Ubrizsy Gábor
Ubrizsy Gábor

2021. február 25. Csütörtök

Ubrizsy Gábor

botanikus, mikológus

Születési adatok

1919. szeptember 23.

Ungvár, Csehszlovákia

Halálozási adatok

1973. május 25.

Budapest


Család

Sz: apja vm.-i irodatiszt, Morgen Ilona. F: Csanády Mária.

Iskola

Az MTA tagja (l.: 1965. ápr. 23.; r.: 1973. máj. 11.).

Életút

A debreceni Tisza István Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1941), természetrajz-földrajz szakos tanári okl. (1942), a mikológia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1949), a biológiai tudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1952), az MTA tagja (l.: 1965. ápr. 23.; r.: 1973. máj. 11.). - A debreceni Tisza István Tudományegyetem Növénytani Int.-ében Soó Rezső gyakornoka (1938-1941), a debrecen-pallagpusztai gazdasági főisk. Növénykórtani Tanszék tanársegéde (1941-1943), a debreceni mg.-i középisk. gazdasági tanára (1943-1946); közben a II. vh.-ban katonai szolgálatot teljesített, amerikai hadifogságban volt (1943-1945). A hódmezővásárhelyi (1946), a szarvasi mg.-i isk. r. tanára (1946-1949), a Mg.-i Tud. Közp. növényeü.-i főelőadója (1949-1950), a Növényvédelmi Kutatóint. ig.-ja (1950-1969), tud. tanácsadója (1969-1973). A Debreceni Tudományegyetem magántanára (1949-1951). A Kertészeti és Szőlészeti Főisk. c. egy. tanára (1964-től). A European Plant Protection Organization (EPPO) szakértője (1960-tól).Növénykórtannal, mikokógiával, elsősorban a nagygombák és a gyomnövények ökológiájával és cönológiájával, a mikrogombák rendszertanával, az integrált növényvédelem kérdéseivel, herbológiával fogl. A mo.-i mikocönológiai kutatások elindítója.

Főbb művei

F. m.: A Nyírség gombavegetációja. Egy. doktori értek. is. (Debrecen, 1941)
A Vihorlát hegycsoport vegetációs viszonyairól. I–III. (Debreceni Szemle, 1942)
A növényvédelem gyakorlati kézikönyve. Kerekes Lajossal. (Bp., 1951
3. kiad. 1960)
Magyarország kalapos gombái. Bohus Gáborral, Kalmár Zoltánnal. (Bp., 1951)
Növénykórtan. (Bp., 1952
2. kiad. 1965)
Magyarország nagygombái, a kalapos gombák kivételével. Bánhegyi Józseffel, Bohus Gáborral, Kalmár Zoltánnal. (Bp., 1953)
Termesztett növényeink védelme. Reichart Gáborral. (Bp., 1958)
Vegyszeres gyomirtás. (Bp., 1958
2. kiad. 1962)
A növényvédelmi kutatás gyakorlati bevezetésre alkalmas legújabb eredményei. (Bp., 1962)
Az integrális növényvédelem és biológiai alapjai. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1966. ápr. 26.
MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei, 1966)
Mezőgazdasági mykológia. Vörös Józseffel. (Bp., 1968)
Penészgombák. Mucorales, Hyphomycetes. Vörös Józseffel. (Kultúrflóra. 8. Bp., 1968)
A vegyszeres gyomirtás gyakorlata. Gimesi Antallal. (Bp., 1969)
Peszticidek – áldás vagy átok? (Bp., 1969).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013