Tuzson János
Tuzson János

2021. február 25. Csütörtök

Tuzson János, polyáni

botanikus

Születési adatok

1870. május 10.

Szászcsanád, Alsó-Fehér vármegye

Halálozási adatok

1943. december 18.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1909. ápr. 29.).

Életút

A selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akad.-n tanult (1887-1890), erdész okl. (1892), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1899); közben áll. ösztöndíjjal a müncheni és a berlini egyetemen tanult (1896-1897), majd hosszabb Ny-európai tanulmányutat tett (1901). A növényhisztológia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1903), az MTA tagja (l.: 1909. ápr. 29.). - A zsarnóczai, majd a besztercebányai erdőhiv. gyakornoka (1890-1894), a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akad. Erdőrendezéstani Tanszék tanársegéde (1890-1894), a selmecbányai Erdészeti Kísérleti Állomás kísérletügyi adjunktusa (1898-1904). A selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akad. a növénytan mb. előadó tanára (1904-1914), egyúttal a József Műegyetemen a növényhisztológia magántanára (1903-1914) és a Növénytani Tanszék egy. adjunktusa (1904-1914). A bp.-i tudományegyetemen, ill. a Pázmány Péter Tudományegyetemen a növényhisztológia magántanára (1905-1912), a növényrendszertan mb. előadó tanára (1912-1914), a növényrendszertan és növényföldrajz ny. rk. (1914-1918), ny. r. tanára és a Növényrendszertani és Növényföldrajzi Int. és Növénykert ig.-ja (1918-1940).Tud. pályafutásának kezdetén elsősorban fás növények szövettanával, mikológiával és növénypatológiával fogl., később érdeklődése a növényrendszertan, a növényföldrajz és az ősnövénytan felé fordult. Elsőként írta le a bátorligeti ősláp növényzetét. Új - később többek által megcáfolt - eredeti elméletet dolgozott ki Mo. növényzetének keletkezésére, új növényföldrajzi fejlődéstörténeti megállapításokat tett. Gyógynövénytermesztéssel (pl.: gyapjas és piros gyűszűvirág) is fogl. Emlékét őrzi a tari (Nógrád m.) ~ Arborétum.

Főbb művei

F. m.: Anatomia és physiologiai vizsgálatok a vörösfenyõ fáján. Budapest,1899
A bükkfa korhadása és konzerválása. Budapest,1904
A balatoni fosszilis fák monographiája. Budapest,1906
A növények belsõ szerkezete. - A növényország rendszre áttekintése. In: Az élõk világa Budapest,1907
Adatok Magyarország fosszilis flórájához. Növénytani Közlemények 1907
Adatok Magyarország fosszilis flórájához. Földtani Közlöny 1909
Adatok Magyarország fosszilis flórájához. Földtani Intézet Évkönyve 1910
Magyarország fejlõdéstörténeti növényföldrajzának fõbb vonásai. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ h.n.,1911
Rendszeres növénytan. Budapest,
A Magyar Alföld növényföldrajzi tagolódása. Budapest,1915
Kitaibel Pál emlékezete. Budapestt,1918
Adatok az Alföld õskori növényzetének ismeretéhez. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ h.n.,1929

Irodalom

Irod.: T. J. Index Horti Botanici Universitatis Budapestinensis 1940
Kárpáti Zoltán:T. J. Kísérletügyi Közlemények 1943
Bíró Zoltán:T. J. Erdészeti Lapok 1944
Nemky Ernõ:T. J. születésének 100. évfordulójára. Az Erdõ 1970
Bartha Dénes:T. J., minterdész. Erdészeti Lapok h.n.,1993

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013