Tóth Dezső
Tóth Dezső

2024. július 16. Kedd

Tóth Dezső

irodalomtörténész

Születési adatok

1925. november 2.

Budapest

Halálozási adatok

1985. szeptember 19.

München, NSZK


Család

Testvére Tóth József (1929) kémikus, egy. tanár. Nagybátyja Tóth László ügyvéd, a Néppárt ogy.-i képviselője.

Iskola

Az MTA tagja (l.: 1979. máj. 11.).

Életút

Az ELTE BTK-n m.-latin szakos tanári okl. szerzett (1950), az irodalomtudományok kandidátusa (1957), doktora (1974), az MTA tagja (l.: 1979. máj. 11.). - Az Orsz. Földhitelint. tisztviselője (1943-1944), a jezsuita rend novíciusa (1945-1946), egy gumijavító üzem munkása (1946-1947). Az ELTE BTK, ill. a Nyelv- és Irodalomtud. Kar M. Irodalomtörténeti Int. tanársegéde (1951-1954), az Irodalomtud. Dokumentációs Közp. tud. munkatársa (1954-1956), az MTA Irodalomtud. Int. tud. munkatársa (1956-1960), tud. főmunkatársa (1962-1964); közben a Magvető Könyvkiadó irodalmi vezetője (1960-1962). Az MSZMP KB Kulturális, Tud. és Közoktatási Oszt. politikai munkatársa, majd az oszt. h. vezetője (1964-1977), kulturális miniszterh. (1977-1985). A Szegedi Tudományegyetem M. Irodalomtörténeti Tanszék tanszékvezető egy. docense (1957-1960). A M. Írók Szövetsége párttitkára (1960-1962), titkára (1962-1964), választmányi tagja (1969-1985).Kutatóként elsősorban a m. reformkor irodalmával, Vörösmarty Mihály munkásságával, ill. az 1945 utáni m. irodalommal fogl.

Főbb művei

F. m.: Vörösmarty Mihály Összes Művei kritikai kiadás. Budapest,é.n.
Vörösmarty nyelve. Irodalomtörténet 1951
Vörösmarty és a Nyugat. Irodalomtörténet 1952
Vörösmarty Mihály. Budapest,1957
Irodalmi krtikánk kezdeteinek néhány kérdése. Irodalomtörténeti Közlemények h.n.,1958
Horváth János irodalomszemléletérõl. Irodalomtörténeti Közlemények 1959
A polgári nacionalizmus kialakulása a magyar irodalomban. MTA I. Osztálya Közleményei 1960
Két „Vörösmarty-epigon”. Irodalomtörténeti Közlemények 1960
Tanulmányok Petõfirõl. Budapest,1962
Életünk, regényeink. Budapest,1963
A reformkori irodalom fõbb vonásai. - Vörösmarty Mihály. Czuczor Gergely. Garay János. Bajza József. Toldy Ferenc. In: A magyar irodalomtörténete Budapest,1965
Élõ irodalom. Tanulmányok a felszabadulás utáni magyar irodalom körébõl. Budapest,1969
Nemzet és irodalom. 1772-1848. Tud. tevékenységh tézisszerű összefoglalása. Budapest,1972
Élõ hagyomány - élõ irodalom. Budapest,1977
Közösség és irodalom. Tanulmányok, cikkek, interjúk. Budapest,1988

Irodalom

Irod.: Irodalomtudósaink fóruma. T. D.-vel beszélget Béládi Miklós. Jelenkor 1978
Szerdahelyi István:A tudós politikus. Kritika 1985
Köpeczi Béla:Sorstársunk volt. T. D. halálára. Élet és Irodalom 1985
Fenyõ István:T. D. Irodalomtörténeti Közlemények
Wéber Antal:T. D. Irodalomtörténet h.n.,1986

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője