Torma József
Torma József

2024. július 20. Szombat

Torma József, csicsókeresztúri

történész, régész

Születési adatok

1801. március 29.

Dés, Belső-Szolnok vármegye

Halálozási adatok

1861. január 19.

Csicsókeresztúr, Belső-Szolnok vármegye


Család

Sz: Torma Mihály, Mózes Judit. F: Daniel Jozefa. Fia: Torma Károly (1829–1897) régész, jogász, az MTA tagja; leánya: Torma Zsófia (1840–1899) régész, paleontológus, az első magyar régésznő.

Iskola

A kolozsvári katolikus líceumban tanult (1818–1822), jogtudományi szigorlatot tett (1822).

Életút

Az erdélyi kormányszék, majd a marosvásárhelyi királyi tábla fogalmazója (1822–1832), Belső-Szolnok vm. főjegyzője és pénztárnoka (1832–1848) és az erdélyi országgyűlés követe (1834–1848). A forradalom és szabadságharc idején az első pesti népképviseleti országgyűlés követe (1848. júl.–1849. ápr.), majd visszavonult birtokaira gazdálkodni. A világosi fegyverletétel (1849. aug. 13.) után a rettegi, ill. a pesti hadbíróság elé állították (az uralkodótól kegyelmet kapott: 1850). Csicsókeresztúr vidékén gazdálkodott és régészeti kutatásokat is folytatott, Alsóilosván. Régészeti kutatásainak eredményeit a kolozsvári Nemzeti Társalkodó c. lapban tette közzé. Több műve (Belső-Szolnok vármegye története; Genealogiai táblák. I–II.; Historico-diplomatikai lexikon) kéziratban maradt. Néhány munkáját, köztük Oklevelészeti naptár (1879) c. úttörő kezdeményezését halála után fia, Torma Károly adta ki.

Főbb művei

F. m.: Figyelem gerjesztésül Belső-Szolnok vármegye leírásáról. (Tudományos Gyűjtemény, 1830)
Oklevelészeti naptár. Calendarium Diplomaticum. 1852. A középkori, főleg hazai okleveleken előforduló keltek meghatározására kidolgozta és összeáll. A szerző halála után kiadta Torma Károly. Két kihajtható melléklettel. (Kolozsvár, 1879)
A zonuki grófságról. A bevezetőt Torma Károly írta. (Bp., 1885).

Irodalom

Irod.: T. J. Arcképével. (Vasárnapi Ujság, 1864. 52.)
Fejérpataky László: Oklevelészeti naptár. (Századok, 1879)
Gr. Lázár Miklós: Erdély főispánjai. (Bp., 1889)
Egyed Ákos: T. J. (Az 1848–1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. Szerk. Pálmány Béla. Bp., 2002)
Molnár Dénes: Erdélyi műtár. Képzőművészek, iparművészek, műépítészek, művészettörténészek, fotóművészek, műgyűjtők adattára. (Déva, 2002).

Megjegyzések

MÉL téves halálozási év: 1864!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője