

2021. november 30. Kedd

Téglás Gábor

régész

Születési adatok

1848. március 30.

Brassó, Brassó vármegye

Halálozási adatok

1916. február 4.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1888. máj. 4.).

Életút

A pesti tudományegyetemen jogot és bölcsészetet hallgatott, középisk. tanári okl. szerzett (1871), az MTA tagja (l.: 1888. máj. 4.). - A dévai áll. főreálisk. h. tanára (1871-1873), r. tanára (1873-1904) és az isk. (1883-1904), ill. uo. az internátus ig.-ja (1889-1904), c. főig.-i rangban (1896-tól). A Hunyad vm.-i Történelmi és Régészeti Társulat dévai múz.-ának alapító ig.-ja (1881-1904), tb. ig.-ja (1904-től). Nyugdíjazása után Bp.-re költözött (1904).Tud. pályafutásának kezdetén elsősorban Hunyad vm. geológiai és természeti viszonyaival fogl., később érdeklődése elsősorban Erdély őskori és ókori története felé fordult. Jelentős szerepet játszott az ókori Dacia római kori leleteinek feltárásában. Királyi Pállal együtt tárta fel a várhelyi (Hunyad vm.) amfiteátrumot, és elsőként állapította meg a daciai limes K-i határát. Földrajzi, néprajzi, pedagógiai és barlangtani dolgozatokat is írt, számos népszerű turistakalauzt is szerkesztett.

Főbb művei

F. m.: A kõkorszaki ember nyomai Hunyadmegyében. Déva,1877
Tanulmányok a rómaiak daciai aranybányászatáról. I. In: Értekezések a történeti tudományok körébõl Budapest,1889
Újabb barlangok az Erdélyrészi Érczhegység övébõl. Mathematikai és Természettudományi Közlemények 1890
Rövid kalauz a Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Múzeumának látogatói számára. Déva,1890
Tanulmányok a rómaiak daciai aranybányászatáról. II. Az aranybányászat ethnographiai és administrationalis szervezete Daciában. Budapest,1891
Hunyadvármegye története. I. Hunyadvármegye földjének története az õskortól a honfoglalásig. Budapest,1902
Hunyadmegye közgazdasági leírása. Budapest,1903
Újabb adalék az aldunai zuhatagok sziklafelirataihoz s az aldunaihatárvédelem viszonya Dacia történetéhez egészen Traianus felléptéig. Budapest,1904
Limes-tanulmányok. Budapest,1906
A Krisztus születése elõtti Dacia ezüstötvösségének bányatörténelmi jelentõsége. Bányászati és Kohászati Lapok 1911
Dacia megdűlésének története. Budapesti Szemle h.n.,1913

Irodalom

Irod.: Ortvay Tibor:T. G. Századok 1916
Éber László l. tag beszéde T. G. l. tag ravatalánál. Akadémiai Értesítõ 1916
:T. G. Archaeologiai Értesítõ h.n.,1916

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013