Thúry József
Thúry József

2024. február 21. Szerda

Thúry József

történész, turkológus

Névváltozatok

Thury

Születési adatok

1861. december 25.

Makád, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1906. május 22.

Kiskunhalas, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1903. máj. 8.).

Életút

A bp.-i tudományegyetemen m.-latin szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1884), egyúttal finnugor, tatár, török, mongol és perzsa nyelveket is tanult, majd áll. ösztöndíjjal Isztambulban és Kis-Ázsiában járt hosszabb tanulmányúton (1884-1885), az MTA tagja (l.: 1903. máj. 8.). - A bp.-i Keresk. Akad. K-i tanf.-án a török nyelv (1884-1887), a nagykőrösi ref. főgimn.-ban a m. és a latin nyelv (1887-1888), a kiskunhalasi gimn.-ban szintén a m. és a latin nyelv r. tanára (1888-1906).Összehasonlító nyelvészettel, török-m. történeti és művelődéstörténeti kapcsolatokkal, török irodalom- és nyelvtörténettel fogl. 1906-ban a kinevezték a bp.-i tudományegyetem Török-Perzsa Tanszékén ny. r. tanárnak, de katedráját váratlan halála miatt nem foglalhatta el.

Főbb művei

F. m.: Az ugor-magyar theoria. - A török szókincs apológiája. Egyetemes Philológiai Közlöny
A kasztamuni török nyelvjárás. Budapest,1885
Az 1663-1664-ik évi hadjárat. Hadtörténeti Közlemények 1890
Szigetvár elfoglalása 1566-ban. hadtörténeti Közlemények 1891
Pecsevi viszonya a magyar történetíráshoz. Századok 1892
Török történetírók. Budapest,
A székelyek eredete. Erdélyi Múzeum 1898
Csagatáj szótár. Budapest,1903
Török nyelvemlékek a XIV. század végéig. In: Értekezések a nyelv- ésszéptudományok körébõl Budapest,1903
A XIV. századbeli oszmán-török nyelv. Nyelvtudományi Közlemények 1904
A közép-ázsiai török irodalom. Budapest,1904
A közép-ázsiai török nyelv. Budapest,1906

Irodalom

Irod.: Th. J. Századok 1906
Gombocz Zoltán:Th. J. „Magyar-török összehasonlító szótára”. Akadémiai Értesítõ 1907
Németh Gyula:Th. J. l. tag emlékezete. Budapest,1934
Csikai Valéria:Th. J. Analecta Linguistica 1973
Pataki Ferenc:Egy elfelejtett magyar tudós. Th. J. akadémiai tag életútja. Ráckeve,1990

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője