Vajta László
Vajta László

2021. szeptember 21. Kedd

Vajta László

kémikus

Születési adatok

1920. április 14.

Budapest

Halálozási adatok

1979. május 23.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.).

Életút

A József Nádor Műsz. és Gazdaságtud. Egyetemen vegyészmérnöki okl. szerzett (1942); közben a Müncheni Műsz. Egyetemen is tanult, a kémiai tudományok kandidátusa (1956), doktora (addigi tevékenységéért, 1960), az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.). - A József Nádor Műsz. és Gazdaságtud. Egyetem Vegyészmérnöki Kar Szervetlen Kémiai Int. gyakornoka (1941-1942), a csepeli Shell Kőolaj Rt., ill. a Csepeli Kőolajip. Váll. laboratóriumi mérnöke, üzemmérnöke, ill. igh. főmérnöke (1942-1951), a Bánya- és Energiaügyi Min. Ásványolaj-feldolgozóip. Főoszt. h. vezetője (1951-1953), a M.-Szovjet Olajip. Rt. (MASZOLAJ) főmérnöke (1953-1954), a Vegyip. és Energiaügyi Min. főosztályvezető-h.-e (1954-1957), az Orsz. Kőolaj- és Gázip. Tröszt vezérigh.-e (1957-1979). A József Nádor Műsz. és Gazdaságtud. Egyetem, ill. a BME Vegyészmérnöki Kar Kémiai Technológiai Tanszék előadója (1949-1959), egy. docense (1959-1962), egy. tanára (1962. júl. 28.-1979). A Veszprémi Vegyip. Egyetem egy. docense (1951-1959).A m. kőolajfeldolgozó-ip. kutatások meghatározó személyisége, irányítója. Irányításával épültek Mo.-on - külföldi vállalatok bevonása mellett - az első benzinreformáló és -aromatizáló, ill. kenőolaj-hidroraffinációs üzemek. Mo.-on elsőként fogl. kenőolajok adszorpciós vizsgálatával, bevezette a különleges minőségű, adalékolt motorkenőolajokat; a nagylengyeli kőolaj megjelenése után kidolgozta a közvetlen desztillációval történő keménybitumen gyártását. Nemzetközileg is alapvetően új eredményeket ért el a kétütemű, szikragyújtású motorolajok, mint új motorolajtípusok tud. alapjainak kidolgozásában. Vizsgálta még a radioaktív sugárzási energiának a szénhidrogén-reakciók elősegítésére történő felhasználását és a kőolaj-feldolgozó üzemek energetikai problémáinak optimális megoldását.

Főbb művei

F. m.: Ásványolajipar. Budapest,1948
Fagypontcsökkentõk. Magyar Kémikusok Lapja 1949
Ásványolaj-feldolgozóipar. Budapest,1951
Ásványolaj-technológia. Budapest,1951
Oldószeres kenõolaj-finomítás. Budapest,1952
Motorhajtóanyag-gyártás és -felhasználás. Budapest,1952
Kõolaj-feldolgozó gyárak hõenergia-gazdálkodásának tervezési és normatizálási metodikája. Budapest,1952
Ásványolajipar. 2. A motorhajtóanyag-gyártás új útjai. Budapest,1954
Bitumengyártásunk kérdései. Magyar KémikusokLapja 1955
Neuere Erkenntnisse über die ungarischen Bitumen. Erdöl und Kohle 1956
Korszerű ásványolaj-technológiai módszerek. Budapest,1956
Bitumengyártás. In: Bitumen zsebkönyv Budapest,1961
Kenéstechnikai kézikönyv. Budapest,1961
A magyar kõolajipar és a tudományos kutatás. Magyar Tudomány 1962
Production of Aromatic Hydrocarbons on a Petrochemical Basis. Periodica Polytechnica. Chemical Engineering 1967
A gépzsírgyártás fejlõdési irányai Magyarországon. Magyar Kémikusok Lapja1968
Kémiai technológia. Budapest,1970
Technological Research on the Production of Petrochemical Arometics. Periodica Polytechnica. Chemical Engineering h.n.,1975

Irodalom

Irod.: Az Akadémia új levelezõ tagja. V. L. Magyar Tudomány h.n.,1973
Benedek Pál:V. L. Magyar Tudomány 1979
Szebényi Imre:László Vajta. Periodica Polytechnica. Chemical Engineering h.n.,1980

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013