Weltner Andor
Weltner Andor

2023. szeptember 26. Kedd

Weltner Andor

jogász

Születési adatok

1910. október 19.

Pápa, Veszprém vármegye

Halálozási adatok

1978. szeptember 21.

Budapest


Család

Apja Pápán volt orvos (†1959), anyja Lövi Margit; családjának nagy része a fasizmus áldozata lett. F: Steinitz Klára. Fia János, leánya Mariann.

Iskola

Az MTA tagja (l.: 1970. febr. 4.).

Életút

A Pápai Ref. Koll.-ban éretts. (1928), a Pázmány Péter Tudományegyetemen jogtud. doktori okl. szerzett (1932), bírói és ügyvédi vizsgát tett (1937), a gazdasági jog tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1948), az állam- és jogtudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1961), az MTA tagja (l.: 1970. febr. 4.). - Pápán, majd Bp.-en Kaufmann Andornál, ill. Glückstahl Andornál ügyvédjelölt (1933-1937), majd Bp.-en egy ügyvédi iroda ügyvédje (1937-1942), a II. vh. idején munkaszolgálatos (a Donnál, 1942-1944), a vh. végén Buchenwaldba, Dachauba, majd Dachauba deportálták (1944-1945). Hazatérése után Bp.-en ügyvédi irodájának vezetője (1945-1948), az első ügyvédi munkaközösség megalapítója (1948), a Nehézip. Min. Jogi Főoszt., ill. Önálló Jogi Oszt. vezetője (1949-1950). A Pázmány Péter Tudományegyetem, ill. az ELTE ÁJTK Munkajogi Tanszék előadó tanára, intézeti tanára (1946-1951), ny. r. tanára (1951-1952), egy. tanára (1952-1978) és a tanszék vezetője (1951-1978); közben a kar dékánja (1956-1957). A M. Agrártud. Egyetem magántanára (1948-1952). Az ENSZ Nemzetk. Munkaügyi Szervezete (ILO) mo.-i kormányszakértője (1952-1978).Szocialista munkajoggal, a munkavédelem jogi szabályaival fogl., vezető szerepet játszott a Munka Törvénykönyve kodifikációs munkálataiban A II. vh. után az első ügyvédi munkaközösség megalapítója.

Főbb művei

F. m.: A vétel nemzetközi szabályozása. Budapest,1931
Devizakorlátozások magánjoga. Budapest,1938
A demokratikus gazdasági munkajog alkotmányjogi és magánjogi rendszere. Budapest,1947
Munkajog. Budapest,1948
Gazdasági jog. Budapest,1949
Csõd és kényszeregyezségi jog. Budapest,1949
Az államigazgatási szervek fokozott kötelezettsége a módosított és kiegészített Munka Törvénykönyve alapján. Állam és Igazgatás 1953
A magyar munkajog. Budapest,1955
A munka fogalma. Jogtudományi Közlöny 1958
Kollektív jellegű jogviszonyok a munkajogban. Jogtudományi Közlöny 1959
Érvénytelenség és az érvénytelenség orvoslása a munkajogban. Budapest,1960
A szocialista munkajogviszony és az üzemi demokrácia. Budapest,1962
A munkavédelem jogszabályai. Budapest,1963
A szocialista munkaszerzõdés. Budapest,1965
A munkafegyelem. Budapest,1966
Az egészség és testi épség védelme. Budapest,1970
Fundamental Traits of Socialist Labor Law. Budapest,1970
Fejlõdési tendenciák a munkajogban és tudományában. MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Közleményei h.n.,1971
A magyar munkajog. Budapest,1978

Irodalom

Irod.: Kertész István:W. A. Magyar Tudomány 1979
Eörsi Gyula:W. A. Jogtudományi Közlöny 1979
W. A. Emlékkönyv. Budapest,1987
halálhír. Népszabadság 1978
halálhír. Magyar Nemzet h.n.,1978

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője