Török Aurél
Török Aurél

2021. március 5. Péntek

Török Aurél

orvos, antropológus

Névváltozatok

Ponori Thewrewk

Születési adatok

1842. február 13.

Pozsony, Pozsony vármegye

Halálozási adatok

1912. szeptember 2.

Genf, Svájc


Család

Testvére Ponori Thewrewk Emil (1838-1917) klasszika-filológus.

Iskola

Az MTA tagja (l.: 1892. máj. 5.).

Életút

A bécsi egyetemen orvostudori okl. szerzett (1867), az MTA tagja (l.: 1892. máj. 5.). - A pesti tudományegyetem Élettani Int. tanársegéde (1867-1869), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Orvos-Sebészi Int.-ében az elméleti orvostan (1869-1872), majd az élettan ny. r. tanára (1872-1880); közben Párizsban P. Broca int.-ében folytatott embertani kutatásokat (1880). A bp.-i tudományegyetemen az embertan ny. r. tanára, egyúttal az Embertani Int. és uo. az általa megszervezett Embertani Múz. ig.-ja (1881-1912); közben az egyetem rektora (1907-1908).A tud. embertan egyik mo.-i megalapítója. Az elsők között alkalmazta a biometriai módszert és a valószínűség-számítást a mo.-i antropológiában. Embertani méréseket végzett kihantolt történelmi személyiségek (pl.: III. Béla, Thököly Imre, II. Rákóczi Ferenc) csontvázán, de fogl. a honfoglaló magyarság antropológiájával is. Az általa szerkesztett koponyamérője (kraniométer) széles körben elterjedt. A darwinizmus híve volt, Entz Gézával lefordította Ch. Darwin A fajok eredete (1884) c. művét. Emléktábláját 1991-ben avatták fel az ELTE TTK Embertani Tanszékén.

Főbb művei

F. m.: Az izomidegek végzõdései (1866)
Über den Bau der Nervenfaser (1872)
Sur le crane d’’un jeune Gorille du Musée Broca (1881)
Über ein Universalkraniometer (1888)
Az ájnók. Egy õsi emberfajtáról Ázsia keleti szélén (1887)

Irodalom

Irod.: Bartucz Lajos:T. A. Vasárnapi Ujság 1912
Seemayer Vilibald:T. A. Ethnographia 1912
Bartucz Lajos:A kraniológia pesti reformátora, T. A. Természettudományi Közlöny 1942
Réti E.:Magyar darwinista orvosok. Orvostörténeti Közlemények 1964
PapIldikó Horváth Csaba:T. A. Anthropologica Hungarica 1992
Eiben Ottó:Megemlékezés Ponori T. A. antropológus professzorról születésének 150. évfordulóján. Antropológiai Közlemények h.n.,1992

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013