Telegdi-Róth Károly
Telegdi-Róth Károly

2021. március 7. Vasárnap

Telegdi-Róth Károly

geológus, paleontológus

Névváltozatok

Roth Károly, telegdi

Születési adatok

1886. november 14.

Budapest

Halálozási adatok

1955. szeptember 28.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1931. máj. 15.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

Életút

A bp.-i tudományegyetemen természetrajz-kémia szakos tanári okl. (1908) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1909), az MTA tagja (l.: 1931. máj. 15.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.). A föld- és ásványtudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952). - A József Műegyetem Ásványföldtani Int.-ében Schafarzik Ferenc tanársegéde (1908-1909), a Földtani Int. geológusa (1909-1929). A debreceni Tisza István Tudományegyetemen az ásvány- és földtan ny. rk. (1929-1933), ny. r. tanára (1933-1936), az Iparügyi Min. Bányászati Kutatási Oszt.-ának vezetője (1936-1947) és áll. kőszénbányászati ig. (1937-1947). A Pázmány Péter Tudományegyetemen, ill. az ELTE Élet- és Földtudományi Karán az őslénytan ny. r. tanára (1947-1952), egy. tanára (1952-1955) és az őslénytani Int. ig.-ja (1947-1955).Kőszénföldtani és őslénytani kutatásokkal fogl. Nevéhez fűződik az esztergomi, a dorogi, a tokodi, a tatabányai szénmedence, ill. a komlói kőszénmedence geológiai feltárása (1946-1949). Jelentősen hozzájárult a mo.-i kőolajtermelés tud. kutatásához és megindításához, a gyöngyösoroszi érckutatás korszerű újrakezdéséhez, ill. új mo.-i bauxitlelőhelyek (pl.: Gánt, Alsóperepuszta, Nyírád stb.) felefedezéséhez és a bányászat megindításához.

Főbb művei

F. m.: Kõhalom és környékének geológiai viszonyai. Budapest,1909
A Rézhegység északi oldala. In: A Földtani Intézet 1911. évi jelentése Budapest,1912
A Rézhegység északkeleti és déli oldala. In: A Földtani Intézet 1912. évi jelentése Budapest,1913
Az esztergomvidéki szénterület bányaföldtani viszonyai. Budapest,1922
A Dunántúl bauxittelepei. Földtani Szemle 1923
A Dunántúl bauxittelepei. Földtani Szemle 1927
A Derna és Bodonos közt elterülõ aszfalttartalmú lignitképzõdmény. In: A Földtani Intézet 1917-1919. évi jelentése Budapest,1925
Az Alpok szerkezete és keletkezése mai megvilágításban. In: Magyar Földrajzi Évkönyv Budapest,1927
Magyarország geológiája. Pécs,1929
A földkéreg mozgásai. Debreceni Szemle 1930
Adatok az Északi Bakonyból a magyar középsõ tömeg fiatal mezozoos fejlõdéstörténetéhez. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ h.n.,1934
Földgáz és petróleum Magyarországon. Földtani Értesítõ 1937
A Kárpátok kialakulása. Földtani Értesítõ 1938
A Komlón1936-1943. években végzett bányászati kutatások eredménye. Bányászati és Kohászati Lapok 1948
A magyarországi és erdélyi ásványolaj és földgázkutató, illetve termelõ mélyfurásokból fakasztott vizek vegyi összetétele. Földtani Közlöny 1950
Õsállattaan. Budapest,1953

Irodalom

Irod.: Horusitzky Ferenc:T.-R. K. emlékezete. Földtani Közlöny h.n.,1957
Géczy Barnabás:Megemlékezés T.-R. K.-ról. Õslénytani viták 1967
Bogsch László:Húsz éve hunyt el T.-R. K. Földtani Tudománytörténeti Évkönyv 1975
Balogh Kálmán:50 éves T.-R. K. Magyarország geológiája. Földtani Közlöny 1980
Dudich Endre:Megemlékezés: T.-R. K.-ról. Földtani Közlöny 1985
Boda Jenõ:Megemlékezés T.-R. K.-ról születésének centenáriumán. Földtani Tudománytörténeti Évkönyv h.n.,1988

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013