Wertheimer Ede
Wertheimer Ede

2024. április 21. Vasárnap

Wertheimer Ede, 1906-tól monori

történész

Születési adatok

1848. június 2.

Pest

Halálozási adatok

1930. december 26.

Berlin, Németország


Család

Az egyik legismertebb közép-európai zsidó családból származott, miután katolizált m. nemességet kapott.

Iskola

Az MTA tagja (l.: 1900. máj. 4.; r.: 1926. máj. 6.).

Életút

A pesti, a bécsi, a berlini egyetemen, ill. a bécsi Institut für österreichische Geschichtsforschungban tanult (1876-ig), az egyetemes történelem tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1876), az MTA tagja (l.: 1900. máj. 4.; r.: 1926. máj. 6.). - A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem magántanára (1876-1886), egyúttal a nagyszebeni jogakad. (1877-1885), a kolozsvári jogakad. r. tanára (1885-1886). A pozsonyi jogakad. r. tanára (1886-1914), majd Berlinben telepedett le, s különböző mo.-i német nyelvű lapok, a Pester Lloyd és a Neue Freie Presse berlini tudósítója (1920-as évek-1930). Udvari tanácsos (1914-től).Történészként elsősorban a Habsburg Birodalom és Mo. 19. sz.-i történetével, külpolitika-történetével fogl. Monográfiában dolgozta fel Andrássy Gyula életét.

Főbb művei

F. m.: Házasságtervezés Erzsébet, Anglia királynõje és Károly osztrák fõherceg között. 1550-1561. Budapest,1876
A tervezett négyes szövetség Ausztria, Orosz-, Francia- és Angolország között. 1787-1790. Budapest,1880
Erzsébet, Anglia királynõje és Ausztria. 1563-1568. Budapest,1880
Franciaország magatartása II. József császárnak II. Frigyes porosz királlyal történt találkozásaival szemben. Budapest,1883
Ausztria és Magyarország története a XIX. század elsõ tizedében. Budapest,
Ausztria és Magyarország története a XIX. század elsõ tizedében. Leipzig,1890
Die Verbannten des ersten Kaiserreichs. Wien,1895
Az 1811-12-iki magyar országgyűlés. Budapest,1900
Der Herzog von Reichstadt. Cotta,
Magyarország és II. Frigyes Vilmos porosz király. Budapesti Szemle, kivonatosan: Akadémiai Értesítõ h.n.,1901
Gróf Andrássy Gyula élete és kora. Budapest,
Gróf Andrássy Gyula élete és kora. Stuttgart,
Békekongresszusok és békeszerzõdések a 19. és 20. században. Budapest,1918

Irodalom

Irod.: Mályusz Elemér:W. E. Századok h.n.,1930

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője