Went István
Went István

2022. szeptember 26. Hétfő

Went István

orvos, fiziológus

Születési adatok

1899. március 30.

Arad, Arad vármegye

Halálozási adatok

1963. május 13.

Debrecen, Hajdú-Bihar megye


Család

Sz: Emánuel mozdonyvezető, Dózsa Ida. F: Wagner Mária.

Iskola

Az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1954. jún. 19.).

Életút

A temesvári piarista főgimn.-ban éretts. (1917), a Pázmány Péter Tudományegyetemen ált. orvosi okl. (1923), a vál. fejezetek a kórélettan tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1930), az orvostudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1952). Az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1954. jún. 9.). - Az I. vh. végén a 28. sz. tábori vadászzászlóaljnál szolgált (1917-1918). A Pázmány Péter Tudományegyetem Bakteriológiai és Ált. Kórtani Int. gyakornoka (1921-1923), egy. tanársegéde (1923-1932) és magántanára (1930-1932); közben m. áll. ösztöndíjjal a párizsi egyetem Kórélettani Int.-ében kutatott és a Párizsi M. Egyesület orvosa (1926-1927), majd a Harvard School of Public Health Élettani Int.-ének Rockefeller-ösztöndíjasa (1927-1929), ill. Nagy-Britanniában és a dániai Carlsberg Int. újabb Rockefeller-ösztöndíjat nyert (1930-1931). A debreceni Tisza István Tudományegyetemen, ill. a Debreceni Tudományegyetemen az élettan és az ált. kórtan ny. r. tanára és az Élettani és Kórtani Int. ig.-ja (1932-1949); közben az Orvostud. Kar dékánja (1942-1943). Az egyetem átszervezése után a DOTE Kórélettani Int. ny. r. tanára (1949-1952), egy. tanára (1952-1963) és az int.-ig.-ja (1949-1963); közben az egyetem tud. rektorh.-e (1957-1960).Tud. pályafutásának kezdetén a szérumfehérjék és a lipoid-anyagcsere vizsgálatával fogl., ill. keringés- és légzésfiziológiai kutatásokat folytatott, később érdeklődése egyéb fehérje-biokémiai és neurohisztológiai kérdések felé fordult. Biológiailag aktív gyököt tartalmazó mesterséges kojugált fehérjék előállításával a kísérleti és gyakorlati terápia új lehetőségeire mutatott rá. Nemzetközileg is kiemelkedő eredményeket ért el a vérkeringés neurológiai szabályozása, ill. az ún. neurohumorális kompenzáló mechanizmusok működésének feltárása terén. Elsők között tisztázta az ún. anaphylaxiás sokk patomechanizmusát, vizsgálta még a szintetikus hormon antigéneket és a koronária-reflex jelentőségét. Emlékére a DOTE ~-emlékérmet alapított (a kísérletes orvostudomány területén elért eredményekért, 1978?).

Főbb művei

F. m.: The Viscosity of Gum-acacia Solutions Together with a Determination of the Viscosity Constant of Such Solutions According to the Formula of Arrhenius. American Journal of Physiology h.n.,1928
Blood-Volume of the Guinea during Anaphylatic Shock. American Journal of Physiology 1929
Molecularmovement, Visocity and Agglutination. Journal of Immunology 1930
A serumbetegség és kezelése. Orvosi Hetilap melléklete 1932
Cholin és histamin szerepe az anaphylaxiás jelenségek keletkezési mechanizmusában. Magyar Orvosi Archivum 1938
A neurochemia psychiatriai és neurológiai vonatkozásai. Orvosképzés 1938
Általános kórtan. Debrecen,1939
Az általános kórtan vázlata. Budapest,
A peripheriás vérkeringés idegrendszeri szabályozása. Magyar Belorvosok Egyesületének Munkái 1941
Histamin-antigen. Orvostudományi Közlemények 1944
Élettan. Debrecen,1946
Élettan. Budapest,1962
A histaminazofehérje-therápia elméleti alapjai. MTA Orvosi Tudományok Osztálya Közelményei 1951
A magasabb rendű idegműködés élettana. Budapest,1953
Pavlov tanításának biolgógiai és orvosi jelentõsége. Budapest,1954
Vérvételek, injekciók, punkciók, katéterezés és szondázás. In: A kísérleti orvostudomány vizsgáló módszerei Budapest,1954
Immunokémia.In: Allergia Budapest,1959

Irodalom

Irod.: Kesztyűs Loránd:W. I. Orvosi Hetilap 1963
Varga Emil:W. I. Kísérletes Orvostudomány 1963
Lissák Kálmán:W. I. Magyar Tudomány 1963
Szállási Árpád:W. I. Orvosi Hetilap 1974
Varga Emil:W. I., az iskolateremtõ mester. Debrecen,1995

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője