Tomcsányi Móric
Tomcsányi Móric

2024. június 19. Szerda

Tomcsányi Móric, tomcsányi

jogász

Születési adatok

1878. március 21.

Temesvár, Temes vármegye

Halálozási adatok

1951. június 12.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1928. máj. 18.; r.: 1943. máj. 14.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

Életút

Testvére Tomcsányi Vilmos Pál (1880-1959) politikus, jogász. - A bp.-i és a párizsi tudományegyetemen tanult, Bp.-en jogtud. doktori okl. szerzett (1901), majd hosszabb tanulmányúton járt Németo.-ban, Franciao.-ban és Nagy-Britanniában, hazatérése után ügyvédi vizsgát tett, a m. közigazgatási jog tárgyköréből magántanári képesítést szerzett (1906). Az MTA tagja (l.: 1928. máj. 18.; r.: 1943. máj. 14.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.). - A bp.-i kincstári jogügyigazg., majd a Pénzügymin. tisztviselője (1901-1917), Turóc vm. főispánja (1917-1918). A bp.-i tudományegyetemen, ill. a Pázmány Péter Tudományegyetemen a m. közigazgatási jog magántanára (1906-1922), a m. közjog és közigazgatási jog ny. r. tanára (1922-1945); közben a Jog- és Államtud. Kar dékánja (1929-1930, 1941-1942). A Felsőház tagja (1928-1945). Cs. és kir. kamarás (1917-1918). A M.-Jugoszláv Vegyes Döntőbíróság m. bírája.Közigazgatási joggal, magánjoggal, alkotmányjoggal, az önkormányzatok jogállásával fogl.

Főbb művei

F. m.: A vagyoni felelõsség elve a közigazgatásban. Budapest,1905
Önkormányzat és decentralizáció. Budapest,1911
Magánjogi elemek a közigazgatási jogban. Budapest,1912
A közigazgatási jogviszony. Budapest,1912
Jogerõ a közigazgatási jogban. Budapest,1916
A közjog és magánjog határsa. Magyar Jogi Szemle 1921
A magyar közigazgatási jog alapintézményei. Budapest,1926
Magyar közjog. Alkotmányjog. Budapest,1926
A magyar közjog. Budapest,1926
Magyarország közjoga. Budapest,1942
Rendészet - közigazgatás - bírói jogvédelem. In: Értekezések a filozófiai és társadalmi tudományok körébõl Budapest,1929
A magyar közigazgatási és pénzügyi jog. Budapest,1933
Jogi oktatás, közigzagatási képzés, közigazgatási minõsítés. Budapestst,1937
Az alkotmányreformról. Budapest,1937
Közjog - magánjog. In: Értekezések a filozófiai és társadalmi tudományok körébõl Budapest,1944

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője