Vay Ábrahám
Vay Ábrahám

2021. szeptember 22. Szerda

Vay Ábrahám, 1830-tól luskódi és vajai gr.

nagybirtokos

Születési adatok

1789. július 13.

Alsózsolca, Borsod vármegye

Halálozási adatok

1855. március 3.

Berkesz, Szabolcs vármegye


Család

Sz: Vay József (1750–1821), Mocsáry Erzsébet. F: 1810-től Kazinczy Zsófia, Kazinczy Ferenc (1759–1831) unokatestvére. Fia: Vay Dániel (1820–1893) politikus, nagybirtokos. Unokája Czóbel Minka (1855–1947) költőnő.

Iskola

Az MTA egyik megalapítója (1825. nov. 3.) és tagja (ig.: 1830. nov. 17.).

Életút

Borsod vm. első alispánja (1825–1830), Bereg vm. főispáni helytartója (1830–1832), Máramaros vm. főispánja (1832–1845, lemondott: 1845). A pesti forradalom után a Batthyány-kormány ismét Máramaros vm. főispánjává nevezte (1848. ápr.), a szabadságharc idején azonban visszavonult a közélettől, és csak birtokai igazgatásával foglalkozott. Az 1825–1827. évi országgyűlésen, mint Borsod vm. egyik követe, gr. Széchenyi István felszólalása után elsőként ajánlott fel 4000 koronát egy Magyar Tudós Társaság megalapítására (1825. nov. 3-án). A Magyar Kereskedelmi Társaság létrehozását továbbá 20 000 forint jegyzésével ő nyitotta meg. Támogatta továbbá a művészeteket is, nagyobb összeget adott Ferenczy Istvánnak arra, hogy megtalálja a magyar márványt (Ruszkicán, Krassó-Szörény vm.-ben), ill. azért, hogy Budán műtermet állítson fel.

Irodalom

Irod.: Gr. V. Á. (MTA Almanach, 1863)
Gr. V. Á. (Szabolcs vármegye. Magyarország vármegyéi és városai. Szerk. Borovszky Samu. Bp., 1900).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013