Vámossy Zoltán
Vámossy Zoltán

2024. február 29. Csütörtök

Vámossy Zoltán

orvos, farmakológus, toxikológus

Születési adatok

1868. december 15.

Pest

Halálozási adatok

1953. december 26.

Leányfalu, Pest megye


Iskola

A bp.-i tudományegyetemen orvosdoktori okl. szerzett (1891), áll. ösztöndíjjal a freiburgi és a strasburgi egyetemen gyógyszertani (1897–1898), a párizsi Pasteur Int.-ben toxikológiai tanulmányokat folytatott (1903–1904); a gyógyszertan tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1898). Az MTA tagja (l.: 1920. máj. 5.; kizárták: 1948. ápr. 23.; tagsága visszaállítva: 1991. máj. 9.). Az orvostudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952).

Életút

A bp.-i tudományegyetem, ill. a Pázmány Péter Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, ill. Belgyógyászati Klinika gyakornoka (1891–1893), a Gyógyszertani Int. tanársegéde (1893–1908) és magántanára (1898–1908), a méregtan c. ny. rk. (1908–1914), a gyógyszertan ny. rk. (1914–1917), ny. r. tanára (1917–1938); a Gyógyszerismereti Int. (1914–1920), a Gyógyszertani Int. ig.-ja (1920–1938) és az Orvostud. Kar dékánja (1922–1924). Az I. vh. idején az általa megszervezett losonci megfigyelőállomás vezetője, majd a rokkant-utókezelő intézetek ig.-ja (1914–1918). – A máj méregtelenítő hatásával és az ópium-alkaloidok vizsgálatával fogl. Több törvényszéki orvosi vizsgálatot dolgozott ki. Felfedezte a fenolftalein hashajtó hatását és Purgo tabletta néven bevezette a gyógyászatba. – A Nemzeti Szabadkőműves Páholy tagja (1908-tól). – A Széchenyi Tud. Társaság elnöke (1944–1945). Az Orsz. Balneológiai Egyesület főtitkára, majd elnöke. Az Orsz. Közeü.-i Tanács forrás- és fürdőügyi előadója. A M. Természettud. Társulat Élettani Választmányának tagja (1933–1940), egyúttal az Élettani és Kórtani Szakoszt. elnöke (1934–1940). A Leányfalusi Társasági és Szépészeti Egylet elnöke (1914–1944). – A Magyar Orvosi Archivum (1909–1944), az Orvosi Hetilap (1923–1944) és az Orvostudományi Közlemények szerkesztője (1940–1944).

Főbb művei

F. m.: A phosphorsav phenol aestherek viselkedése a szervezetben. (Magyar Orvosi Archivum, 1898)
Mérgek a mindennapi életben. (Bp., 1900)
Egy új hashajtó szerről. (Bp., 1902)
A máj méregvisszatartó képességéről. (Magyar Orvosi Archivum, 1904)
A mérgezésekről. (Bp., 1907)
A vérvizsgálatról a büntetőjog szempontjából. (Bp., 1907)
Gyógyszertan. Egy. tankönyv. Mansfeld Gézával, Fenyvessy Bélával. (Bp., 1908
8. kiad. 1932
9. átd. kiad. 1944)
A máj – nuclein-alkaloid – kötőképességéről. (Magyar Orvosi Archivum, 1910)
Tanulmányok a basicus narcotikák lipotropiájáról. (Magyar Orvosi Archivum, 1913)
A beléndekmag alkaloidtartalmáról, tekintettel a mák beléndek-fertőzésére. Kovács Aladárral. (Magyar Orvosi Archivum, 1915)
Magyar Gyógyszerkönyv. Szerk. Többekkel. (Bp., 1934)
A rheuma gyógyításában használatos gyógyszerek hatástana. (Rheumatologia. Bp., 1941)
Gyógyszeres therapia. (A mai világ képe. IV. Bp., 1942)
Orvosi nyelvünk helyes magyarsága. Tiszamarti Antallal. (Bp., 1943).

Irodalom

Irod.: Lipták Pál: V. Z. professzor tanári működésének 30. évfordulójára. (Magyar Gyógyszertudományi Társaság Értesítője, 1929)
V. Z. (Orvosi Hetilap, 1954)
Fehér János: Korszakok az Orvosi Hetilap pályafutásában. (Orvosi Hetilap, 1994)
Székelyhidi Ferenc: V. Z. emléktáblát avattak Leányfalun. (Honismeret, 1998)
Fehér János–Vértes László: V. Z., az Orvosi Hetilap egykori felelős szerkesztője. (Orvosi Hetilap, 2002)
Szállási Árpád: V. Z. és az Orvostudományi Közlemények. (Orvosi Hetilap, 2005).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője