Wertheimer Ede
Wertheimer Ede

2021. október 27. Szerda

Wertheimer Ede, 1906-tól monori

történész

Születési adatok

1848. június 2.

Pest

Halálozási adatok

1930. december 26.

Berlin, Németország


Család

Az egyik legismertebb közép-európai zsidó családból származott, miután katolizált m. nemességet kapott.

Iskola

Az MTA tagja (l.: 1900. máj. 4.; r.: 1926. máj. 6.).

Életút

A pesti, a bécsi, a berlini egyetemen, ill. a bécsi Institut für österreichische Geschichtsforschungban tanult (1876-ig), az egyetemes történelem tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1876), az MTA tagja (l.: 1900. máj. 4.; r.: 1926. máj. 6.). - A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem magántanára (1876-1886), egyúttal a nagyszebeni jogakad. (1877-1885), a kolozsvári jogakad. r. tanára (1885-1886). A pozsonyi jogakad. r. tanára (1886-1914), majd Berlinben telepedett le, s különböző mo.-i német nyelvű lapok, a Pester Lloyd és a Neue Freie Presse berlini tudósítója (1920-as évek-1930). Udvari tanácsos (1914-től).Történészként elsősorban a Habsburg Birodalom és Mo. 19. sz.-i történetével, külpolitika-történetével fogl. Monográfiában dolgozta fel Andrássy Gyula életét.

Főbb művei

F. m.: Házasságtervezés Erzsébet, Anglia királynõje és Károly osztrák fõherceg között. 1550-1561. Budapest,1876
A tervezett négyes szövetség Ausztria, Orosz-, Francia- és Angolország között. 1787-1790. Budapest,1880
Erzsébet, Anglia királynõje és Ausztria. 1563-1568. Budapest,1880
Franciaország magatartása II. József császárnak II. Frigyes porosz királlyal történt találkozásaival szemben. Budapest,1883
Ausztria és Magyarország története a XIX. század elsõ tizedében. Budapest,
Ausztria és Magyarország története a XIX. század elsõ tizedében. Leipzig,1890
Die Verbannten des ersten Kaiserreichs. Wien,1895
Az 1811-12-iki magyar országgyűlés. Budapest,1900
Der Herzog von Reichstadt. Cotta,
Magyarország és II. Frigyes Vilmos porosz király. Budapesti Szemle, kivonatosan: Akadémiai Értesítõ h.n.,1901
Gróf Andrássy Gyula élete és kora. Budapest,
Gróf Andrássy Gyula élete és kora. Stuttgart,
Békekongresszusok és békeszerzõdések a 19. és 20. században. Budapest,1918

Irodalom

Irod.: Mályusz Elemér:W. E. Századok h.n.,1930

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013