Theiss Ede
Theiss Ede

2021. december 1. Szerda

Theiss Ede

közgazdász, statisztikus

Születési adatok

1899. február 25.

Budapest

Halálozási adatok

1979. szeptember 12.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

Életút

A József Műegyetemen gépészmérnöki okl. (1924), közgazdasági doktori okl. szerzett (1931), Rockefeller-ösztöndíjjal az USA-ban, Nagy-Britanniában és a skandináv országokban tanult (1931-1933), a közgazdaságtan dinamikai problémái, különös tekintettel a kvantitatív kutatási módszerekre tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1936). Az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.). - A József Műegyetem Gépészmérnöki Oszt. Gépelemek Tanszék tanársegéde (1924-1928), a Kereskedelemügyi Min. XVII. (Ált. Ip. Műsz. Ügyek) Szakoszt. munkatársa (1928-1933), ún. miniszteri főmérnöke (1933-1935), az Iparügyi Min. XI. (Energiagazdálkodási) Szakoszt. miniszteri műsz. tanácsosa (1935-1938), az oszt. vezetője (1938-1944), a II. vh. után uo. az Energiagazdálkodási Főoszt. vezetője (1946-1948). A József Nádor Műsz. és Gazdaságtud. Egyetem magántanára (1936-1946), c. ny. rk. tanára (1946-1948), a M. Közgazaság-tud. Egyetemen a statisztika ny. r. tanára (1948-1950), az ELTE ÁJTK Statisztikai Tanszék ny. r. tanára (1950-1952), egy. tanára (1952-1959). A Közp. Statisztikai Hiv. (KSH) Népességi Főoszt., ill. Demográfiai Kutatócsoport külső tud. munkatársa (1959-1979).Matematikai közgazdaságtannal fogl. Alapvető tevékenységet fejtett ki a statisztikai döntéselméleti kutatások mo.-i megteremtésében és nemzetk. szintű fejlesztésében. Új makroökonómiai módszereket vezetett be a gazdasági tervezésbe.

Főbb művei

F. m.: Az átalakulás, termelés és jövedelemelosztás matematikai elmélet. Budapest,1931
Time and Capitalistic Production. Journal of Policital Economy 1932
A határhaszon mérésének problémája. - Az idõmozzanat az egzakt közgazdaságtanban. Közgazdasági Szemle 1932
A Quantitative Theory of Industrial Fluctuations Caused by the Capitalistic Technique of Production. Journal of Political Economy 1933
Statisztikai törvényszerűség a jövedelemeloszlásban. Közgazdasági Szemle 1935
Dynamics of Saving andInvestment. Econometria 1935
Statisztikai korreláció és keresleti törvény. Közgazdasági Szemle 1937
Korlátozott verseny és gazdaságpolitika. Közgazdasági Szemle 1939
Konjunktúra-kutatás. Budapest,1943
Közgazdaság, történet és társadalom szellemtudományi megvilágításban. - Közgazdaság és társadalom a törvénykutató módszer megvilágításában. Budapest,1944
Dinamikai közgazdaságtudomány és társadalmi folyamat. Közgazdasági Szemle h.n.,1947
Korreláció és trendszámítás. Budapest,1958
Afrancia tervezés modelljei és statisztikai sajátosságai. Budapest,1972

Irodalom

Irod.: Kádas Kálmán:Emlékezés Th. E. professzora. Statisztikai Szemle 1980
Sipos Béla:Egy úttörõ közgazdász. Th. E. Magyar Tudomány 1992
Köves Pál:Th. E. In: Magyar közgazdászok a két világháború között Budapest,1993

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013