Tokody László
Tokody László

2021. november 30. Kedd

Tokody László

geológus

Születési adatok

1898. február 2.

Budapest

Halálozási adatok

1964. április 15.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1941. máj. 16.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

Életút

A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1920), a Pázmány Péter Tudományegyetemen természetrajz-földrajz szakos tanári okl. szerzett (1928); közben Bécsben és Zürichben is tanult (1926-1927), a kristálytan tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1928), az MTA tagja (l.: 1941. máj. 16.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.). A föld- és ásványtani tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1957). - A József Műegyetem, ill. a József Nádor Műsz. és Gazdaságtud. Egyetem Ásvány-Földtani Tanszék tanársegéde (1920-1923), egy. adjunktusa (1924-1933). A Pázmány Péter Tudományegyetemen a kristálytan magántanára (1928-1938), c. ny. rk. tanára (1938-1946). A bp.-i II. ker.-i Mátyás király Gimn. h. (1929-1933), a bp.-i IX. ker.-i Fáy András Gimn. r. tanára (1933-1943) és tanulmányi felügyelő (1939-1943) c. ig.-i rangban (1943-tól). A M. Nemzeti Múz. (MNM) Ásvány- és Kőzettárának ig.-ja (1943-1946), az Orsz. Természettud. Múz. főigh.-e (1946-1949), uo. az Ásványtár vezetője (1949-1963). A kolozsvári Bolyai Egyetemen a kristálytan és a kristálykémia újabb eredményei meghívott tanára (1947), az ELTE TTK-n a kristálykémia előadó tanára (1951-től).Kristálykémiával, morfogenetikával, fogl., a röntgendiffrakción alapuló kristályszerkezet-kutatások mo.-i elindítója. Alapvetően új eredményeket ért el az elemek geokémiai eloszlásának vizsgálata terén. Elsők közt tanulmányozta az ún. alaki perzisztencia és az ikerperzisztencia jelenségét. Kiterjedt gyűjtőmunkát folytatott a Velencei és az Eperjes-Tokaj-hegységekben. Az 1956-os tűzvész után jelentős szerepet vállalt az MNM Ásvány- és Kőzettára, ill. a könyvtár és a laboratórium újjászervezésében. Az ELTE TTK Ásványtani Tanszéke kiemelkedő diákköri munkák elismerésére ~-emlékérmet alapított (1984).

Főbb művei

F. m.: A pirit szimmetriája étetési kísérletek alapján. Földtudományi Közlöny 1921
Neue Beiträge zur Kenntnis des Fassaits von Hodrusbánya. Zeitschrift für Kristallographie 1923
Az elemek geokémiai eloszlása. Természettudományi Közlöny 1923
Kristályszerkesztés. Budapest,1925
Pyritformen - und Fundorte. Zeitschrift für Kristallographie 1931
A pirit morphológiája. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ 1931
Kristálykémia. Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz 1938
Magyarországi piritek krisztálytani vizsgálata. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ 1938
A cerusszit szerkezete és alakja. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ 1941
Felsõbánya ásványai geokémiai szempontból. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ h.n.,1942
Az ásványtani kutatások újabb eredményei és irányai. Földtani Értesítõ 1943
Kristálytani vizsgálatok magyarországi piriteken. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ 1944
Cinkfauserit, új ásvány Felsõbányáról. Földtani Közlöny1949
Magyarország meteoritgyűjteménye. Budapest,1951
Kristallographische Untersuchungen an Pyriten aus dem Parpathenbecken. Acta Geologica 1952
A hessit kristályrendszere. Földtani Közlöny 1953
Kristályszerkesztés gömbvetületek használata néllkül. In: Kristályszerkesztés és kristályszámítás Budapest,1954
A kristályalaktan fõkérdései. Budapest,1956
Mauritzit, ein neues Mineral von Erdõbénye, Ungarn. Neues Jahrbuch für Mineralogie h.n.,1957

Irodalom

Irod.: Sztrókay Kálmán:T. L. emlékezete. Földtani Közlöny 1965
Ravasz Csaba:László Tokody. Annales historico-naturales Musei Nationalis Hungarici 1965
Bidló Gábor:T. L. élete és munkássága. In: Földtani Tudománytörténeti Évkönyv Budapest,1992

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013