Thirring Gusztáv
Thirring Gusztáv

2024. május 29. Szerda

Thirring Gusztáv

statisztikus, demográfus, geográfus

Születési adatok

1861. december 25.

Sopron, Sopron vármegye

Halálozási adatok

1941. március 31.

Budapest


Család

Dédunokája Somlyódy László (1943) mérnök, hidrológus.

Iskola

Az MTA tagja (l.: 1902. máj. 9.; r.: 1926. máj. 6.).

Életút

Fia Thirring Lajos (1899-1983) közgazdász, statisztikus, egy. tanár. - A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1884), a demográfia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1897), az MTA tagja (l.: 1902. máj. 9.; r.: 1926. máj. 6.). - A bp.-i tudományegyetem Antropológiai Int. tanársegéde (1884-1888), a Bp. Székesfőv. Statisztikai Hiv.-a tisztviselője (1888-1894), alig.-ja (1894-1906), ig.-ja (1906-1926). A bp.-i tudományegyetemen, ill. a Pázmány Péter Tudományegyetemen a demográfia magántanára (1897-1906), c. ny. rk. tanára (1906-1926). Az I. vh. idején a főv.-i liszthiv. vezetője (1915-1918). Az összeomlás után, a Ny-mo.-i Liga elnökeként tevékenyen részt vett a soproni népszavazás megszervezésében.A m. történeti statisztikai kutatások megindítója. Kiemelkedő eredményeket ért el Bp. és a nagyvárosok (elsősorban Sopron) népesedés- és gazdaságtörténeti statisztikai feldolgozása terén. Kezdeményezésére indította meg a Nemzetk. Statisztikai Int. a kivándorlások és a nagyvárosok statisztikai gyűjtését és feldolgozását. Irányítása alatt a bp.-i statisztikai hiv. nemzetközileg is korszerű tud. intézménnyé, a mo.-i statisztikai kutatások központjává vált. A mo.-i turista mozgalom egyik elindítója, a hazai útikalauz-irodalom kimagasló művelője. Emlékét őrzi a Thirring-szikla (egy gombaalakú andezit sziklatorony a Pilis-hegységben, a Dobogókő alatti letörésen).

Főbb művei

F. m.: Die Natalitäts- und Mortalitätsverhältnisse der ungarishen Städte. Budapest,1894
Budapest közegészségi és közművelõdési viszonyai. Budapest,1894
Budapest gyermekegészségügyi viszonyai. Budapest,1896
Budapest környéke. Budapest,1900
Népesedésünk kútforrásai a múl század elsõ felében. In: Értekezések a társadalmi tudományok körébõl Budapest,1903
Sopron és a magyar Alpok. Sopron,1911
Sopron és a magyar Alpok. Sopron,1912
Budapest. Budapest,1919
Budapest jobbparti környéke.Budapest,1920
Budapest balparti környéke. Budapest,1923
Budapest székesfõváros félszázados fejlõdése. 1873-1923. Budapest,1924
Statistik des Hausbesitzes. Allgemeines Statistisches Archiv 1924
Az Akadémia és a hazai statisztika. In: A Magyarar Tudományos Akadémia elsõ évszázada Budapest,1928
Budapest fõváros demográfiai és társadalmi tagozódásának fejlõdése az utolsó 50 évben. Budapest,
Magyar László élete és tudományos működése. Budapest,1937
Magyarország népessége II. József korában. Budapest,1938
Sopron városa a 18. században. Sopron,1939
Sopron házai és háztulajdonosai. 1734-1939. Sopron,1941

Irodalom

Irod.: Heimler Károly:Th. G. és munkássága. Sopron,1941
Kovács Alajos:Th. G. emlékezete. Magyar Statisztikai Szemle 1941
Schneller Károly:Th. G. Miskolc,1941
Gunda Béla:Th. G. Ethnographia 1941
Réthly Antal:Th. G. Földrajzi Közlöny 1941
Pápa Miklós:Th. G., a turista. Magyar Turista Élet 1941
Kovacsics József:Th. G. élete és munkássága. Budapest,1962
Dányi Dezsõ:Th. G., a társadalomstatisztikus. Statisztikai Szemle 1981
Th. G., a Fõvárosi Statisztikai Hivatal igazgatója. Statisztikai Szemle 1981
Klinger András:Th. G., a demográfus. Statisztikai Szemle 1981
Kovacsis József:Th. G. életútja. Statisztikai Szemle 1981
Schwartz Katalin:Th. G. műveinek válogatott bibliográfiája. Budapest,1981

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője