Tompa Ferenc
Tompa Ferenc

2021. november 30. Kedd

Tompa Ferenc

régész

Születési adatok

1893. január 6.

Budapest

Halálozási adatok

1945. február 9.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1935. máj. 16.).

Életút

A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1919); közben az I. vh-ban frontszolgálatot teljesített, főhadnagyként szerelt le, az őskor archeológiája tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1931), az MTA tagja (l.: 1935. máj. 16.). - A M. Nemzeti Múz. (MNM) Régészeti Tárának szakdíjnoka, segédőre (1919-1920), a szombathelyi Vasvm.-i Múz. vezetője (1920-1923), ismét az MNM Régészeti Tárának segédőre (1923-1926), múz.-i őre, I. oszt.-ú őre (1926-1938). A Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára (1931-1938), az őskori történet és régészet ny. rk. (1938-1940), ny. r. tanára és az ősrégészeti Tanszék vezetője (1940-1945). Légitámadás áldozata lett.A mo.-i ősrégészeti kutatások megindítójaként elsősorban településrégészettel, a Kárpát-medence bronzkorának települési viszonyaival fogl. Ásatásokat vezetett - többek között - a tószegi Laposhalmon (1924-1924, 1927-1928), a sarkadi Peckesváron (1925), Nagyrév-Zsidóhalmon (1925, 1927), Füzesabony-Öregdombon (1931, 1933-1935, 1937), Hatvan-Strázsahegyen (1934, 1935). Alapvetően új eredményeket ért el a Kárpát-medence őskora kronológiai rendszerének (pl.: kultúrák időrendje, fejlődési fázisainak sorrendje, megszűnésük körülményei stb.) felállítása és az őskor etnikai vizsgálata terén.

Főbb művei

F. m.: Az 1848-49. évi szabadságharc hadbírósága. Budapest,1919
Az õskori kutatás történettudományi feladatai. Budapesti Szemle 1928
A szalagdíszes agyagművesség kultúrája Magyarországon. A bükki és a tiszai kultúra. Archaeologica Hungarica Budapest,1929
Régészet. In: A magyar történetírás új útjai Budapest,1931
Települési viszonyok az õskori Magyarországon. In: Károlyi Árpád Emlékkönyv Budapest,1933
Jahre Urgeschichtsforschung in Ungarn. Bericht der Römisch-germanischen Kommission
Õsrégészet - õstörténet. Századok 1935
Budapest õskora. In: Tanulmányok Budapest múltjából Budapest,1936
A bronzkori kultúra kialakulása Magyarországon. In: Értekezések a történeti tudományok körébõl Budapest,1937
Õskori gyűjtemény. Budapest,1938
Õskor. In: Budapest története. Budapest az ókorban Budapest,1942

Irodalom

Irod.: R[adnóti] A[ladár]:T. F. Magyar Múzeum 1945
Banner János:T. F. Századok
Banner János:T. F. Archaeologiai Értesítõ
Patay Pál:Emlékezés T. F.-re. Archaeologiai Értesítõ 1983
Bognárné Kutzián Ida:T. F., a kutató. Archaeologiai Értesítõ 1983
Patay Pál:Megemlékezés T. F.-rõl születésének 100. évfordulóján. Archaeologiai Értesítõ 1993
T. F. munkássága a magyarországi újkõkor és rézkor kutatásában. Archaeologiai Értesítõ 1993
T. F. szerepe a magyar bronzkorkutatásban. Archaeologiai Értesítõ h.n.,1993

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013