Tóth Lajos
Tóth Lajos

2021. október 17. Vasárnap

Tóth Lajos

jogász

Születési adatok

1876. szeptember 28.

Kiskunhalas, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1936. november 25.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1933. máj. 19.).

Életút

A bp.-i tudományegyetemen jogtud. doktori okl. (1904), a m. magánjog tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1910), az MTA tagja (l.: 1933. máj. 19.). - A Debreceni Jogakad.-n a magánjog r. tanára (1904-1914) és az akad. ig.-ja (1910-1911), egyúttal a bp.-i tudományegyetem magántanára (1910-1914). A debreceni Tisza István Tudományegyetemen a m. magánjog ny. r. tanára (1914-1936); közben a Jog- és Államtud. Kar dékánja (1921-1922, 1931-1932), majd az egyetem rektora (1934-1935). A ref. egyetemes zsinat és konvent r. tagja.M. magánjoggal, elsősorban dologi joggal és öröklési joggal fogl., jogfelfogását az ún. pandekta jellegu jogdogmatika jellemezte. Kodifikációs tevékenysége is jelentős.

Főbb művei

F. m.: Közjogi és politikai tnaulmánya budget-jogról. Budapest,1904
Vérség oltalma. Debrecen,1905
A magánjogi jogvédelem a kereskedelmi jogban. I. Általános tanok. Budapest,1907
A növedékjog. Debrecen,1908
Az öröklési jog fogalma. Budapest,1911
Elõkészítõ jogviszony. Budapest,1912
Magyar magánjog. Debrecen,1914
Vélemény a magyar általános polgári törvénykönyv tervezetéhez. Debrecen,1914
Magyar magánjog. Dologi jog. Debrecen,1930
Magyar magánjog. Öröklési jog. Debrecen,1932
Magyar magánjog. A kötelem fogalma. Debrecen,1933
Abszolút és relatív magánjogi jogviszonyok. In: MTA Értekezések a filozófiai és társadalmi tudományok körébõl Budapest,1934
Magánjogunk kodifikációjának idõszerűsége. Budapest,1934
Magyarmagánjog. Kötelmi jog. Debrecen,1938

Irodalom

Irod.: Szentpéteri Kun Béla:T. L. emlékezete. Debrecen,1938
NIzsalovszky Endre:T. L. l. tag emlékezete. Akadémiai Értesítõ h.n.,1941

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013