Tóth Zoltán
Tóth Zoltán

2022. szeptember 27. Kedd

Tóth Zoltán

hadtörténész

Születési adatok

1888. december 9.

Budapest

Halálozási adatok

1958. június 12.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1927. máj. 5.; r.: 1940. ápr. 26.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

Életút

A Ludovika Akad.-n tanult, a bp.-i tudományegyetemen történelem-latin szakos tanári és bölcsészdoktori okl. (1912), a középkori m. hadtörténet tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1921), az MTA tagja (l.: 1927. máj. 5.; r.: 1940. ápr. 26.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.). A történelemtudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952). - A M. Nemzeti Múz. (MNM) Levéltári Oszt. napidíjas gyakornoka (1913-1919), az MNM Régiségtára segédőre (1919-1921), múz.-i őre (1921-1934), igazgatóőre (1934-1941) és a Hadtörténelmi Gyűjtemény alapító vezetője (1919-1941), az Orsz. M. Történeti Múz. Történeti Tárához beosztott ny. r. tanár (1941-1949), az MNM tud. munkatársa (1949-1952). A Pázmány Péter Tudományegyetem Középkori M. Történeti Tanszéken a középkori m. hadtörténet magántanára (1921-1934) és a középkori m. történelem h. tanára (1930-1934), c. ny. rk. tanár (1934-1939), a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen a középkori m. és egyetemes történelem ny. r. tanára (1939-1941). Középkori és kora újkori m. hadtörténettel, fegyvertörténettel és heraldikával fogl. Alapvetően új eredményeket ért el Hunyadi Mátyás „fekete seregének” történetével kapcsolatban, tisztázta továbbá a m. huszárság eredetével összefüggő közismert történeti tévedéseket. Vizsgálta a m. hadviselés művelődéstörténeti jelentőségét, az I. Szt. Istvánnal kapcsolatos legendák történeti értékét. Muzeológusként nevéhez fűződik az MNM Hadtörténelmi Gyűjteményének megszervezése, számos jelentős hadtörténeti és fegyvertörténeti kiállítást rendezett.

Főbb művei

F. m.: I. Mátyás hadügyi politikája. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1912)
A huszita eredetű szekérvár. (Hadtörténelmi Közlemények, 1916)
Az államterület biztonsága. (Földrajzi Közlemények, 1917)
A huszita szekérvár a magyar hadviselésben. (Hadtörténelmi Közlemények, 1918)
Legrégibb feszítőzabláinkról. (Archaeológiai Értesítő, 1920/22)
Mátyás király idegen zsoldos serege. A fekete sereg. (Bp., 1925)
A német koronázási formula kard-insigmiája. Akad.-i székfoglaló. (Elhangzott: 1928. febr. 6.)
„Attila s Schwert”. Studie über die Herkunft des sogenannten Säbels Karls des Grossen in Wien. (Bp., 1930)
A kígyóspusztai csata jelentősége. (Turul, 1933
franciául: Archaeológiai Értesítő, 1943)
A „glodius divinitus ordinatus”. Megjegyzések a német koronázási formula keltéhez. (Századok, 1933)
A huszárok eredetéről. (Pécs, 1934)
Hadtörténelmi gyűjtemény. (Vezető a történelmi gyűjteményekben. Bp., 1938)
A hadakozó nép. (Magyar művelődéstörténet. I. Bp., 1939
hasonmás kiad.: Szekszárd, 1991
1993)
Mátyás Flórián Ranzanus-problémája. Akad.-i székfoglaló. (Elhangzott: 1941. jan. 27.)
A Hartvik-legenda kritikájához. A szentkorona eredetkérdése. (Bp., 1942)
Marczali Henrik emlékezete. (Bp., 1947)
Szent István legrégibb életirata. (I. Századok, 1947
II. Magyar Könyvszemle, 1989).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője