Törő Imre
Törő Imre

2024. július 25. Csütörtök

Törő Imre

biológus, anatómus, patológus

Születési adatok

1900. szeptember 28.

Debrecen, Hajdú vármegye

Halálozási adatok

1993. szeptember 27.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1946. júl. 24.; r.: 1946. dec. 19.).

Életút

A bp.-i tudományegyetemen tanult (1919-1921), a debreceni Tisza István Tudományegyetemen ált. orvosi okl. (1926), a fejlődéstan tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1936), az MTA tagja (l.: 1946. júl. 24.; r.: 1946. dec. 19.). - A debreceni Tisza István Tudományegyetem, ill. a DOTE Anatómiai-Biológiai Int. tanársegéde (1926-1938), egy. adjunktusa (1939-1947) és magántanára (1936-1947), az anatómia ny. r. tanára (1947-1950); az általa megszervezett Biológiai és Fejlődéstani Oszt. vezetője (1938-1945), a Szövet és Fejlődéstani Int. mb. ig.-ja (1945-1947), ig.-ja (1947-1950), egyúttal az Orvostud. Kar dékánja (1948-1949). - A BOTE, ill. a SOTE Szövet- és Fejlődéstani Int. ny. r. tanára (1950-1952), egy. tanára (1952-1971) és az int. ig.-ja (1950-1971); közben az egyetem rektora (1961-1964). Az MTA Kísérleti Orvostud. Int. (KOKI) Morfológiai Oszt. vezetője (1960-1971), tud. tanácsadója (1971-től). A berlin-dahlemi Biológiai Int. Collegium Hungaricum- (1929-1930), a New York-i Columbia University Antómiai Int. Rockefeller-ösztöndíjas vendégkutatója (1936-1938) - Ogy.-i képviselő (1963-1967). Az Elnöki Tanács tagja (1963-1967).Szövettani és fejlődéstani kutatásokkal fogl., Mo.-on a szövettenyésztés egyik meghonosítója. Kidolgozta a fejlődő szívizom kontrakcióinak humorális szabályozását. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el az ún. retikuloendoteliális rendszer hisztofiziológiája területén. Vizsgálta - többek között - a szemcsarnokba való transzplantáció lehetőségeit, a transzplantátum kilökődése és a timusz funkciója közötti összefüggéseket. Korát messze megelőzve fedezte fel a T- és a B-limfociták létezését: a dajkasejt és a limfocita közötti kapcsolat formáit, amelyek meghatározóak a sejt differenciálódására nézve. Tudományszervezői és ismeretterjesztői tevékenysége is értékes.

Főbb művei

F. m.: Az ember fejlõdésének alapvonalai. Debrecen,1936
Az ember fejlõdése. Budapest,1942
Szövettan. Budapest,1948
A biológia és az orvostudomány egyes filozófiai problémái. Budapest,1964
Az ember normális és pathológiás fejlõdése. Budapest,1964
Az ember fejlõdése és szövettana. Budapest,1968
Huzella Tivadar. Budapest,1973
Ultrastructure of Lymphoid Organs. Budapest-Philadelphia-Paris,1975

Irodalom

Irod.: T. I. In: Sokszemközt tudósokkal. Karods István tévésorozata. Budapest,1974
Röhlich Pál:T. I. Acta Biologica 1993
Csaba György:T. I. Természet Világa 1993
Oláh Imre:T. I. Magyar Tudomány h.n.,1994

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője