Tury Sándor Kornél
Tury Sándor Kornél

2021. október 17. Vasárnap

Tury Sándor Kornél

jogász

Születési adatok

1892. május 7.

Kassa, Abaúj-Torna vármegye

Halálozási adatok

1971. szeptember 28.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1939. máj. 12.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

Életút

A bp.-i tudományegyetemen jogtud. doktori okl. (1914), a keresk. és váltójog tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1924), az MTA tagja (l.: 1939. máj. 12.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.). - Bp.-en bírósági jegyző (1916-1918), az Igazságügyi Min. fogalmazója (1918-1921), bírósági, majd miniszteri titkára (1921-1926), miniszteri osztálytanácsosa (1926). A Pázmány Péter Tudományegyetemen (1924-1926) és a bp.-i tudományegy. közgazdaság-tud. karon a keresk. és váltójog magántanára (1925-1926), a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen a Keresk. és Váltójogi Tanszék ny. rk. (1926-1928), ny. r. tanára (1928-1940) és a tanszék vezetője (1926-1940); közben a Jog- és Államtud. Kar dékánja (1935-1936), dékánh.-e (1936-1937). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen a keresk. és váltójog ny. r. tanára (1940-1945). A II. vh. után a kolozsvári m. egyetem szerződéses tanára (1945-1946), a M. Agrártud. ny. r. tanára (1946-1949), az MTA Állam- és Jogtud. Int. tud. munkatársa (1949-1956).Keresk. és váltójoggal, elsősorban biztosítási joggal, a felelősségbizotsítással, a biztosítási szerződések és a biztosítótársaságok jogi kérdéseivel fogl.

Főbb művei

F. m.: A felelõsségbiztosítás. Budapest,1923
Biztosító magánvállalatok állami felügyeletének magánjogi vonatkozásai. Magyar Jogi Szemle 1926
A biztosítási szerzõdés szabályozásának alapvetõ szempontjai az újabb külföldi törvényalkotásokban. Budapest,1928
Biztosítási jogunk reformjának alapelvei. Budapest,1930
A biztosítási érdek szubjektív jellege. Budapest,1931
Érdekmúlás hatása a biztosítási szerzõdésre. Budapest,1934
Igazságellenes tényezõk a jogban, különös tekintettel a kereskedelmi jogra. Budapest,1935
A biztosítótársasá gjelentõsége a kötelmi jog újabb irányai szempontjából. Budapest,1936
Szilárd jogi nyilatkozatok a kereskedelmi jogban. Budapest,1938
Fokozott hatályú tulajdonjogfenntartás. Budapest,1938
Biztosítási jog és bizonyítási módszer. Budapest,1940
Elvont kötelmek. Budapest,1941
Orvosi felelõsség és valószínűsítési bizonyítás. Kolozsvár,1943

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013