Tomori Anasztáz
Tomori Anasztáz

2021. november 30. Kedd

Tomori Anasztáz

mérnök, irodalmi mecénás

Névváltozatok

Theodorovits

Születési adatok

1824. május 1.

Dunaföldvár, Tolna vármegye

Halálozási adatok

1894. október 9.

Budapest


Iskola

Pesten mérnöki tanfolyamot végzett. Az MTA tagja (l.: 1858. dec. 15.).

Életút

A nagykőrösi gimnázium matematikatanára (többek között Arany János, Salamon Ferenc, Szász Károly és Szilágyi Sándor tanártársa, 1853–1854). Anyai nagybátyja révén nagyobb örökséghez jutott, tanári állásáról lemondott (1854), s felváltva Pesten és vidéken, gombai birtokán élt és gazdálkodott. Mint jómódú ember bőkezűen támogatta a tudományokat és elsősorban az irodalmat. Pályadíjakat írt ki új drámák kiírására, nagyobb összeggel segítette a rászoruló művészeket. A Kisfaludy Társaság az ő költségén adta ki Shakespeare összes műveit (1864–1868). Végrendeletében 10 000 forintot hagyott az MTA-ra matematikai művek jutalmazására.

Főbb művei

F. m.: Emlékkönyv a magyar irodalomból. (Pest, 1852)
Elemi mennyiségtan. (Pest, 1854)
A gabona-, különösen a víz- és gőzmalmokról. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1860. jan. 16.
megjelent: Akadémiai Értesítő, 1860).

Irodalom

Irod.: Vadnay Károly: Emlékezés T. A.-ra. (Budapesti Szemle, 1895).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013