Világhy Miklós
Világhy Miklós

2021. szeptember 28. Kedd

Világhy Miklós

jogász

Születési adatok

1916. október 22.

Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Halálozási adatok

1980. február 24.

Budapest


Család

Felesége Kardos Éva vegyész.

Iskola

Az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.).

Életút

A Pázmány Péter Tudományegyetemen jogtud. doktori okl. szerzett (1939), egységes bírói-ügyvédi vizsgát tett (1942), az állam- és jogtudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1969), az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.). - A bp.-i törvényszék bírósági fogalmazója (1939-1942), a bp.-i ítélőtábla tanácsjegyzője (1942-1944), a kispesti járásbíróság (1944. márc.-jún.), a bp.-i közp. járásbíróság járásbírója (1944. jún.-1945). Az Igazságügyi Min.-ba berendelt törvényszéki bíró (1945-1946), az Iparügyi Min. Törvényelőkészítő és Jogi Oszt., ill. Főoszt. vezetője (1946-1949), a Népgazdasági Tanács Titkárságának előadója (főosztályvezetői rangban, 1949-1953). A Pázmány Péter Tudományegyetem, ill. az ELTE ÁJTK Munkajogi Tanszék (1949-1950), II. sz. Polg. Jogi Tanszék vezetője (ún. tanszéki jogú előadói rangban, 1950-1953), az I. sz. Polg. Jogi Tanszék tanszékvezető egy. tanára (1953. jan. 10.-1955), egy. tanára (1955-1961), a Polg. Jogi Tanszék tanszékvezető egy. tanára (1961-1978); közben az ÁJTK dékánja (1953-1956), az egyetem rektora (1956-1957), tud. rektorh.-e (1962-1965).A gazdaságpolitika jogi összefüggéseivel, a szellemi alkotások, a szerzői jog és az iparjogvédelem kérdéseivel, ill. a m. nemzetk. magánjog szocialista felfogásának és kodifikálásának problémáival fogl. A II. vh. után jelentős szerepet játszott az államosítások jogi hátterének a megteremtésében és a szocialista rendszer első polg. törvénykönyvének kidolgozásában. Áruviszony-elmélete az ún. szocialista polg. jog meghatározó részévé vált. Jelentős eredményeket ért el a tulajdon, különösen a társadalmi tulajdon elvi és gyakorlati kérdéseinek tisztázása terén.

Főbb művei

F. m.: Az államosítás szabályai. Budapest,1948
Az iparvállalatok államosítása. Budapest,1948
Közigazgatási és jogi ismeretek. Budapest,1949
A gazdasági jog problémája. Budapest,1951
A szocialista gazdaság fejlõdésének feltételei a szovjet és amagyar jog tükrében. MTA II. Osztály Közleményei 1952
Az új szakasz és a törvényalkotás elvi kérdései. MTA II. Osztály Közleményei 1954
A M. Népköztársaság Polgári Törvénykönyvének rendszerérõl. Jogtudományi Közlöny 1955
Az SZKP XX. Kongresszusának jelentõsége az állam- és jogtudományi felsõoktatás számára. Felsõoktatási Szemle 1956
Polgári jog és családi jog. I. Általános rész. - V. Szellemi alkotások joga. - VII. Öröklési jog. Budapest,1959
A polgári jog szocialista elveinek alakulásaa felszabadulás óta. Jogtudományi Közlöny 1960
Magyar polgári jog. Budapest,1962
A Polgári Törvénykönyv a gyakorlatban. Száz jogesete. Budapest,1965
Bevezetés a nemzetközi magánjogba. Budapest,1966
A know-how problémája. Újítók Lapja 1968
Gazdaságpolitika és polgári jog. Budapest,1969
Kötelmi jog. Különös rész. Budapest,1971
A nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogi szabályozásának elméleti alapjai. Gazdaság- és Jogtudomány h.n.,1972

Irodalom

Irod.: Asztalos László:V. M. Magyar Tudomány 1980
Weiss Emília:V. M. Egyetemi Lapok h.n.,1980

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013