Tóth Lajos
Tóth Lajos

2023. december 7. Csütörtök

Tóth Lajos

jogász

Születési adatok

1876. szeptember 28.

Kiskunhalas, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1936. november 25.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1933. máj. 19.).

Életút

A bp.-i tudományegyetemen jogtud. doktori okl. (1904), a m. magánjog tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1910), az MTA tagja (l.: 1933. máj. 19.). - A Debreceni Jogakad.-n a magánjog r. tanára (1904-1914) és az akad. ig.-ja (1910-1911), egyúttal a bp.-i tudományegyetem magántanára (1910-1914). A debreceni Tisza István Tudományegyetemen a m. magánjog ny. r. tanára (1914-1936); közben a Jog- és Államtud. Kar dékánja (1921-1922, 1931-1932), majd az egyetem rektora (1934-1935). A ref. egyetemes zsinat és konvent r. tagja.M. magánjoggal, elsősorban dologi joggal és öröklési joggal fogl., jogfelfogását az ún. pandekta jellegu jogdogmatika jellemezte. Kodifikációs tevékenysége is jelentős.

Főbb művei

F. m.: Közjogi és politikai tnaulmánya budget-jogról. Budapest,1904
Vérség oltalma. Debrecen,1905
A magánjogi jogvédelem a kereskedelmi jogban. I. Általános tanok. Budapest,1907
A növedékjog. Debrecen,1908
Az öröklési jog fogalma. Budapest,1911
Elõkészítõ jogviszony. Budapest,1912
Magyar magánjog. Debrecen,1914
Vélemény a magyar általános polgári törvénykönyv tervezetéhez. Debrecen,1914
Magyar magánjog. Dologi jog. Debrecen,1930
Magyar magánjog. Öröklési jog. Debrecen,1932
Magyar magánjog. A kötelem fogalma. Debrecen,1933
Abszolút és relatív magánjogi jogviszonyok. In: MTA Értekezések a filozófiai és társadalmi tudományok körébõl Budapest,1934
Magánjogunk kodifikációjának idõszerűsége. Budapest,1934
Magyarmagánjog. Kötelmi jog. Debrecen,1938

Irodalom

Irod.: Szentpéteri Kun Béla:T. L. emlékezete. Debrecen,1938
NIzsalovszky Endre:T. L. l. tag emlékezete. Akadémiai Értesítõ h.n.,1941

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője