Varga Béla
Varga Béla

2021. október 17. Vasárnap

Varga Béla

pedagógus, unitárius teológus, filozófus

Születési adatok

1886. október 23.

Torda

Halálozási adatok

1942. április 10.

Kolozsvár, Románia


Iskola

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen m.–latin–görög szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1910), Berlinben, Lipcsében és Genfben tanult (1910– 1911), magántanári képesítést szerzett (1915) Az MTA tagja (t.: 1939. máj. 12.), az MTA tagja (külső: 1949).

Életút

A kolozsvári Unit. Gimn. r. tanára (1911– 1923) és a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem magántanára (1915– 1918). A kolozsvári Unit. Teológiai Akad.-n a vallásbölcselet és hittan r. tanára (1923– 1937); közben Angliában, Manchesterben és Oxfordban teológiai tanár (1926). Az unit. egyház főjegyzője (1928– 1938), püspöke (1938– 1940), miután lemondott püspöki tisztségéről, a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Neveléstud. Tanszék ny. r. tanára (1940– 1942). A Dávid Ferenc Egylet tagja (1928-tól), az Unit. Irodalmi Társaság választmányi tagja. Az Erdélyi Múz. Egyesület titkára.

Főbb művei

F. m.: A lelkiismeret. (Kolozsvár, 1909)
A jelentés logikai alkata. (Kolozsvár, 1916)
A logikai érték problémája és kialakulásának története. (Kolozsvár, 1922)
Gondolatok a neveléstan értékelméleti megalapozásához. (Kolozsvár, 1922)
A mai közszellem filozófiája. (Kolozsvár, 1928)
Filozófia és vallás. (Keresztény Magvető, 1929)
Ami örökkévaló Dávid Ferenc életművében. (Kolozsvár, 1930)
Unitarizmus és individualizmus. (Keresztény Magvető, 1931)
Az individualitás kérdése. (Kolozsvár, 1932)
Hittani tanulmányok. (Kolozsvár, 1934)
A paedagogia alapkérdése. (Szeged, 1936)
Hit és vallás. (Kolozsvár, 1948)
Dávid Ferenc és az unitárius vallás. (Bp., 1979).

Irodalom

Irod.: Kemény Gábor: A végső problémák keresője. Emlékezés V. B.-ra. (Keresztény Magvető, 1942)
Veres Ildikó: A pedagógia V. B. bölcseletében. (Értékválság – értékváltás. Tanulmányok az alkalmazott filozófia köréből. Bp., 2004).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013