Thanhoffer Lajos
Thanhoffer Lajos

2021. március 5. Péntek

Thanhoffer Lajos

orvos

Születési adatok

1843. november 23.

Nyírbátor, Szabolcs vármegye

Halálozási adatok

1909. március 22.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1880. máj. 20.; r.: 1891. máj. 8.).

Életút

A pesti tudományegyetemen orvostudori okl. (1867), a szövettan tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1872), az MTA tagja (l.: 1880. máj. 20.; r.: 1891. máj. 8.). - A pesti tudományegyetem Sebészeti Int.-ében Balassa János (1866-1867), majd Kovács József műtőnövendéke (1867-1868), az Élettani Int. tanársegéde (1868-1872), magántanára (1872-1881), c. ny. rk. tanára (1881-1890), az anatómia ny. r. tanára (1890-1909) és az Anatómiai Int. ig.-ja (1890-1909); közben az Orvostud. Kar dékánja (1902-1904). Az Állatgyógyint.-ben, ill. az Állatorvosi Tanint.-ben az élettan, természettan és növénytan ny. r. tanára (1872-1890).Szövettani, élettani és anatómiai kutatásokkal fogl. Jelentősek a zsírfelszívódásra, a csigolyaközti dúcsejtek szerkezetére és a harántcsíkos izmok idegvégződéseire vonatkozó megállapításai. A korszerű mikroszkópos vizsgálati módszerek és mikrotechnikai eljárások mo.-i úttörője. Elsőként dolgozta fel a mo.-i állatorvoslás történetét.

Főbb művei

F. m.: Adatok a zsírfelszívódáshoz s a vékonybélbolyhok szöveti szerkezetéhez. Budapest,1872
Adatok a szem porchártyája szövet- és élettanához. Budapest,1875
Négy közlemény a m. kir. állatorvosi tanintézetbõl. Budapest,1876
Az érverésrõl. Budapest,1879
A gyulladásról. Budapest,1879
A mikroskop és alkalmazása. Budapest,1880
Adatok a harántcsíkú izmok szerkezete idegvégzõdéséhez. In: Értekezések a temrészettudományok körébõl kivonatosan: Akadémiai Értesítõ Budapest,1881
Az összehasonlító élet- és szövettan alapvonalai. Budapest,1883
Közlemények az állatorvosi élettani intézetbõl. 2. Eszközök és vizsgálatok. Budapest,1886
Adatok a központi idegrendszer szerkezetéhez. Budapest,1887
Az állatorvosi tudomány és állatorvosi tanintézetünk története. Budapest,1888
Újabb adatok a harántcsíkos izmok idegvégzõdéséhez. Budapest,1892
Újabb vizsgálatok az izmok szerkezetérõl. In: Értekezések a természettudományok körébõl Budapest,1892
Szövettan és szövettani technika. Budapest,1894
Elõadások az anatómia körébõl. Budapest,1896
A szövetek és szervek szerkezete és azok vizsgáló módszere. Budapest,1900
Anatómia és divat. Budapest,1902

Irodalom

Irod.: Lévy Lajos:Th. L. Gyógyszerészet 1909
Th. L. Orvosi Hetilap 1909
Zimmermann Ágoston:Th. L.-ról. Állatorvosi Lapok 1943
Fazekas Árpád:Th. L. Szabolcs-Szatmári Szemle 1979
Fazekas Árpád:Th. L. Pedagógiai Műhely h.n.,1988

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013