Ubrizsy Gábor
Ubrizsy Gábor

2022. augusztus 8. Hétfő

Ubrizsy Gábor

botanikus, mikológus

Születési adatok

1919. szeptember 23.

Ungvár, Csehszlovákia

Halálozási adatok

1973. május 25.

Budapest


Család

Sz: apja vm.-i irodatiszt, Morgen Ilona. F: Csanády Mária.

Iskola

Az MTA tagja (l.: 1965. ápr. 23.; r.: 1973. máj. 11.).

Életút

A debreceni Tisza István Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1941), természetrajz-földrajz szakos tanári okl. (1942), a mikológia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1949), a biológiai tudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1952), az MTA tagja (l.: 1965. ápr. 23.; r.: 1973. máj. 11.). - A debreceni Tisza István Tudományegyetem Növénytani Int.-ében Soó Rezső gyakornoka (1938-1941), a debrecen-pallagpusztai gazdasági főisk. Növénykórtani Tanszék tanársegéde (1941-1943), a debreceni mg.-i középisk. gazdasági tanára (1943-1946); közben a II. vh.-ban katonai szolgálatot teljesített, amerikai hadifogságban volt (1943-1945). A hódmezővásárhelyi (1946), a szarvasi mg.-i isk. r. tanára (1946-1949), a Mg.-i Tud. Közp. növényeü.-i főelőadója (1949-1950), a Növényvédelmi Kutatóint. ig.-ja (1950-1969), tud. tanácsadója (1969-1973). A Debreceni Tudományegyetem magántanára (1949-1951). A Kertészeti és Szőlészeti Főisk. c. egy. tanára (1964-től). A European Plant Protection Organization (EPPO) szakértője (1960-tól).Növénykórtannal, mikokógiával, elsősorban a nagygombák és a gyomnövények ökológiájával és cönológiájával, a mikrogombák rendszertanával, az integrált növényvédelem kérdéseivel, herbológiával fogl. A mo.-i mikocönológiai kutatások elindítója.

Főbb művei

F. m.: A Nyírség gombavegetációja. Egy. doktori értek. is. (Debrecen, 1941)
A Vihorlát hegycsoport vegetációs viszonyairól. I–III. (Debreceni Szemle, 1942)
A növényvédelem gyakorlati kézikönyve. Kerekes Lajossal. (Bp., 1951
3. kiad. 1960)
Magyarország kalapos gombái. Bohus Gáborral, Kalmár Zoltánnal. (Bp., 1951)
Növénykórtan. (Bp., 1952
2. kiad. 1965)
Magyarország nagygombái, a kalapos gombák kivételével. Bánhegyi Józseffel, Bohus Gáborral, Kalmár Zoltánnal. (Bp., 1953)
Termesztett növényeink védelme. Reichart Gáborral. (Bp., 1958)
Vegyszeres gyomirtás. (Bp., 1958
2. kiad. 1962)
A növényvédelmi kutatás gyakorlati bevezetésre alkalmas legújabb eredményei. (Bp., 1962)
Az integrális növényvédelem és biológiai alapjai. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1966. ápr. 26.
MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei, 1966)
Mezőgazdasági mykológia. Vörös Józseffel. (Bp., 1968)
Penészgombák. Mucorales, Hyphomycetes. Vörös Józseffel. (Kultúrflóra. 8. Bp., 1968)
A vegyszeres gyomirtás gyakorlata. Gimesi Antallal. (Bp., 1969)
Peszticidek – áldás vagy átok? (Bp., 1969).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője