Vargha Damján György
Vargha Damján György

2021. október 17. Vasárnap

Vargha Damján György

irodalomtörténész, bencés szerzetes

Születési adatok

1873. április 6.

Mosonszentmiklós, Moson vármegye

Halálozási adatok

1956. április 6.

Hegyeshalom, Győr-Sopron megye


Iskola

Belépett a ciszterci szerzetesrendbe (1892), pappá szentelték (1899); a bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1899), m.–latin szakos tanári okl. (1901), a régi m. irodalom története tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1920). Az MTA tagja (l.: 1919. okt. 23.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1949. okt. 31.).

Életút

A ciszterci rend bajai (1899–1901), egri (1901–1902), székesfehérvári gimnáziumnak r. tanára (1902–1912), a bp.-i Szt. Imre Gimn. r. tanára (1912–1925). A Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára (1920–1925), a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen a m. irodalom története ny. r. tanára (1925–1943); közben a Bölcsészet-, Nyelv- és Történettud. Kar dékánja (1931–1932), az egyetem rektora (1941–1942). A bp.-i Adalbertinum diákjóléti intézmény (1923), majd az általa Pécsett létrehozott Marianum ig.-ja (1928–1943). – Régi m. irodalomtörténettel, elsősorban a m. kódexirodalom történetével, a m. kódexirodalomban fellelhető szentek legendáival, hagiográfiai kutatásokkal fogl. Több vallásos művet és imakönyvet is írt. – A Szt. István Akad. r. (1916–1943), t. tagja (1943-tól); a III. Oszt. titkára (1916–1925). – Az MTA Ipolyi Arnold-jutalma (1902).

Főbb művei

F. m.: Kódexeink Mária-siralmai. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1899)
Seuse H. Amand a magyar kódexirodalomban. (Bp., 1910
németül is)
Speculum humanae salvationis és a magyar kódexirodalom. (Bp., 1912)
A Te Deum és a Te Mariam fordítása kódexirodalmunkban. (Bp., 1913)
A legrégibb magyar bűnjegyzék forrása. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1914)
Synopsis legendarum praedicationumque ex codicibus Hungaricis. (Bp., 1914)
Clairvaux-i Szent Bernát a magyar kódexirodalomban. Akad.-i székfoglaló. (Elhangzott: 1920. márc. 22.)
Kódexeink legendái és a Catalogus Sanctorum. (Bp., 1923)
Szent Ferenc és fiai a magyar kódexirodalomban. (Szent Ferenc nyomdokain. 1226–1926. Bp., 1926)
Szent Imre-problémák. (Budapesti Szemle, 1931
önállóan olaszul: Roma, 1933)
Két belga Lourdes. (Pécs, 1933)
Szent István király a magyar kódexirodalomban. (Szent István Emlékkönyv. III. Bp., 1938).

Irodalom

Irod.: Brisits Frigyes: V. D. halálára. (Vigilia, 1956)
Kukor Imre: V. D. ciszterci, pécsi egyetemi tanár.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013