Telegdi-Róth Károly
Telegdi-Róth Károly

2022. január 28. Péntek

Telegdi-Róth Károly

geológus, paleontológus

Névváltozatok

Roth Károly, telegdi

Születési adatok

1886. november 14.

Budapest

Halálozási adatok

1955. szeptember 28.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1931. máj. 15.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

Életút

A bp.-i tudományegyetemen természetrajz-kémia szakos tanári okl. (1908) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1909), az MTA tagja (l.: 1931. máj. 15.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.). A föld- és ásványtudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952). - A József Műegyetem Ásványföldtani Int.-ében Schafarzik Ferenc tanársegéde (1908-1909), a Földtani Int. geológusa (1909-1929). A debreceni Tisza István Tudományegyetemen az ásvány- és földtan ny. rk. (1929-1933), ny. r. tanára (1933-1936), az Iparügyi Min. Bányászati Kutatási Oszt.-ának vezetője (1936-1947) és áll. kőszénbányászati ig. (1937-1947). A Pázmány Péter Tudományegyetemen, ill. az ELTE Élet- és Földtudományi Karán az őslénytan ny. r. tanára (1947-1952), egy. tanára (1952-1955) és az őslénytani Int. ig.-ja (1947-1955).Kőszénföldtani és őslénytani kutatásokkal fogl. Nevéhez fűződik az esztergomi, a dorogi, a tokodi, a tatabányai szénmedence, ill. a komlói kőszénmedence geológiai feltárása (1946-1949). Jelentősen hozzájárult a mo.-i kőolajtermelés tud. kutatásához és megindításához, a gyöngyösoroszi érckutatás korszerű újrakezdéséhez, ill. új mo.-i bauxitlelőhelyek (pl.: Gánt, Alsóperepuszta, Nyírád stb.) felefedezéséhez és a bányászat megindításához.

Főbb művei

F. m.: Kõhalom és környékének geológiai viszonyai. Budapest,1909
A Rézhegység északi oldala. In: A Földtani Intézet 1911. évi jelentése Budapest,1912
A Rézhegység északkeleti és déli oldala. In: A Földtani Intézet 1912. évi jelentése Budapest,1913
Az esztergomvidéki szénterület bányaföldtani viszonyai. Budapest,1922
A Dunántúl bauxittelepei. Földtani Szemle 1923
A Dunántúl bauxittelepei. Földtani Szemle 1927
A Derna és Bodonos közt elterülõ aszfalttartalmú lignitképzõdmény. In: A Földtani Intézet 1917-1919. évi jelentése Budapest,1925
Az Alpok szerkezete és keletkezése mai megvilágításban. In: Magyar Földrajzi Évkönyv Budapest,1927
Magyarország geológiája. Pécs,1929
A földkéreg mozgásai. Debreceni Szemle 1930
Adatok az Északi Bakonyból a magyar középsõ tömeg fiatal mezozoos fejlõdéstörténetéhez. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ h.n.,1934
Földgáz és petróleum Magyarországon. Földtani Értesítõ 1937
A Kárpátok kialakulása. Földtani Értesítõ 1938
A Komlón1936-1943. években végzett bányászati kutatások eredménye. Bányászati és Kohászati Lapok 1948
A magyarországi és erdélyi ásványolaj és földgázkutató, illetve termelõ mélyfurásokból fakasztott vizek vegyi összetétele. Földtani Közlöny 1950
Õsállattaan. Budapest,1953

Irodalom

Irod.: Horusitzky Ferenc:T.-R. K. emlékezete. Földtani Közlöny h.n.,1957
Géczy Barnabás:Megemlékezés T.-R. K.-ról. Õslénytani viták 1967
Bogsch László:Húsz éve hunyt el T.-R. K. Földtani Tudománytörténeti Évkönyv 1975
Balogh Kálmán:50 éves T.-R. K. Magyarország geológiája. Földtani Közlöny 1980
Dudich Endre:Megemlékezés: T.-R. K.-ról. Földtani Közlöny 1985
Boda Jenõ:Megemlékezés T.-R. K.-ról születésének centenáriumán. Földtani Tudománytörténeti Évkönyv h.n.,1988

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője