Törő Imre
Törő Imre

2021. október 17. Vasárnap

Törő Imre

biológus, anatómus, patológus

Születési adatok

1900. szeptember 28.

Debrecen, Hajdú vármegye

Halálozási adatok

1993. szeptember 27.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1946. júl. 24.; r.: 1946. dec. 19.).

Életút

A bp.-i tudományegyetemen tanult (1919-1921), a debreceni Tisza István Tudományegyetemen ált. orvosi okl. (1926), a fejlődéstan tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1936), az MTA tagja (l.: 1946. júl. 24.; r.: 1946. dec. 19.). - A debreceni Tisza István Tudományegyetem, ill. a DOTE Anatómiai-Biológiai Int. tanársegéde (1926-1938), egy. adjunktusa (1939-1947) és magántanára (1936-1947), az anatómia ny. r. tanára (1947-1950); az általa megszervezett Biológiai és Fejlődéstani Oszt. vezetője (1938-1945), a Szövet és Fejlődéstani Int. mb. ig.-ja (1945-1947), ig.-ja (1947-1950), egyúttal az Orvostud. Kar dékánja (1948-1949). - A BOTE, ill. a SOTE Szövet- és Fejlődéstani Int. ny. r. tanára (1950-1952), egy. tanára (1952-1971) és az int. ig.-ja (1950-1971); közben az egyetem rektora (1961-1964). Az MTA Kísérleti Orvostud. Int. (KOKI) Morfológiai Oszt. vezetője (1960-1971), tud. tanácsadója (1971-től). A berlin-dahlemi Biológiai Int. Collegium Hungaricum- (1929-1930), a New York-i Columbia University Antómiai Int. Rockefeller-ösztöndíjas vendégkutatója (1936-1938) - Ogy.-i képviselő (1963-1967). Az Elnöki Tanács tagja (1963-1967).Szövettani és fejlődéstani kutatásokkal fogl., Mo.-on a szövettenyésztés egyik meghonosítója. Kidolgozta a fejlődő szívizom kontrakcióinak humorális szabályozását. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el az ún. retikuloendoteliális rendszer hisztofiziológiája területén. Vizsgálta - többek között - a szemcsarnokba való transzplantáció lehetőségeit, a transzplantátum kilökődése és a timusz funkciója közötti összefüggéseket. Korát messze megelőzve fedezte fel a T- és a B-limfociták létezését: a dajkasejt és a limfocita közötti kapcsolat formáit, amelyek meghatározóak a sejt differenciálódására nézve. Tudományszervezői és ismeretterjesztői tevékenysége is értékes.

Főbb művei

F. m.: Az ember fejlõdésének alapvonalai. Debrecen,1936
Az ember fejlõdése. Budapest,1942
Szövettan. Budapest,1948
A biológia és az orvostudomány egyes filozófiai problémái. Budapest,1964
Az ember normális és pathológiás fejlõdése. Budapest,1964
Az ember fejlõdése és szövettana. Budapest,1968
Huzella Tivadar. Budapest,1973
Ultrastructure of Lymphoid Organs. Budapest-Philadelphia-Paris,1975

Irodalom

Irod.: T. I. In: Sokszemközt tudósokkal. Karods István tévésorozata. Budapest,1974
Röhlich Pál:T. I. Acta Biologica 1993
Csaba György:T. I. Természet Világa 1993
Oláh Imre:T. I. Magyar Tudomány h.n.,1994

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013