Tolnai Vilmos
Tolnai Vilmos

2021. november 30. Kedd

Tolnai Vilmos

irodalomtörténész, nyelvész

Névváltozatok

1895-ig Lehr

Születési adatok

1870. július 24.

Pozsony, Pozsony vármegye

Halálozási adatok

1937. július 29.

Sopron, Sopron vármegye


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1908. ápr. 30.; r.: 1934. máj. 11.).

Életút

A bp.-i tudományegyetemen m.-német szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1893), az MTA tagja (l.: 1908. ápr. 30.; r.: 1934. máj. 11.). - A pozsonyi ev. líceum h. (1893-1894), r. tanára (1894-1897), a bp.-i ev. főgimn. (1897-1906), az Erzsébet Nőisk.-ban a polg. isk. tanárképző főisk. r. tanára (1906-1925), a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen a m. irodalomtörténet ny. r. tanára (1925-1937). Az MTA Szótári Biz. előadója (1906-1925).Nyelvészként elsősorban filológiai kutatásokkal, egyes szavak, szólások, dalok és mesemotívumok vándorlásával, összehasonlító vizsgálatával fogl. Az akad.-i nagyszótár gyűjtőmunkálatainak irányítója. Irodalomtörténészként elsősorban klasszikus 18-19. sz.-i m. irodalommal, Csokonai munkásságával, összehasonlító verstannal fogl. Riedl Frigyestől függetlenül kimutatta Thaly Kálmán néhány kuruc balladájáról, hogy azok nem valódiak. Az első m. irodalomtörténeti módszertani mű szerzője.

Főbb művei

F. m.: A leoninus. Budapest,1892
Csokonai Vitéz Mihály verstani nézetei. Budapest,1899
Magyarító szótár. Budapest,1900
A Magyar Tudományos Akadémia helyesírásának szómutatója. Budapest,1902
Petõfi és a nyelvújítás. In: Petõfi Almanach Budapest,1909
A szólásokról. Adalékok a szóláshasonlatok, szólásmódok és közmondások elméletéhez. Magyar Nyelv h.n.,1909
A magyar nyelv nagyszótáráról. Budapest,1912
Ungarisches Lesebuch mit Glossar. Berlin-Leipzig,1913
Ungarisch-deutsches Gesprächsbuch. Berlin-Leipzig,1914
A nyelvek szépségérõl. Budapest,1921
Bevezetés az irodalomtudományba. Budapest,1922
Bevezetés az irodalomtudományba. Pécs,1991
Halhatatlan magyar nyelv. Budapest,1928
A nyelvújítás elmélete és története. Budapest,1929
A tiszta magyarság szótára. Budapest,1932
A Madách-kérdés körül. Budapest,1934
A szólások. Budapest,1935
Szótári tanulságok és a teljes szótár. Nyelvtudományi Közlemények h.n.,1935
Szómutató Lehr Albert Arany-magyarázataihoz. Budapest,1917
Az ember tragédiája. Budapest,1923
Blick és kisebb döblingi iratok. Budapest,1925

Irodalom

Irod.: Losonczi Zoltán:T. V. Protestáns Szemle 1937
Miklóssy Lajos:T. V. Literatura 1937
Sági István:T. V. Magyar Nyelv 1937
Kozocsa Sándor:T. V. halálára. Napkelet 1937
Elõd Géza:T. V. Nyugat 1937
Alszeghy Zsolt:T. V. Irodalomtörténet 1937
Birkás Géza:T. V. emlékezete. Pécs,1938
Klemm Antal:T. V. emlékezete. In: A m. kir. Erzsébet Tudományegyetem 1937/38. évi iratai Pécs,1938
Kozocsa Sándor:T. V. irodalmi munkássága. Budapest,1940
Bogoly József Ágoston:A filológiai irány továbbvitelére biztató diszkrét üzenet. T. V. munkássága. Irodalomtörténet 1992
Bogoly József Ágoston:Adalékok T. V. „A nyelvújítás” című monográfiájának keletkezéstörténetéhez. Magyar Nyelv 1993
Bogoly József Ágoston:A szövegkritika filológiai fölénye. T. V. perdöntõ kutatási eredményei a Thaly-féle kuruc balladák hitelességének kérdésérõl. Magyar Tudomány h.n.,1994

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013