Teleki Sámuel
Teleki Sámuel

2024. május 29. Szerda

Teleki Sámuel, széki gr.

geográfus, utazó

Születési adatok

1845. november 1.

Sáromberke, Marosszék

Halálozási adatok

1916. március 10.

Budapest


Család

Dédapja gr. Teleki Sámuel (1739– 1822), a ®Teleki Téka alapítója.

Iskola

A göttingeni és a berlini egyetemen állam- és gazdaságtud., ill. csillagászati, ásványtani, geológiai és földrajzi tanulmányokat folytatott; Az MTA tagja (t.: 1894. máj. 4.).

Életút

Ogy.-i képviselő (gernyeszegi választóker.; pártonkívüli: 1881-től, a Nemzeti Munkapárt képviselője: 1910-től; 1905-ben a Főrendiház tagja). K-afrikai felfedező- és vadászúton (Ludwig von Höhnellel, 1887– 1888), a Nagy-Szunda-szigeteken és Elő-Indiában (1893), majd ismét K-Afrikában járt (1895). – Össz. 3000 km hosszú, nemzetk.-leg is jegyzett útja során elsőként tárta fel a Mount Kenya és az Abesszin (Etióp)-fennsík közötti részt, elsőként írta le a Turkana- (Basszó narók) és a Csev-Bahir-tavat (Basszó ebór), amelyeket Rudolf- és Stefánia-tónak nevezett el, ill. előbbi partján a Nagira Mwaiten nevű működő vulkánt (®Teleki-vulkán). ~ mászott addig a legmagasabbra (5310 m) a Kilimandzsárón, ő érte el először a hóhatárt a Mount Kenyán (4680 m), ugyanitt glaciális völgyet (®Teleki-völgy) és tengerszemet is felfedezett (®Teleki-tó). Elsőként adott hírt a K-afrikai-árokrendszerről, vmint 16 ismeretlen, vagy alig ismert népcsoportról. Máig páratlan fotódokumentációt készített. Etnográfiai anyagát az MNM-nek ajándékozta. Jelentős volt növény- és állattani gyűjteménye is. Három új kaméleonfajt fedezett fel. ~ nevét 1 májmoha és 6 virágos növényfaj viseli. ~ expedíciója alatt naplót vezetett; meteorológiai, geológiai, földrajzi, biológiai megfigyelései sok tud. újdonságot tartalmaztak. Útját megismételte a Gábris Gyula vezette, 12 tagú M. Tud. Afrika Expedíció (1987. dec. 17.–1988. jún. 18.).

Irodalom

Irod.: Höhnel Lajos: A Rudolf és Stefánia tavakhoz. T. S. gróf felfedező útja Kelet-Afrika egyenlítői vidékein 1887– 1888-ban. 1–2. (Bp., 1892, reprint: 1984
angolul: London–New York, 1894, London, 1968
n.-ül: Gotha, 1890, Wien, 1892)
Vojnits András: Utazás a rejtelmes Kelet-Afrikában. T. S. nyomában. (Bp., 1990)
Borsos Balázs: Szafari a pále, pále. A gróf Teleki Samu vezette expedíció (1887– 1888) szerepe és jelentősége Kelet-Afrika néprajzi feltárásában. (Bp., 1998).

Megjegyzések

*MNL: téves halálozási nap: márc. 1.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője