Weinstein Pál
Weinstein Pál

2024. február 29. Csütörtök

Weinstein Pál

orvos, szemész

Születési adatok

1906. szeptember 5.

Sátoraljaújhely, Zemplén vármegye

Halálozási adatok

1979. április 14.

Budapest

Temetési adatok

1979. április 20.

Budapest

Rákoskeresztúr, Kozma utcai Izraelita Temető


Család

A Pázmány Péter Tudományegyetemen általános orvosi okl. szerzett (1930), szemész szakorvosi vizsgát tett (1936), az agydaganatok szemfenéki kórisméje tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1946), az orvostudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1960).

Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetem I. sz. Szemészeti Klinikán Grósz Emil gyakornoka, egy. tanársegéde (1930–1936). A budapesti Szövetség utcai Poliklinika Szemészeti Osztályának klinikai tanársegéde (1936–1939), osztályvezető főorvosa (1939–1943). A II. vh. után a Pázmány Péter Tudományegyetem, ill. a BOTE I. sz. Szemészeti Klinika magántanára (1946–1952). A budapesti Szabolcs utcai Izraelita Kórház, majd az átszervezés után az Orvostovábbképző Intézete (OTKI) Szemészeti Osztályának osztályvezető főorvosa (1945–1962), egy. tanára (1962. máj. 19.–1979. ápr. 12.). Az USA-ban és Brazíliában járt hosszabb tanulmányúton (1947–1948).

Életút

Szemészeti műtéttannal, szemészeti plasztikai sebészettel, neurophtalmológiával foglalkozott. Nemzetközileg is kiemelkedően új eredményeket ért el a glaukóma (= zöldhályog) műtéti megoldásaiban, valamint új műtéti eljárásokat dolgozott ki a látóhártya-leválásra, a szaruhártya-átültetésre, szemészeti plasztikákra, ill. különböző eredetű szemészeti daganatok gyógyítására. Elsők között mutatott ki összefüggéseket a glaukoma és a központi idegrendszer megbetegedései között. Irányítása alatt az OTKI a magyarországi és a nemzetközi glaukóma-kutatások egyik központjává vált, közel tízezer szemészeti műtétet végzett. Számos tudománynépszerűsítő könyv szerzője és szerkesztője. Budapesten élt és tevékenykedett, a Rákoskeresztúri Temetőben nyugszik.

Emlékezet

A Magyar Szemorvosok Társasága elnöke (1964–1966). Az Országos Szakorvosképesítő Vizsgabizottság állandó tagja. Az Angol Szemorvos Társaság r., a Francia Szemorvos Társaság választott, a Mexikói és az NDK Szemorvos Társaság t. tagja.

Elismerés

Munka Érdemrend (arany, 1977). Akadémiai Jutalom (1954).

Főbb művei

F. m.: Adatok a conjunctivitis vernalis aetiológiájához és therápiájához. (Orvosi Hetilap, 1931. 15.)
A lencsetok és a lencse cysteinreactiójáról. (Orvosi Hetilap, 1931. 45.
németül: Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde, 1931)
A retina anyagcseréje. (Orvosi Hetilap, 1932. 27.)
A szemészet és ideggyógyászat vonatkozásai klinikai esetek kapcsán. (Orvosképzés, 1933)
Az ideghártya és a szürkeagy anyagcseréje. Sellei Camillóval. (Magyar Orvosi Archivum, 1933)
A glaucoma összefüggése az érrendszerrel. (Orvosképzés, 1934
németül: Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde, 1934)
Ueber das Vorkommen des Glaukoms. (Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde, 1934)
Haemodynamikai megfigyelések a Plesch-féle tonoscillométerrel szemfenéki vérzések eseteiben. (Orvosi Hetilap, 1934. 17.)
Külső szemidegbénulás két ritka esete. (Orvosi Hetilap, 1934. 23.)
The Relation of Glaucoma to Blood Pressure. (Archives of Ophthalmology, 1935)
A csarnokvízi légzést catalisáló hatásáról in vitro. Sellei Camillóval. (Orvosképzés, 1935)
A C-vitamin jelentősége a lencse biológiai oxidációiban. (Orvos Hetilap, 1935. 32.)
Az érrendszer és a szembetegségek közötti összefüggés. (Szemészet, 1935 és Orvosi Hetilap, 1935. 38.)
A retina circulatio és az intracraniális nyomás közötti összefüggésről. (Orvosképzés, 1936)
Párhuzamos kórképek a szemészetben. (Orvosi Hetilap, 1936. 35.)
Az ideghártya vérkeringésének belgyógyászati vonatkozásai. – A szemizombénulások jelentősége a gyakorló orvos szempontjából. (Magyar Orvos, 1937)
A sinus cavernosus thrombosis kórisméje. (Orvosi Hetilap, 1937. 50.)
Adatok a glaukoma kórtanához. (Magyar Orvos, 1938)
Pupillareactiók és értékelésük. (Budapesti Orvosi Ujság, 1938)
A thrombosis venae centralis retinae és a következményes glaucoma pathogenesise. (Orvosi Hetilap, 1938. 35.
angolul: Pathogenesis of Thrombosis of the Central Retinal Vein and of Consecutive Glaucoma. British Journal of Ophthalmology, 1939)
Adatok a szemfenéki vénás pulsatio jelentőségéhez. (Orvosképzés, 1939
angolul: Significance of Venous Pulsation of the Eyeground. British Journal of Ophthalmology, 1939)
Aetiology of Glaucoma. (British Medical Journal, 1939)
A szemészeti lelet értékelése a gyakorlóorvos szempontjából. (Orvosképzés, 1940)
Adatok a csarnokvíz keletkezéséhez. (Orvostudományi Közlemények, 1941)
Újabb gyógyszeres eljárások a szemészetben. (Orvosi Hetilap, 1941. 2.)
A csarnokvíz keletkezésének jelentősége glaucomában. (Orvosi Hetilap, 1941. 50.)
Adatok az expulsiv vérzés kórtanához. (Szemészet, 1942)
Production of Aqueous Humor and Development of Glaucoma. (Ophthalmologica [Basel], 1942)
Supra- és inter-nuclearis szemizombénulások. (Emlékkönyv Pollatschek Elemér működésének 30 éves évfordulója alkalmából. Bp., 1942)
A glaucoma kór- és gyógytana. Monográfia. (A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára. 189. Bp., 1943
Glaucoma. Pathology and Therapy. Angol átd. kiad. St. Louis, 1953)
Gyógyszertani távolhatások a szemen. (Orvosi Hetilap, 1944)
Az agydaganatok szemfenéki kórisméje. Magántanári próbaelőadás tézisei. (Orvosok Lapja, 1946)
Keringési tanulmányok a szemfenéken. Forgács Józseffel. (Orvosok Lapja, 1947
angolul: British Journal of Ophthalmology, 1947)
Glaucoma Treatment. (American Journal of Ophthalmology, 1947)
Predilection of Left Eyes for Glaucoma. (American Journal of Ophthalmology, 1948)
Néhány újabb haladás a szemfenék haemodynamikájában. – A retinitis diabetica pathogenesise. (Orvosok Lapja, 1948)
A glaucoma therápiájáról. (Szemészeti tanulmányok. Bp., 1948)
A glaucomáról. (Orvosok Lapja, 1949)
Új utak a glaucoma genesis kutatásában. – Szemfenéki érelváltozások racionális kezelése. Forgács Józseffel. (A Pesti Izr. Hitközség Közkórháza Közlemények, 1949)
Kísérletes a vena aqueosan. (Szemészet, 1949)
Tapasztalataink a Filatov-féle szöveti kezeléssel. Forgács Józseffel. (Orvosi Hetilap, 1949. 16.
angolul: (Ophthalmologica [Basel], 1950)
Rutin and Dicumarol in Ophthalmology. Forgács Józseffel. (Ophthalmologica [Basel], 1950)
New Concepts Regarding Anterior Drainage of the Eye. (British Journal of Ophthalmology, 1950)
Új megterhelési eljárások értékelése preglaucomában. (Szemészet, 1950
angolul: Evaluation of Recent Provocative Tests for Preglaucoma. American Journal of Ophthalmology, 1950)
A csarnokvíz új elvezető útjai. (Orvosi Hetilap, 1950. 17.)
Lueticus szembajok. (Orvosi Hetilap, 1950. 35.)
Significance of Diabetic Retinitis. (Ophthalmologica [Basel], 1951)
Gonioscopiás leletek gyakorlati értékelése. (Szemészet, 1951)
Conjunctival Angioscopy. Forgács Józseffel. (British Journal of Ophthalmology, 1951)
The Problem of Tortuositas Vasorum Retinae. (American Journal of Ophthalmology, 1951)
A csarnokzug szövettani vizsgálata élőben. Gonioscopia. Forgács Józseffel. (Orvosi Hetilap, 1951. 17.)
A hypertonia betegség szemészeti vonatkozásai. (Orvosi Hetilap, 1951. 31.)
Klinikai adatok a glaucomás roham centrális eredetéhez. (Orvosi Hetilap, 1951. 38.
angolul: American Journal of Ophthalmology, 1953)
Nervismus a szemészetben. (Orvosi Hetilap, 1952. 20. és külön: Bp., 1952
angolul: Ophthalmologica [Basel], 1952)
Adatok a szemfeszülés napszaki ingadozásához. (Szemészet, 1953)
Data Concerning the Ophthalmological Diagnosis of Hypophyseal Tumors. (Ophthalmologica [Basel], 1953)
Venous Pressure and Ocular Tension. Data Concerning Diurnal Variation of Ocular Tension. Forgács Józseffel. (British Journal of Ophthalmology, 1953)
The Crush Syndrome in Ophthalmology. (American Journal of Ophthalmology, 1953)
Az agydaganatok szemészeti diagnosztikája. (Orvosi Hetilap, 1953. 34.)
Klinikai adatok a vér-csarnokvízgát permeabilitásához. Forgács Józseffel. (Magyar Belorvosi Archivum, 1953
angolul: American Journal of Ophthalmology, 1954)
A tonometriáról. – Toxoplasmosis két esete. – Adatok a glaucoma corticovisceralis problémájához. (Szemészet, 1954)
A szemfeszülés corticovisceralis szabályozása. (Orvosi Hetilap, 1954. 13.)
Oral Treatment of Glaucoma. (Acta Medica, 1955)
Pharmacodynamics of the Ciliary Ganglion. (American Journal of Ophthalmology, 1955)
Data Concerning the Mechanism of Eye Tension Lowering Effect of Diamox. (Ophthalmologica [Basel], 1955)
A glaucoma a gyakorló orvos szempontjából. (Az Orvostovábbképző Intézet jegyzete. Bp., 1956)
Further Data on the Central Origin of the Glaucomatous Attack. (American Journal of Ophthalmology, 1957)
A Fonurit szemészeti alkalmazása. (Gyógyszereink, 1958)
A gyakorló orvos szemészete. (A gyakorló orvos könyvtára. Bp., 1958)
Szemünk világa. (Medicina Kiskönyvtár. 1. Bp., 1958
2. jav. kiad. 1960
3. jav. kiad. 1962)
The Homeostatic Reflex in the Regulation of the Intraocular Pressure. (American Journal of Ophthalmology, 1959)
A glaucoma mechanisztikus és neurovascularis problémája. Monográfia és doktori értek. is. (Bp., 1960)
A New Concept of the Glaucoma Problem. (American Journal of Ophthalmology, 1960)
A glaukoma probléma modern szemlélete. (Orvosképzés, 1961)
Az ophthalmoneurológia újabb haladása. (Szemészet, 1961)
A primaer glaucoma. Monográfia. (Bp., 1961)
Újabb szemészeti érrendszertani kutatások általános vonatkozásai. (Orvosi Hetilap, 1962. 9.)
Ophthalmologic Aspects of Renal Diseases. (Acta Medica, 1963)
Szemfenéki vérzések klinikuma. (Orvosképzés, 1963)
Mechanische und neurovaskulare Probleme des Glaukomas. (Den Haag, 1963)
A glaukoma korszerű kezelése. (Orvosi Hetilap, 1963. 50.)
A glaukomakérdés mai állása. – A tonographia klinikuma. (Szemészet, 1964)
Érrendszer és a szem. Monográfia. 4 táblával. (Bp., 1964)
Hogyan lát az ember és az állat? Ill. Szecskó Tamás, az ábrákat készítette Morvay Endre. (Búvár könyvek. 53. Bp., 1965)
Microcirculatio és a szem. (Szemészet, 1965)
A glaukoma. (Természettudományi Közlöny, 1965)
A szem aneurysmáinak klinikai jelentősége. (Orvosképzés, 1966)
A pseudopapillitis klinikuma – abortiv Cushing-kórkép. (Orvosi Hetilap, 1966. 35.)
A glaukoma-szűrés külföldi tapasztalatai és hazai lehetőségei. (Népegészségügy, 1967)
Látás és festőművészet. (Szemészet, 1967)
Hályogosok ABC-je. (Bp., 1967)
Steroidok és glaucoma. (Szemészet, 1968)
Hallásromlás, látásromlás. Surján Lászlóval. (A gyakorló orvos könyvtára. 149. Bp., 1968)
A thrombosis venae centralis retinae cardiovascularis jelentősége. (Orvosi Hetilap, 1968. 7.)
Az intraocularis nyomás kibernetikája. (Orvosi Hetilap, 1968. 33.)
A pseudopapillitis fluorescein angiographiás diagnosztikája. Brooser Gáborral. (Ideggyógyászati Szemle, 1969)
A különböző glaucomafajták ultrastruktúrája. Lapis Károllyal. (Szemészet, 1969)
Glaukomás szemek ultrastruktúrája. Lapis Károllyal. (Orvosi Hetilap, 1969. 2.)
Receptorbénítók a glaucoma simplex kezelésében. – Vascularis kórképek a szemészetben. (Szemészet, 1970)
A papilla keringési zavarai. (Orvosi Hetilap, 1971. 2.)
A szemfenék ophthalmoneurológiai jelentősége. (Az orvostudomány aktuális problémái. 2. Bp., 1972)
Ophthalmologische Differentialdiagnose bei Gehirntumoren. (Bücherei des Augenarztes. 60. Bp.–Stuttgart, 1972)
A glaukoma a gyakorló orvos szempontjából. (Orvosi Hetilap, 1973. 17.)
Továbbképző előadások a glaucomáról. Szerk. (Az Orvostovábbképző Intézet jegyzetei. Bp., 1974)
A retinopathia diabetica mai állása. (Az orvostudomány aktuális problémái. 3. Bp., 1974)
Pszichoszomatikus tényezők a szemészetben. Dobossy Marianne-nal. (Orvosképzés, 1975)
Válogatott fejezetek a szemészetből. Szerk. (Az Orvostovábbképző Intézet jegyzetei. Bp., 1976)
Újabb kísérleti adatok a glaukoma pathomechanizmusához. (Kísérletes Orvostudomány, 1976)
A glaukomás gondozásról. (Orvosi Hetilap, 1976)
Arterioscleroticus szemfenéki elváltozások újabb szemlélete. – A glaukoma probléma szintézise. – Szemorvosképzés és -továbbképzés hazánkban. (Orvosképzés, 1977).

Irodalom

Irod.: Bíró Imre: W. P.: A primaer glaukoma. (Orvosi Hetilap, 1961. 35.)
Bíró Imre: W. P.: Érrendszer és a szem. (Orvosi Hetilap, 1964. 36.)
Halálhír. (Magyar Nemzet, 1979. ápr. 15.–Népszabadság, 1979. ápr. 18.)
Brooser Gábor: W. P. (Szemészet, 1980)
Györffy István: A huszadik században működött jelentősebb szemorvosok életrajzi adattára. (Bp., 1987)
Gergely András: Jeles magyar zsidó orvosok lexikona. (Bp., 2001)
Sátoraljaújhely lexikona. (Sátoraljaújhely, 2001). *MÉL IV. köt. Mind a születési adata (dec. 5.), mind a halálozási adata téves (ápr. 12.)! Önéletrajza szerint szept. 5-én született, gyászjelentése szerint pedig ápr. 14-én hunyt el!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője