Than Károly
Than Károly

2021. szeptember 16. Csütörtök

Than Károly, apáthi

gyógyszerész, kémikus

Születési adatok

1834. december 20.

Óbecse, Bács-Bodrog vármegye

Halálozási adatok

1908. július 5.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1860. okt. 9.; r.: 1870. máj. 25.; ig.: 1876. jún. 8.).

Életút

Hódmezővásárhelyen gyógyszerész mestervizsgát tett (1853), a bécsi tudományegyetem orvostud. karán (1855), bölcsészkarán tanult (1856-1858), kémiából bölcsészdoktori okl. szerzett (1858), a heidelbergi egyetem áll. ösztöndíjasa, majd Párizsban tett hosszabb tanulmányutat (1858-1859). A gyógyszerészi kémia és kémiai analízis tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1860), az MTA tagja (l.: 1860. okt. 9.; r.: 1870. máj. 25.; ig.: 1876. jún. 8.). - Az 1848-1849. évi forr. és szabadságharcban Bem seregében honvédtüzérként harcolt, a vízaknai csatában megsebesült, az összeomlás után Kőrösladányban (1849), Hódmezővásárhelyen (1850-1853), Szegeden gyógyszerészgyakornok (1853-1855). A bécsi tudományegyetem Kémia Tanszék tanársegéde (1859-1860), magántanára (1860-tól). A pesti, ill. a bp.-i tudományegyetemen a kémia h. tanára (1860-1862), ny. r. tanára (1862-1908); közben a Bölcsészettud. Kar dékánja (1866-1867), az egyetem rektora (1875-1876). Kir. tanácsos 1872-től).Ált. és szervetlen kémiával fogl. Nevéhez fűződik a karbonil-szulfid felfedezése és új, nemzetközileg is széles körben elterjedt módszert dolgozott ki az ásványvizek összetételének a megadására. Az analitikai kémiába bevezette a mérőoldatok hatóérékénk beállítására a kálium-hidrogén-karbonátot. Jóval Arrhenius elútt javasolta, hogy a kémiai elemzések eredményét ne vegyületekben, hanem ionok szerint adják meg (Ezért később róla nevezték el a Than-féle egyenérték fogalmát. Javasolta továbbá, hogy a gázok normáltérfogatának az egy gramm molekulasúlynyi (mol) gáz által 1 atmoszféra nyomáson és 0 °C-on mért térfogatát nevezzék. (Ezt ő megmérve 22,3 liternek találta). A mo.-i középisk. kémiatanítás úttörője; a Vallás- és Közoktatásügyi Min. megbízásából elkészítette az utasítást a kémia középisk. tanításához (1884). Tervei alapján épült meg a bp.-i tudományegyetem Kémiai Int.-e.

Főbb művei

F. m.: Az elméleti vegytan föladatáról és jelen állapotáról. Akadémiai Értesítõ 1860
Az újabb vegytan irányelveirõl. kivonatosan: Akadémiai Értesítõ h.n.,1861
Vázlatok a vegyelemek minõleges vegytani elemzése tanulmányozásához. Pest,1863
Vázlatok a vegyelemek minõleges vegytani elemzése tanulmányozásához. Budapest,1876
A vegyelemek paránysúlyáról. Pest,1864
Az ásványvizek vegyelemzésének összeállításáról. Gyógyszerézeti Hetilap 1865
Az ózon képzõdésérõl gyorségéseknél. Pest,1866
A harkányi kénes hévíz vegyelemzése. Pest,1869
Az egyetemi tanítás lényeges kellékeirõl. Természettudományi Közlöny 1871
Az egyetemi tanítás lényegérõl. kivonatosan: Akadémiai Értesítõ h.n.,1871
Magyar gyógyszerkönyv. Pest,1871
A vegyértékek törvényérõl. Budapest,1873
A magas hõmérséklet és karbolsavgõz hatása szerves testekre. Budapest,1880
Vegyerélytani vizsgálatok. Budapest,1881
Függelés a Magyar Gyógyszerkönyv-höz. Budapest,1883
Gasometrikus észlelések. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ 1884
A gasometrikus módszerek kibõvítésérõl. Budapest,1885
Feladatok a chemiai gyakorlatokhoz. Budapest,1888
A molekulasúlyok térfogatának egységérõl. Természettudományi Közlöny Pótfüzet 1888
Az ásványizeknek chemiaikonstituciójáról és összehasonlításáról. Budapest,1890
A chemiai affinitásról. Természettudományi Közlöny Pótfüzet 1894
A qualitativ chemiai analysis elemei. Budapest,1895
A kísérleti chemia elemei. Budapest,
Kultúránk és a természetbúvárkodás. Budapesti Szemle 1907
A chemiai elemek természetes rendszere. Budapest,1909

Irodalom

Irod.: Ilosvay Lajos:Th. K. másodelnök emlékete. Budapest,1912
Szabadváry Ferenc:Th. K. Budapest,1972
Zalai Károly:Th. K. magántanári habilitációja a bécsi egyetemen. Magyar Kémikusok Lapja 1972
Sipos Jenõ:Az elsõ magyar „doctor medicinae hoboris causa”. Hevesi Szemle 1979
Balázs Lóránt:Th. K. - a magyar tudományos kémia kiemelkedõ alakja. In: A kémia tanítása 1984
Kempler Kurt:Th. K. élete és munkássága. Egészségügyi Munka 1984
Szabadváry Ferenc:150 éve született Th. K. Magyar Kémikusok Lapja 1984
Beck Mihály:Th. K., a hazai fizikai kémiai kutatás és oktatás megalapozója. Magyar Tudomány 1985
Szabadváry Ferenc:Th. K. és kora. Kémiai Közlemények 1985
Sipos Jenõ:A magyar tudományos kémia meglapítója. Magyar Kémiai Folyóirat h.n.,1988

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013