Than Károly
Than Károly

2024. április 14. Vasárnap

Than Károly, apáthi

gyógyszerész, kémikus

Születési adatok

1834. december 20.

Óbecse, Bács-Bodrog vármegye

Halálozási adatok

1908. július 5.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1860. okt. 9.; r.: 1870. máj. 25.; ig.: 1876. jún. 8.).

Életút

Hódmezővásárhelyen gyógyszerész mestervizsgát tett (1853), a bécsi tudományegyetem orvostud. karán (1855), bölcsészkarán tanult (1856-1858), kémiából bölcsészdoktori okl. szerzett (1858), a heidelbergi egyetem áll. ösztöndíjasa, majd Párizsban tett hosszabb tanulmányutat (1858-1859). A gyógyszerészi kémia és kémiai analízis tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1860), az MTA tagja (l.: 1860. okt. 9.; r.: 1870. máj. 25.; ig.: 1876. jún. 8.). - Az 1848-1849. évi forr. és szabadságharcban Bem seregében honvédtüzérként harcolt, a vízaknai csatában megsebesült, az összeomlás után Kőrösladányban (1849), Hódmezővásárhelyen (1850-1853), Szegeden gyógyszerészgyakornok (1853-1855). A bécsi tudományegyetem Kémia Tanszék tanársegéde (1859-1860), magántanára (1860-tól). A pesti, ill. a bp.-i tudományegyetemen a kémia h. tanára (1860-1862), ny. r. tanára (1862-1908); közben a Bölcsészettud. Kar dékánja (1866-1867), az egyetem rektora (1875-1876). Kir. tanácsos 1872-től).Ált. és szervetlen kémiával fogl. Nevéhez fűződik a karbonil-szulfid felfedezése és új, nemzetközileg is széles körben elterjedt módszert dolgozott ki az ásványvizek összetételének a megadására. Az analitikai kémiába bevezette a mérőoldatok hatóérékénk beállítására a kálium-hidrogén-karbonátot. Jóval Arrhenius elútt javasolta, hogy a kémiai elemzések eredményét ne vegyületekben, hanem ionok szerint adják meg (Ezért később róla nevezték el a Than-féle egyenérték fogalmát. Javasolta továbbá, hogy a gázok normáltérfogatának az egy gramm molekulasúlynyi (mol) gáz által 1 atmoszféra nyomáson és 0 °C-on mért térfogatát nevezzék. (Ezt ő megmérve 22,3 liternek találta). A mo.-i középisk. kémiatanítás úttörője; a Vallás- és Közoktatásügyi Min. megbízásából elkészítette az utasítást a kémia középisk. tanításához (1884). Tervei alapján épült meg a bp.-i tudományegyetem Kémiai Int.-e.

Főbb művei

F. m.: Az elméleti vegytan föladatáról és jelen állapotáról. Akadémiai Értesítõ 1860
Az újabb vegytan irányelveirõl. kivonatosan: Akadémiai Értesítõ h.n.,1861
Vázlatok a vegyelemek minõleges vegytani elemzése tanulmányozásához. Pest,1863
Vázlatok a vegyelemek minõleges vegytani elemzése tanulmányozásához. Budapest,1876
A vegyelemek paránysúlyáról. Pest,1864
Az ásványvizek vegyelemzésének összeállításáról. Gyógyszerézeti Hetilap 1865
Az ózon képzõdésérõl gyorségéseknél. Pest,1866
A harkányi kénes hévíz vegyelemzése. Pest,1869
Az egyetemi tanítás lényeges kellékeirõl. Természettudományi Közlöny 1871
Az egyetemi tanítás lényegérõl. kivonatosan: Akadémiai Értesítõ h.n.,1871
Magyar gyógyszerkönyv. Pest,1871
A vegyértékek törvényérõl. Budapest,1873
A magas hõmérséklet és karbolsavgõz hatása szerves testekre. Budapest,1880
Vegyerélytani vizsgálatok. Budapest,1881
Függelés a Magyar Gyógyszerkönyv-höz. Budapest,1883
Gasometrikus észlelések. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ 1884
A gasometrikus módszerek kibõvítésérõl. Budapest,1885
Feladatok a chemiai gyakorlatokhoz. Budapest,1888
A molekulasúlyok térfogatának egységérõl. Természettudományi Közlöny Pótfüzet 1888
Az ásványizeknek chemiaikonstituciójáról és összehasonlításáról. Budapest,1890
A chemiai affinitásról. Természettudományi Közlöny Pótfüzet 1894
A qualitativ chemiai analysis elemei. Budapest,1895
A kísérleti chemia elemei. Budapest,
Kultúránk és a természetbúvárkodás. Budapesti Szemle 1907
A chemiai elemek természetes rendszere. Budapest,1909

Irodalom

Irod.: Ilosvay Lajos:Th. K. másodelnök emlékete. Budapest,1912
Szabadváry Ferenc:Th. K. Budapest,1972
Zalai Károly:Th. K. magántanári habilitációja a bécsi egyetemen. Magyar Kémikusok Lapja 1972
Sipos Jenõ:Az elsõ magyar „doctor medicinae hoboris causa”. Hevesi Szemle 1979
Balázs Lóránt:Th. K. - a magyar tudományos kémia kiemelkedõ alakja. In: A kémia tanítása 1984
Kempler Kurt:Th. K. élete és munkássága. Egészségügyi Munka 1984
Szabadváry Ferenc:150 éve született Th. K. Magyar Kémikusok Lapja 1984
Beck Mihály:Th. K., a hazai fizikai kémiai kutatás és oktatás megalapozója. Magyar Tudomány 1985
Szabadváry Ferenc:Th. K. és kora. Kémiai Közlemények 1985
Sipos Jenõ:A magyar tudományos kémia meglapítója. Magyar Kémiai Folyóirat h.n.,1988

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője