Tury Sándor Kornél
Tury Sándor Kornél

2023. szeptember 26. Kedd

Tury Sándor Kornél

jogász

Születési adatok

1892. május 7.

Kassa, Abaúj-Torna vármegye

Halálozási adatok

1971. szeptember 28.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1939. máj. 12.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

Életút

A bp.-i tudományegyetemen jogtud. doktori okl. (1914), a keresk. és váltójog tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1924), az MTA tagja (l.: 1939. máj. 12.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.). - Bp.-en bírósági jegyző (1916-1918), az Igazságügyi Min. fogalmazója (1918-1921), bírósági, majd miniszteri titkára (1921-1926), miniszteri osztálytanácsosa (1926). A Pázmány Péter Tudományegyetemen (1924-1926) és a bp.-i tudományegy. közgazdaság-tud. karon a keresk. és váltójog magántanára (1925-1926), a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen a Keresk. és Váltójogi Tanszék ny. rk. (1926-1928), ny. r. tanára (1928-1940) és a tanszék vezetője (1926-1940); közben a Jog- és Államtud. Kar dékánja (1935-1936), dékánh.-e (1936-1937). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen a keresk. és váltójog ny. r. tanára (1940-1945). A II. vh. után a kolozsvári m. egyetem szerződéses tanára (1945-1946), a M. Agrártud. ny. r. tanára (1946-1949), az MTA Állam- és Jogtud. Int. tud. munkatársa (1949-1956).Keresk. és váltójoggal, elsősorban biztosítási joggal, a felelősségbizotsítással, a biztosítási szerződések és a biztosítótársaságok jogi kérdéseivel fogl.

Főbb művei

F. m.: A felelõsségbiztosítás. Budapest,1923
Biztosító magánvállalatok állami felügyeletének magánjogi vonatkozásai. Magyar Jogi Szemle 1926
A biztosítási szerzõdés szabályozásának alapvetõ szempontjai az újabb külföldi törvényalkotásokban. Budapest,1928
Biztosítási jogunk reformjának alapelvei. Budapest,1930
A biztosítási érdek szubjektív jellege. Budapest,1931
Érdekmúlás hatása a biztosítási szerzõdésre. Budapest,1934
Igazságellenes tényezõk a jogban, különös tekintettel a kereskedelmi jogra. Budapest,1935
A biztosítótársasá gjelentõsége a kötelmi jog újabb irányai szempontjából. Budapest,1936
Szilárd jogi nyilatkozatok a kereskedelmi jogban. Budapest,1938
Fokozott hatályú tulajdonjogfenntartás. Budapest,1938
Biztosítási jog és bizonyítási módszer. Budapest,1940
Elvont kötelmek. Budapest,1941
Orvosi felelõsség és valószínűsítési bizonyítás. Kolozsvár,1943

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője